Back to basics

Door mux op maandag 25 december 2017 11:05 - Reacties (21)
Categorie: Filosofisch gezwam, Views: 6.195

Al een hele tijd wil ik meer blogs schrijven over politiek, specifiek Nederlandse politiek. Maar met het doorlezen van de vele publieke fora op het internet bekruipt me steeds meer het gevoel dat ik bijna niemand aanspreek met mijn schrijfstijl en gedachten. Is het tijd om terug naar de basis te gaan?

Het zal je niet ontgaan zijn in de afgelopen paar jaar; er is het e.e.a. flink mis op het gebied van de politiek. Meest opvallend is uiteraard het presidentschap van de Verenigde Staten, maar net zo goed is de opkomst van allerlei extreem-rechtse organisaties iets dat zorgen baart. Maar waarom? Wat is er aan de hand dat mensen oprecht en met volle overtuiging geloven in de overduidelijke leugens van dhr. Trump of zonder te blikken of blozen immigranten de schuld geven van problemen die niks met die mensen te maken hebben?

Ze zijn fout, toch? Zij begrijpen gewoon iets niet dat wij wel doorhebben. Maar hoezeer je ook probeert een gesprek aan te gaan met de andere kant, feiten en statistieken lijken niet te landen. Overduidelijke correlaties en causale verbanden worden weggewuifd.

En natuurlijk, ik overdrijf, ik stel het allemaal erg scherp. Gelukkig ben ik er, want ik heb alle antwoorden. Ik kan precies uitleggen wat het probleem is en hoe we dit oplossen. Hah...

De wereld gaat aan je voorbij

Als je mijn blogs volgt, zal het je niet ontgaan zijn dat ik graag systemen uitleg. Je kunt een hoop begrijpen van de wereld zonder per se veel te moeten onthouden of veel ervaring te hebben. Zolang je onderliggende systemen maar herkent en begrijpt. Zo is het met een heel erg basic begrip van thermodynamica kinderlijk eenvoudig om te begrijpen waarom elektrificatie van vervoer zo'n goed idee is. Zonder dat je ooit ook maar in een elektrische auto hebt gezien en vóórdat er ook maar één elektrische vrachtwagen op de weg rijdt. Het is een goed idee, want je kunt analytisch een argument construeren waarbij concept A altijd beter is dan concept B. De rest is implementatiedetails, dat boeit me niet zo.

Maar dit is geen inherent menselijke manier van denken. Dit is iets dat je moet leren en oefenen - niet alleen op school, maar iedere dag, je hele leven lang. Ons onderwijssysteem is steeds meer toegespitst op deze manier van denken; probleemoplossen, systematisch denken, kritisch denken. Steeds minder leggen we de nadruk op tafels en rijtjes onthouden, of beroepsspecifieke kennis. Dit is een rode draad door onderwijshervorming heen. Ik ben in dit systeem opgegroeid; met zaken als het studiehuis en contextuele verhaaltjessommen.

Helaas kan ik misschien wel deze vaardigheden geleerd hebben... maar veruit de meeste mensen zijn, for lack of a better term, menselijk in hun gedachtenpatroon. Typisch menselijke (en evolutionair relevante) eigenschappen zijn bijvoorbeeld het waarderen van ervaring boven argumenten, niet in staat zijn een hypothese serieus te nemen (abstractie), geen gestructureerd argument kunnen vormen en het aannemen van anekdotisch bewijs. Uit deze ingebakken manieren van denken komen gedragspatronen zoals authoritarisme, tribalisme, aversie tegen verandering (in extreme vorm: xenofobie) en groupthink. Maar dat is te simpel gezegd. Ik maak ook hier een paar gedachtenstappen die niet per se makkelijk te volgen zijn.

Dit is namelijk de crux van dit hoofdstukje: in veel opzichten denken en communiceren mensen op verschillende abstractieniveaus. Om maar terug te grijpen op mijn voorbeeld van elektrisch vervoer: ik heb vele weken van mijn denktijd kunnen besteden aan het begrijpen en uitwerken van de principes achter elektrisch vervoer - van de technische details tot het soort logische beslissingen op bestuursniveau. In mijn communicatie bevat een uitspraak als 'elektrische auto's zijn overduidelijk beter dan iedere vorm van verbrandingsmotor-auto' boeken aan achterliggende informatie die ik abstraheer met zo'n uitspraak. Wanneer ik hierover praat, verwacht ik op zijn meest misschien één laagje dieper te moeten graven om iemand uit te leggen of een discussie te voeren over dit onderwerp. Was het maar zo makkelijk.

Morele paniek is genesteld in een gebrek aan abstract denken
De laatste paar jaren lijkt het wel alsof het publieke discours steeds sneller aan het gaan is. Zelfs in streng religieuze staten zoals de VS is het bijna normaal aan het worden om zaken als het homohuwelijk en abortus te spreken, en inmiddels zijn zelfs genuanceerdere sociale concepten zoals genderfluïditeit steeds breder bespreekbaar. Maar dit soort gesprekken gebeurt niet in *heel* Amerika - het gebeurt bij die mensen die in staat zijn gestructureerd na te denken. Als je immers hebt geleerd om hypothetische situaties serieus te nemen en statistieken te kunnen analyseren, kun je een vrij eenvoudig argument maken:
 1. Er zijn mannen en vrouwen, genetisch XX en XY
 2. Waarom gedragen mannen zich anders dan vrouwen? Zijn deze gedragingen puur genetisch vastgelegd?
 3. Goh, nee, want ik kan tegenvoorbeelden van iedere gedraging vinden, dus er moet meer aan de hand zijn dan alleen genetica
 4. Dus het is logisch dat er naast genetische verschillen ook rolverschillen bestaan. Nu begrijp ik wat gender is.
 5. Er is geen reden om aan te nemen dat iedereen een gender heeft die perfect overlapt met stereotypische genderrollen.
 6. Nu begrijp ik wat transgender, genderqueer en genderfluïde mensen zijn.
Met vijf minuten nadenken kun je volledig begrijpen waar mensen het over hebben als ze het over gender hebben. Maar dat is niet alleen die vijf minuten - het is vijf minuten 'toepassen van de vaardigheid 'gestructureerd denken'. Mensen die deze vaardigheid hebben zijn in grote mate pas sinds de jaren '80-90 echt in grote mate aanwezig, en beginnen nu langzaamaan in pluraliteit stemgerechtigd te worden, politiek te bedrijven, enzovoorts. Dus komen er opeens in het afgelopen decennium allerlei wetgeving die hierop gebaseerd is.

Logisch dus, dat de voorheen regerende klasse mensen met heel ándere gedachtenpatronen opeens uit de kast komt en zegt: ho eens even? Wat doen al deze gedegenereerde mensen opeens met ons land? Dit is niet hoe God het heeft gewild! Wederom, ik overdrijf, maar je kunt je voorstellen dat het aardig moeilijk is om een concept als transgenderisme te begrijpen als je bovenstaande logische progressie bekijkt vanuit de positie van een conservatief-religieus persoon met beperkte vaardigheden in gestructureerd denken. Ga maar eens na:
 1. Het eerste punt is al een struikelblok. Iemand met zelfs een matig begrip van biologie begrijpt dat de genetische informatie alles is wat je biologische sekse bepaalt, er is geen ethereale ziel of andere eigenschap die hierin meespeelt. Voor iemand die niet gestructureerd kan nadenken, is het heel moeilijk om taal te onderscheiden van feiten. Deze zijn inherent aan elkaar verbonden. Het concept (biologische) 'man' en 'vrouw' is niet synoniem aan 'XX' en 'XY'. Dit zorgt ervoor dat gender en sekse vrijwel altijd met elkaar verward wordt.
 2. Vervolgens vereisen we dat iemand begrijpt hoe falsificatie werkt. De enige manier om ook maar een klein beetje zekerheid te hebben over de validiteit van een statement is om hem te falsificeren; ofwel door een statement logisch te falsificeren, ofwel door een tegenvoorbeeld te vinden. De vraag 'zijn deze gedragingen puur genetisch vastgelegd' zal door een niet-systematisch denkend persoon vrijwel zeker worden getracht te bewijzen met positieve voorbeelden, niet falsificaties. Dit is een nutteloze bezigheid, en voedt enkel confirmation bias.
 3. Doordat het niet mogelijk is een falsificatie te construeren, is het heel erg onduidelijk hoe je gender en sekse los van elkaar kunt zien.
 4. En vervolgens is het vrijwel onmogelijk om op zo'n argument door te bouwen, gezien zelfs de hypothetische constructie van gender niet serieus genomen kan worden.
Hopelijk demonstreer ik hiermee hoe je terecht kunt komen in allerlei argumenten waarin de andere kant compleet langs je heen lijkt te praten. Immers, de ene kant probeert zaken te falsifiëren, de andere kant zoekt positief bewijs. De ene kant probeert hypothetische of extreme situaties te construeren waarmee een standpunt kan worden verduidelijkt, de andere kant zoekt anekdotes om zijn eigen standpunt kracht bij te zetten. Het is een nutteloze exercitie.

En dit is de grondoorzaak van een hoop tegenstellingen binnen de maatschappij. Immigratiepolitiek, debat over overheidsrollen, energiebeleid, criminaliteitsdebatten, nazi/rassendebatten en genderdebatten komen uiteindelijk bijna alleen maar neer op een tegenstelling tussen wel of niet gestructureerd kunnen nadenken en argumenteren. Politici maken hier dankbaar gebruik van; door te herkennen dat een flink deel van het publiek niet in staat is een sluitend argument te kunnen construeren, kan worden ingespeeld op menselijke eigenschappen zoals angst en ongenoegen. Zonder de mentale afweer tegen het soort aantrekkelijke argumenten dat rechts-populistische partijen voorstellen is het moeilijk om de fouten in hun retoriek te ontleden.

Conclusie

Ik zou nu zeggen dat de oplossing voor dit alles beter onderwijs in gestructureerd nadenken is, en dit is zeker het belangrijkste deel. Echter, hier stopt het niet. Ondanks het effect van sociale media-bubbels, zorgen verschillende sociale media er zeker voor dat het steeds makkelijker is om serieuze gesprekken te hebben over thema's die de meeste mensen 20 jaar geleden niks interesseerde. Als je bereid bent de andere kant serieus te nemen, kun je een debat hebben. Helaas zit hier ook een scheve verhouding; immers, een conservatief persoon zal gemiddeld genomen veel minder bereid zijn een progressief gedachtegoed serieus te nemen en te ontleden, maar omgekeerd gebeurt dit wel. En zeker doordat conservatief gedachtengoed beter inspeelt op de natuurlijke gedachtenpatronen van mensen, zorgt dit voor een asymmetrische overtuigingskracht. Het helpt ook niet dat veel sociale media beter zijn in het aanwakkeren van flame wars dan het in goede banen leiden van een productief gesprek.

Dit is een ontzettend complex probleem. Ik denk niet dat we eruit komen met meer blogs zoals deze. In veel gevallen is er geen andere optie dan helemaal teruggaan naar het basisniveau van uitleg, en opbouwen vanaf dat punt. Teveel mensen zijn niet geïnformeerd over complexe sociale en politieke problematiek, waardoor het nutteloos is om op een hoog niveau hierover te filosoferen. Als je een gesprek aangaat met wie dan ook, probeer dit niet alleen gestructureerd te doen, maar ga ook echt back to basics.

Fijne kerst trouwens :)

[video] Are cheap chinese USB chargers getting better?

Door mux op woensdag 6 december 2017 23:45 - Reacties (13)
Categorie: Videos (PowerElectronicsBlog), Views: 5.142

Een halfjaar geleden heb ik een paar namaak 'Samsung' telefoonladers gekocht. In tegenstelling tot eerdere keren dat ik dit heb gedaan, kunnen deze adapters daadwerkelijk de 5V/2A leveren die erop staat. Betekent dit dat we eindelijk in het tijdperk terecht zijn gekomen waar spullen uit China redelijke kwaliteit hebben? Bekijk de video en vind het uit!

Nee. Het antwoord is nee. Sorry voor de spoiler.

Energievergelijkers zijn niet onafhankelijk

Door mux op zondag 29 oktober 2017 10:51 - Reacties (46)
Categorie: Filosofisch gezwam, Views: 10.930

De meeste mensen weten dat je een hele hoop geld kunt besparen door ieder jaar te wisselen van energieleverancier. Hiervoor zijn handige prijsvergelijkers en overstapservices gemaakt. Maar hoe werkt dit, en krijg je wel echt de laagste prijs te zien als je dat doet? Antwoord: energieleveranciers geven speciale deals aan prijsvergelijkingssites en nee.

https://www.milieucentraal.nl/media/1625/gas-geld-282x212.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=90&width=327&slimmage=true&rnd=130668350150000000

Hoe werkt de consumenten-energiemarkt?

In Nederland hebben we sinds 1 juli 2004 een geliberaliseerde energiemarkt. Dit betekent dat de energieleverancier losgekoppeld is van de netbeheerder. Netbeheerders zorgen ervoor dat de fysieke kabels en buizen in de grond in orde blijven en onderhouden je elektriciteits- en gasmeter. Energieleveranciers zijn marktkoopmannen voor energie; ze kopen elektriciteit en gas in grote hoeveelheden in en verkopen dit door aan jou, met een beetje winst. Daarnaast mogen leveranciers ook vastrecht en administratiekosten rekenen.

Er zijn nog twee spelers in de energiemarkt, maar daar heb je als consument niks mee te maken: de transmissiedienst en energieproducenten. Transmissie is het transport van elektriciteit en gas over grote afstanden, en dit wordt in Nederland bijna exclusief door TenneT en GasTerra gedaan (allebei semi-overheidsbedrijven). Energieproducenten zijn talrijk - sommige leveranciers hebben hun eigen elektriciteitscentrales en gasvelden, maar er zijn ook veel onafhankelijke producenten. Daarnaast importeren en exporteren we ook energie via NorNed, BritNed en verschillende transmissielijnen over land. Al deze spelers verhandelen energie op de exchanges APX en EPEX.

Netbeheerders rekenen een vaste prijs voor jouw energieaansluitingen op basis van waar je woont en hoe zwaar je aansluiting is. Deze kosten moeten wettelijk kostendekkend en gelijk voor iedereen zijn. De enige plek dus waar je prijsverschillen zult kunnen vinden is in het aanbod van de providers. En er is hier een hele hoop verschil te vinden.

Energieleveranciers kunnen eigenlijk doen wat ze willen. De enige echt harde eis waaraan ze moeten voldoen is dat op iedere kWh en calorisch gecorrigeerde m3 gas energiebelasting moet worden betaald, en er moet BTW worden betaald. Daarbuiten is van alles mogelijk; de kale kWh/m3-prijs, vastrecht, administratieve kosten en welkomstbonussen zijn vrij te kiezen. Hier is dan ook veel in te kiezen.

Energievergelijkers vergeleken

Om het iedereen makkelijk te maken zijn er in de loop van de jaren aardig wat energie-prijsvergelijkers ontstaan. Helaas met de meeste dingen op het internet moet je je serieus afvragen: waar leven deze sites van? En waar krijgen ze hun informatie?

Uiteraard is het antwoord: ze leven van het geld dat ze van energieleveranciers krijgen. In zekere zin zijn deze sites een soort koopmannen die commissie krijgen voor iedereen die via hun site overstapt. Sommige vergelijkers bieden zelfs extra korting op een energiecontract - Gaslicht.com bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat dit niet veel meer is dan een veredelde affiliate-link, waarbij Gaslicht een kickback krijgt.

Dit is geen nieuws, uiteraard. Het is echter wel interessant hoe dit zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Er zijn tegenwoordig een aantal verschillende verkoopmodellen ontstaan:
 • De speciale welkomstbonus. Bij het overstappen via een vergelijkingssite, krijg je een bepaald bedrag teruggestort aan het einde van je contractduur.
 • De universele welkomstbonus. Bij het overstappen via zowel vergelijkingssites als de website van de leverancier zelf krijg je een welkomstbonus.
 • De speciale deal. Individuele prijsvergelijkers - of de leverancier zelf - hebben een volledig apart aanbod, met andere welkomstbonussen en soms zelfs andere energietarieven
Dit alles zorgt ervoor dat energievergelijkingssites niet onafhankelijk zijn en jou nooit de beste prijs kunnen laten zien. Er is immers geen vrije markt; de markt is kunstmatig gesegmenteerd. Ik vind dit een behoorlijk kwalijke en consumentonvriendelijke situatie, want het hele idee van de liberalisering was juist dat energieleveranciers tegen elkaar konden concurreren op prijs op een vrije markt. Dit is niet hoe vrije markten werken.

Dit kunnen we demonstreren door de energievergelijkers eens te vergelijken. Ik heb vandaag gekeken naar:
 1. Gaslicht.com
 2. energieleveranciers.nl
 3. pricewise.nl
 4. energievergelijking.nl
 5. Independer.nl
 6. Easyswitch.nl
 7. consumentenbond.nl
 8. onlineenergievergelijker.nl
Vervolgens heb ik gekeken wat de volgende leveranciers zelf aanboden:
 1. Energiedirect
 2. Essent
 3. Qurrent
 4. Vandebron
 5. Nederlandse Energie Maatschappij
 6. Delta
 7. Powerpeers
 8. Oxxio
 9. Eneco
 10. Greenchoice
 11. Budgetenergie
 12. Energieflex
 13. Pure energie
 14. Engie
 15. Vrijopnaam
Mijn jaarverbruik is 322kWh elektriciteit (ca. 1800kWh verbruik, 1500 saldering via zonnepanelen, ferrarismeter met dubbel telwerk) en 625m3 gas. Ik woon in Zuid-Holland, gasregio 4.

He wacht eens even, ik zit prima bij mijn huidige leverancier!
Oh, wist je nog niet dat je zakken met geld kunt besparen door ieder jaar over te stappen? Oh, je hebt een mooie deal met éxtra lage elektriciteitsprijzen via de consumentenbond of vastelastenbond? Je krijgt extra korting als je bij je huidige aanbieder blijft? Allemaal onzin. Overstappen is altijd beter.

Dit komt simpelweg doordat je bij iedere overstap een welkomstbonus krijgt van de leverancier. Kijk eens naar je energierekening - hoeveel elektriciteit verbruik je? 2000kWh per jaar? Hoeveel maakt het nou helemaal uit dat je leverancier 10% korting op elektriciteit geeft. Op een gemiddelde prijs van 18 cent per kWh is dat 1,8 cent - 36 euro op jaarbasis. Je verbruikt 4000kWh? Oh wow, die korting is maar liefst 72 euro. Dit alles valt in het niet bij de honderden euro's welkomstbonus die je krijgt bij een overstap.

En wanneer je zonnepanelen hebt is het al helemáál gunstig. Je elektriciteitsverbruik is dan waarschijnlijk zo laag (of negatief) dat tarievenkortingen compleet in het niet vallen.

Wat onderscheidt de prijsvergelijkers?
https://dnpu4hh9j0a1w.cloudfront.net/static/v/286f2a60/2017/img/logos/logo-internal/logo-gaslicht.svg
Gaslicht.com is zo'n beetje de oer-vergelijker, en degene met traditioneel de meeste (en meest gunstige) affiliate deals. Opvallend afwezig - maar aanwezig in alle andere prijsvergelijkers - zijn de Nederlandse Energie Maatschappij en Budgetenergie - aanbieders die in de meeste andere vergelijkers wel staan met heel redelijke aanbiedingen. Daar waar NLE helemaal niet bestaat, heeft Budgetenergie duidelijk ofwel verkeerde informatie aangeleverd, of wordt de welkomstbonus niet meegerekend. Opvallend aanwezig - en afwezig in alle andere vergelijkers - is Anode, ondanks dat ze geen overstapservice bieden. Gaslicht geeft van alle vergelijkers de meeste producten weer, en heeft een aardige selectiefeature (inclusief co2-gecompenseerd gas, maar geen 100% groene optie)

https://www.energieleveranciers.nl/media/1005/logo_15-11-2016.png
energieleveranciers.nl is een voor mij onbekende prijsvergelijker. Opvallend is dat de interface wat onaf lijkt; de knop om naar vergelijkingsresultaten te gaan is onresponsief, prijzen worden zonder centen achter de komma getoond en her en der verkeerd berekend (Qurrent geeft een verkeerde berekening in mijn vergelijking). Er staan ook maar erg weinig energieleveranciers in.

https://static.pricewise.nl/resources/main/svg/logo.svg
pricewise.nl en consumentenbond.nl lijken exact dezelfde frontend en backend te gebruiken. Dit valt tegen, want het is een karige prijsvergelijker met geen mogelijkheid om leveranciers uit te filteren. Allerlei kleine aanbieders lijken ook te missen. Ik verwacht beter van een organisatie zoals de consumentenbond die het juist moet opnemen voor de consument.

https://www.energievergelijking.nl/wp-content/uploads/2016/05/logo-energie.png
energievergelijking.nl is de vreemde eend in de bijt. Hier zijn by far de beste deals te vinden op alle prijsvergelijkers - maar misschien komt dit ook door foutjes op de website? De site geeft mij een aanbieding voor Nuon, terwijl ik al bij Nuon zit en dus niet in aanmerking kom voor de die welkomstbonus. Bij de kostenopbouw van Qurrent zit een grote fout in de berekening van de netbeheerderskosten voor gas. Bij Essent wordt ook een onjuiste berekening gegeven. Er is echt van alles mis op deze site, ik zou hem vermijden.

https://www.independer.nl/content/images/independer_logo-on-purple-rgb.svg
Independer.nl is waardeloos. Laat standaard maar 3 aanbieders zien en neemt welkomstbonussen niet mee in het aanbod.

https://www.easyswitch.nl/dist/images/vergelijkingssite-easyswitch.svg
Easyswitch geeft zo te zien de meest complete lijst aanbieders (je kunt zelfs niet-beschikbare aanbieders aanvinken), maar heeft geen filtermogelijkheid op groen gas, de groenheid van je energie of het wegfilteren van specifieke aanbieders. onlineenergievergelijker lijkt een volledig identieke backend te hebben als easyswitch.

TL;DR: vermijd energievergelijking.nl en Independer, energieleveranciers.nl moet iemand nog wat verder gaan programmeren en de rest is ok.

Essent speelt vals
Nu komt het leukste, want ieder jaar is er wel een 'verborgen' speciale deal. Dit jaar is het Essent, die heerlijk vals aan het spelen is. Iemand moet een hoop plezier hebben gehad in het maken van deze deals. Ik zal het eens demonstreren met een paar screenshots:

https://tweakers.net/ext/f/DlnHxqQg0SYYT5wRqWB8me9L/full.png

Klik op het plaatje om je hoofd te laten exploderen

Wat... is hier aan de hand? Nou, vrij misleidend: Essent verandert aan de hand van de URL/cookie waarmee je hun website bezoekt tegelijk de welkomstkorting, kWh/m3-tarieven en hun vaste leveringskosten. En de prijsvergelijkers krijgen wéér hun eigen actietarieven, die allemaal verschillend zijn. Kortom: je kunt prijsvergelijkers niet gebruiken als leveranciers dit soort bullshit uithalen.

Erger nog: geen énkele prijsvergelijker heeft de 'beste' deal in hun vergelijking zitten. Allemaal hebben ze het actiepakket met 160 euro welkomstkorting - uitgezonderd energievergelijking.nl die een welkomstkorting van 185 euro (en weer andere tarieven) rekent.

Conclusie en bronnen

Ik hoop dat voor niet-ingewijden deze blogpost verhelderend is. Desalniettemin was het zelfs voor mij redelijk schokkend hoezeer met name Essent z'n actietarieven en welkomstbonussen manipuleert om zo gunstig mogelijk uit de vergelijkingen te komen. Ook is het typisch, maar niet onverwacht, dat veel energievergelijkers in feite hetzelfde zijn en vooral heel incompleet zijn.

Je kunt m'n ruwe data downloaden op Muxtronics.nl - Energievergelijken 2017 (.xlsx).

Een laatste tip: wacht tot na het einde van je jaarcontract met overstappen, zodat je geen overstapboete hoeft te betalen en zeker weten je welkomstbonus gestort krijgt. Ga ook geen jaar- of meerjarig contract aan als je verwacht te verhuizen.

Repairing an e-bike battery

Door mux op donderdag 19 oktober 2017 20:46 - Reacties (19)
Categorie: Videos (PowerElectronicsBlog), Views: 12.173

Eerder deze week postte ik een video waarin ik een Bosch mid-drive e-bike motor 'repareerde', en vandaag is het tijd om de accu onder handen te nemen. De originele accu is 288Wh, maar houdt duidelijk een stuk minder capaciteit vast. Daarom upgrade ik hem met nieuwe cellen, zodat de capaciteit naar 500Wh gaat

Repairing a Bosch e-bike (part 1)

Door mux op maandag 16 oktober 2017 09:30 - Reacties (13)
Categorie: Videos (PowerElectronicsBlog), Views: 10.619

Recent heb ik voor 150 euro een elektrische fiets met Bosch middenmotor gekocht, voor gebruik in de heuvels van de Eifel (=Ardennen, maar dan in Duitsland). Voor de kenners: ja, 150 euro is veel te weinig geld, maar de fiets kwam met een aantal gebreken. Eén daarvan was een motor die een vreemd geluid maakte, de ander was een bijna kapotte accu. In deel 1 repareren we de motor!