Wat gaat mux stemmen?

Door mux op dinsdag 14 maart 2017 09:00 - Reacties (18)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 7.928

Met nog een dag te gaan en mijn overdreven hoeveelheid politieke blogs voltooid verklaard rest nog maar één vraag: wat ga ik stemmen?

Deze video heb ik niet gemaakt om het antwoord te geven, dat is namelijk makkelijk: D'66. Ik behandel in de video iedere partij die ik heb besproken in m'n blogs in ongeveer 1 minuut en vertel wat ik wel of niet goed aan ze vind vanuit mijn persoonlijke perspectief. Op deze manier kan ik misschien mensen helpen hun gedachten te structureren over hoe zíj moeten kiezen.Lees verder »

De rest van de partijen beknopt

Door mux op maandag 13 maart 2017 12:33 - Reacties (23)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 6.491

De grote dag begint nader te komen, en er missen nog aardig wat analyses van verkiezingsprogramma's. Als enige grote partij mist CDA nog, en verder kijken we vandaag naar de ChristenUnie (CU), de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), DENK, VoorNederland (VNL), de Vrijzinnige Partij (VP), de Piratenpartij (PPNL), 50 Plus (50+), Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie (FvD). Dit zijn alle partijen met ofwel een sluitend begrotingsvoorstel, ofwel een (miniscule) kans om in de Tweede Kamer te komen.

Lees hier de fiscale effecten van de partijprogramma's van een deel van deze partijen door CPB (374 pagina's).

CDA

Lees hier het verkiezingsprogramma van het CDA. Lees hier het definitieve CDA-verkiezingsprogramma

Het CDA is de enige consistent grote levensbeschouwelijk (Christelijk) getinte partij die nog over is in Nederland. De partij heeft recent nog twee kabinetten (Kabinet Balkenende-I en -II) geleid, maar is al decennialang bezig met een langzame maar gestage daling in leden- en stemaantal. De huidige partijleider is Sybrand van Haersma Buma.

CDA kan worden getypeerd als 'VVD-lite', met een doorgaans gematigd regressief sociaal beleid en sociaal-conservatieve insteek. Ook in dit partijprogramma wordt sterk gehamerd op onduidelijk gedefinieerde 'normen en waarden' en 'traditie'. Traditioneel is CDA de 'boerenpartij' geweest, dwz het genoot (en geniet nog steeds) relatief veel aanhang in de regio.

Lees verder »

Verkiezingsprogramma GroenLinks in detail

Door mux op woensdag 8 maart 2017 20:00 - Reacties (23)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 7.755

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Heeft GL ideeën over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Lees hier het volledige partijprogramma van GL (78 pagina's).

Achtergrond en inleiding

We hebben hier geen blogserie met een saaie opsomming van punten - het hele idee van m'n verkiezingsserie is om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geïnformeerde keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar het programma zelf te kijken, maar ook naar alles eromheen. Wat is de intentie van deze partij met dit programma? Hoe is het wereldbeeld van GL? Hoe hebben ze in het verleden geregeerd en gestemd?

GroenLinks heeft een ontstaanshistorie die sterk lijkt op die van de SP - met een twist. De partij is ontstaan vanuit de Communistische Partij, de Pacifistische partij, de Politieke Partij Radikalen en de Evangelische Volkspartij. Dat is nogal een heftige achterban! In tegenstelling tot de Maoistische achtergrond van de SP is GroenLinks voortgekomen uit de Marxistisch-Leninistische communistische splinter. Echter, waar SP relatief principieel voor extreem progressief beleid staat, is GroenLinks in de loop van met name de afgelopen 20 jaar veel gematigder geworden en heeft het tegenwoordig een veel toleranter, gematigder progressief karakter gekregen.

De beginjaren van de partij worden gekenmerkt door grote interne moeilijkheden met het formuleren van een ideologie, maar tegelijk ook door het succesvol verenigen van veel verschillende perspectieven door destijds partijleider Paul Rosenmöller. Sindsdien is de partijlijn vrij duidelijk geweest - pacifisme (met sterke oppositie tegen de Irakoorlog als meest opmerkelijke punt), sterk natuurinclusief beleid, progressief economisch en arbeidsbeleid en sterke rechten- en vrijheidsbeschermingen. De partij heeft daardoor door de jaren ook wel het kenmerk 'liberaal-progressief' gekregen, hoewel lang niet zo liberaal als D'66. Hoewel GL net als SP nooit in het parlement heeft geregeerd, was het wel lange tijd (zowat de hele jaren '90) de onofficieel leider van de oppositie en heeft de partij een kleine representatie in het Europees Parlement. Ook opmerkelijk is de kersverse, zeer jonge lijsttrekker Jesse Klaver die van Ojik (en spiritueel Femke Halsema) opvolgde.

GroenLinks heeft een duidelijke lijn in het verkiezingsprogramma; de economie moet om naar groene, duurzame, circulaire economie met oog voor langetermijndoelen. Het is altijd weer grappig om een beetje dat 'het is nu allemaal verkeerd, het roer moet om'-sentiment van iedere niet-centristische partij te zien, en GroenLinks doet zijn best om een toon aan te slaan die, in lijn met hun politieke aard, precies tussen SP en PvdA ligt. Op bijna ieder punt.

Lees verder »

Verkiezingsprogramma D66 in detail

Door mux op dinsdag 7 maart 2017 00:48 - Reacties (26)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 6.399

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van D'66. Heeft D'66 ideeën over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Lees hier het volledige partijprogramma van D'66 (171 pagina's).Edit: Lees vooral ook de comments hieronder door - hierin is een goede discussie ontstaan!

Achtergrond en inleiding

We hebben hier geen blogserie met een saaie opsomming van punten - het hele idee van m'n verkiezingsserie is om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geïnformeerde keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar het programma zelf te kijken, maar ook naar alles eromheen. Wat is de intentie van deze partij met dit programma? Hoe is het wereldbeeld van Democraten '66? Hoe hebben ze in het verleden geregeerd en gestemd?

Het komt waarschijnlijk niet als verrassing dat D'66 in 1966 is opgezet. De politiek leider in die tijd was Hans van Mierlo, een journalist die nog tot vlak voor zijn dood in 2010 van aanzienlijke invloed op de partij en de Nederlandse politiek was. Het hoofddoel van de partij was vergaande democratisering van het politieke stelsel door de omvorming naar een Republikeins tweepartijensysteem en de invoering van directe democratie (bindende referenda, direct gekozen premiers, enz.). Verdere standpunten van de partij zijn relatief ongedefinieerd; de partij wordt gekenmerkt door de originele radicaal-democratische stroming en een progressief-liberaal sentiment dat vooral wordt gedeeld met GroenLinks.

De partij is altijd een matig kleine speler geweest in de politiek en wordt er wel van beticht - niet geheel onterecht - dat het weinig van zijn partijpunten waar kan maken. Dit is vaak gekomen doordat D'66 meestal de kleinste partij in een coalitie is en weinig onderhandelingsruimte heeft om hun wil door te drukken. Daarnaast is er in Nederland altijd zeer sterke oppositie geweest tegen het opzetten van een republikeins systeem - iets dat alleen maar sterker is geworden met het toenemend onrepresentatief worden van verkiezingen in landen met een tweepartijensysteem (zoals het VK en de VS).

Lees verder »

Verkiezingsprogramma SP in detail

Door mux op woensdag 1 maart 2017 21:19 - Reacties (21)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 4.865

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van de SP. Heeft de SP ideeën over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Lees hier het volledige partijprogramma van SP (64 pagina's).

Achtergrond en inleiding

We hebben hier geen blogserie met een saaie opsomming van punten - het hele idee van m'n verkiezingsserie is om context en betekenis te geven aan dingen die gebeuren in de politiek, zodat de lezer een beter geïnformeerde keuze kan maken. Het is daarom belangrijk om niet alleen naar het programma zelf te kijken, maar ook naar alles eromheen. Wat is de intentie van deze partij met dit programma? Hoe is het wereldbeeld van SP? Hoe hebben ze in het verleden geregeerd en gestemd?

De SP komt voort uit de Communistische Partij en de Marxistisch-Leninistische partij. Het zal dan ook niemand verbazen dat de SP meestal ver links in het politieke spectrum staat, met sterk links-socialistische standpunten. De partij hangt de Maoistische tak van communisme aan, die sterk verschilt van de Marxistisch-Leninistische stroming in dat de Maoisten een veel kleinere rol voor intellectuelen en academici zagen. Hieruit zal het wederom niet zo verbazingwekkend zijn dat de SP een zeer populistische partij is, met eenvoudig taalgebruik in hun communicatie en bondig geformuleerde partijpunten. De moderne SP is meer democratisch-links en heeft geen interesse meer in een opstand van het proletariaat of omvorming naar een communistische staat. Gelijkwaardigheid, solidariteit en sterke sociale voorzieningen zijn een speerpunt geworden. Nationalisering in plaats van privatisering en een beperking van de effecten van globalisering zijn recent ook veel terug te vinden in hun verkiezingsprogramma's. De SP is traditioneel altijd een relatief extreem-linkse partij geweest en heeft daarom nooit plaats kunnen nemen in een regeringscoalitie. Dit wordt (deels) gesymboliseerd door de tomaat in hun partijlogo, een referentie naar 'rotte tomaten gooien'.

Het verkiezingsprogramma van de SP is genaamd 'Pak de macht!' en richt zich in de inleiding op een sterk sociaal manifest. Er is ook érg veel minachting voor en wantrouwen in 'de elite', gedefinieerd als bestuurders, grootverdieners, multinationals enz., maar ook Europa. In deze zin is de SP een soort linkse variant van de PVV, echter met een aanzienlijk beter uitgewerkt regeringsplan. Een duidelijk verschil met de PVV is dat de partij een sterke groene en culturele agenda heeft. Het partijprogramma is kort met veel illustraties, bevat een duidelijke puntsgewijze samenvatting en heeft duidelijke, concrete en ideologisch consistente standpunten.

Lees verder »