Verkiezingsprogramma D66 in detail

Door mux op dinsdag 7 maart 2017 00:48 - Reacties (26)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 5.180

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van D'66. Heeft D'66 ideeŽn over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Lees hier het volledige partijprogramma van D'66 (171 pagina's).Edit: Lees vooral ook de comments hieronder door - hierin is een goede discussie ontstaan!

Achtergrond en inleiding

We hebben hier geen blogserie met een saaie opsomming van punten - het hele idee van m'n verkiezingsserie is om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geÔnformeerde keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar het programma zelf te kijken, maar ook naar alles eromheen. Wat is de intentie van deze partij met dit programma? Hoe is het wereldbeeld van Democraten '66? Hoe hebben ze in het verleden geregeerd en gestemd?

Het komt waarschijnlijk niet als verrassing dat D'66 in 1966 is opgezet. De politiek leider in die tijd was Hans van Mierlo, een journalist die nog tot vlak voor zijn dood in 2010 van aanzienlijke invloed op de partij en de Nederlandse politiek was. Het hoofddoel van de partij was vergaande democratisering van het politieke stelsel door de omvorming naar een Republikeins tweepartijensysteem en de invoering van directe democratie (bindende referenda, direct gekozen premiers, enz.). Verdere standpunten van de partij zijn relatief ongedefinieerd; de partij wordt gekenmerkt door de originele radicaal-democratische stroming en een progressief-liberaal sentiment dat vooral wordt gedeeld met GroenLinks.

De partij is altijd een matig kleine speler geweest in de politiek en wordt er wel van beticht - niet geheel onterecht - dat het weinig van zijn partijpunten waar kan maken. Dit is vaak gekomen doordat D'66 meestal de kleinste partij in een coalitie is en weinig onderhandelingsruimte heeft om hun wil door te drukken. Daarnaast is er in Nederland altijd zeer sterke oppositie geweest tegen het opzetten van een republikeins systeem - iets dat alleen maar sterker is geworden met het toenemend onrepresentatief worden van verkiezingen in landen met een tweepartijensysteem (zoals het VK en de VS).

Lees verder »

[Video] Solder paste stencils

Door mux op vrijdag 3 maart 2017 18:42 - Reacties (5)
Categorie: Videos (PowerElectronicsBlog), Views: 2.020

Wat zijn soldeerpastastencils? Waar gebruik je ze voor? Kan ik er ook pindakaas mee... dingesen? Al je vragen worden beantwoord in deze video!

Verkiezingsprogramma SP in detail

Door mux op woensdag 1 maart 2017 21:19 - Reacties (21)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 3.886

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van de SP. Heeft de SP ideeŽn over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Lees hier het volledige partijprogramma van SP (64 pagina's).

Achtergrond en inleiding

We hebben hier geen blogserie met een saaie opsomming van punten - het hele idee van m'n verkiezingsserie is om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geÔnformeerde keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar het programma zelf te kijken, maar ook naar alles eromheen. Wat is de intentie van deze partij met dit programma? Hoe is het wereldbeeld van SP? Hoe hebben ze in het verleden geregeerd en gestemd?

De SP komt voort uit de Communistische Partij en de Marxistisch-Leninistische partij. Het zal dan ook niemand verbazen dat de SP meestal ver links in het politieke spectrum staat, met sterk links-socialistische standpunten. De partij hangt de Maoistische tak van communisme aan, die sterk verschilt van de Marxistisch-Leninistische stroming in dat de Maoisten een veel kleinere rol voor intellectuelen en academici zagen. Hieruit zal het wederom niet zo verbazingwekkend zijn dat de SP een zeer populistische partij is, met eenvoudig taalgebruik in hun communicatie en bondig geformuleerde partijpunten. De moderne SP is meer democratisch-links en heeft geen interesse meer in een opstand van het proletariaat of omvorming naar een communistische staat. Gelijkwaardigheid, solidariteit en sterke sociale voorzieningen zijn een speerpunt geworden. Nationalisering in plaats van privatisering en een beperking van de effecten van globalisering zijn recent ook veel terug te vinden in hun verkiezingsprogramma's. De SP is traditioneel altijd een relatief extreem-linkse partij geweest en heeft daarom nooit plaats kunnen nemen in een regeringscoalitie. Dit wordt (deels) gesymboliseerd door de tomaat in hun partijlogo, een referentie naar 'rotte tomaten gooien'.

Het verkiezingsprogramma van de SP is genaamd 'Pak de macht!' en richt zich in de inleiding op een sterk sociaal manifest. Er is ook ťrg veel minachting voor en wantrouwen in 'de elite', gedefinieerd als bestuurders, grootverdieners, multinationals enz., maar ook Europa. In deze zin is de SP een soort linkse variant van de PVV, echter met een aanzienlijk beter uitgewerkt regeringsplan. Een duidelijk verschil met de PVV is dat de partij een sterke groene en culturele agenda heeft. Het partijprogramma is kort met veel illustraties, bevat een duidelijke puntsgewijze samenvatting en heeft duidelijke, concrete en ideologisch consistente standpunten.

Lees verder »

Verkiezingsprogramma PVV in detail

Door mux op zaterdag 25 februari 2017 23:09 - Reacties (111)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 9.769

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van de PVV. Heeft de PVV ideeŽn over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Haha, natuurlijk niet. Doe niet zo gek, man. Dit is het partijprogramma. Het hťle partijprogramma:

https://tweakers.net/ext/f/sSIUllXfufEynAzXYGMztqqa/full.png

Toen ik deze artikelserie begon in September 2016 was de PVV de enige partij met ook maar een concept verkiezingsprogramma. Ik dacht oprecht dat dit verder uitgebreid zou worden naar een vol programma met regeringspunten in de loop van m'n schrijfwerk. Een representatieve regering moet namelijk tonen aan jou, de stemmer, dat ze in staat zijn in detail na te denken en te beslissen over complexe onderwerpen. De PVV is echter ook historisch, maar in meest extreme vorm met dit verkiezingsprogramma, ongeÔnteresseerd in de details van regeren.

Helaas, dit is echt alles. Hiermee zullen we het moeten doen. Nou, schouders eronder, we gaan een poging wagen hier wat van te maken.

Lees verder »

Verkiezingsprogramma PvdA in detail

Door mux op woensdag 22 februari 2017 21:39 - Reacties (15)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 3.610

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Heeft de PvdA ideeŽn over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Lees hier het volledige partijprogramma van de PvdA (67 pagina's).

Achtergrond en inleiding

We hebben hier geen blogserie met een saaie opsomming van punten - het hele idee van m'n verkiezingsserie is om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geÔnformeerde keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar het programma zelf te kijken, maar ook naar alles eromheen. Wat is de intentie van deze partij met dit programma? Hoe is het wereldbeeld van de PvdA? Hoe hebben ze in het verleden geregeerd en gestemd?

De PvdA is van origine een partij opgezet vanuit vakbonden, en begon redelijk op het ver-linkse deel van het politieke spectrum. Door de jaren heen is de partij meer gematigd en kan nu centrum-links genoemd worden. De PvdA staat voor (en stemt doorgaans voor) sterke sociale en publieke voorzieningen, maar met een heel erg lichte 'financieel/persoonlijk verantwoordelijke' touch. In recente decennia is het meermalen voorgekomen dat een 'paars' kabinet is gevormd - een coalitie tussen de VVD, PvdA en soms een paar kleinere partijen zoals D'66. Meest recent, in het Kabinet-Rutte, is dit echter niet door het electoraat in dank afgenomen, met een aanzienlijke krimp in de peilingen. Dit wordt erkend door de partij:
Wij hebben toen onze verantwoordelijkheid genomen door een coalitie aan te gaan met de VVD, een partij die ideologisch onze tegenpool is. De keuze voor deze coalitie was, gezien de verkiezingsuitslag, onvermijdelijk om uit de patstelling te komen, een einde maken aan de stagnatie en de broodnodige hervormingen door te voeren. Deze keuze wordt ons niet door iedereen in dank afgenomen. Wij zijn er mensen door kwijtgeraakt. Dat betreuren wij. Het verloren vertrouwen willen we terugwinnen. We hebben deze keuze welbewust gemaakt en wij leggen daarover, zoals dat hoort in een democratie, verantwoording af aan de kiezer.
Het partijprogramma van de PvdA is - en ik herhaal mezelf hier bij zowat ieder partijprogramma - typisch voor een socialistische partij. Het benadrukt het bestaan van ongelijkheden in de maatschappij en stelt voor deze aanpassingen op te lossen met specifieke sociale regelgeving, want ongelijkheid is de bron van alle kwaad. Kansen vergroten, toegang verbeteren, enzovoorts. Begrijp me niet verkeerd, ik probeer hier niet cynisch te zijn, maar dit is voor mij de 8e keer dat ik exact dezelfde zinsneden zie in mijn leven. Ja, ik ben al sinds de basisschool geÔnteresseerd in politiek en kende de namen van alle ministers in Paars I. Het introductie-essay stelt 'Zekerheid, Zeggenschap en Vertrouwen' als centrale uitgangspunten van hun beleid.

Lees verder »