Klimaatonzin

Door mux op zondag 22 november 2009 12:16 - Reacties (14)
Categorie: Filosofisch gezwam, Views: 4.631

En daar gaan we, onlangs is er weer eens het een en ander uit e-mails van een onderzoeksinstituut gelekt waaruit zou blijken dat er wordt gemanipuleerd met klimaatdata. Zoek de nieuwsberichten van de postdatum van deze blogpost maar eens na. De conclusie direct daarachter lijkt te zijn: "We worden gemanipuleerd".

We worden niet gemanipuleerd.

Op de een of andere manier is voor de zoveelste keer een genuanceerd wetenschappelijk beeld (er is geen bewezen causatie tussen broeikasgassen en global warming op ieniemienie-tijdschalen waar we het heden ten dage over hebben, zelfs over de correlatie wordt gebakkeleid, bijvoorbeeld door de monsterlijke brakheid van Al Gore's presentatie) scheefgetrokken tot iedereen het er opeens blijkbaar over eens is dat er definitely human caused global climate change is met zekere consequenties. Daarna zijn er idioten die dan ook nog eens denken dat er precies één manier is om dit op te lossen, zonder *enig* bewijs dat dit ook zo is (het kunnen oplossen binnen afzienbare tijd en met redelijke menselijke inspanning), namelijk door CO2-uitstoot te verminderen, waarna iedereen op aarde opeens bezeten is met één meetcijfertje. Onzekerheid op onzekerheid wordt gestapeld, aangedreven door het oh-zo-subjectieve nonargument dat 'je maar beter het zekere voor het onzekere kunt nemen' en 'we hiermee de aarde/kinderen/toekomst/bullshit helpen'.

Dit zorgt voor een gigantische economische boost richting bedrijven die hier slim gebruik van maken, maar ook onderzoeksinstituten die opeens allemaal budget en andere resources krijgen om klimatologisch onderzoek te doen, en onderzoek naar dingen die mogelijk 'de CO2 helpen', of hoe erg dat inmiddels ook verbasterd is. Ik walgde sinds het begin al van deze meest onwetenschappelijke en subjectieve gang van zaken, maar het begint toch wel 'New Kids'-absurd te worden de laatste tijd.

De kilometerheffing. Waarop is deze gebaseerd? CO2-uitstoot. Puur politiek. Overigens - ik ben verder helemaal vóór een vorm van de kilometerheffing, maar mijn motivatie ligt niet in 'de CO2' of dat soort bullshit. Weggebruik door auto's is mijns inziens veel te inefficient, en ik begrijp niet hoe 'men' dat nog steeds niet inziet. Een auto moet om zich snel te kunnen bewegen door een stad een gigantische hoeveelheid wegoppervlakte hebben - typisch 30%, soms wel 50% van het totale stadsoppervlak. Stedenverdichting is onmogelijk op een bepaald punt omdat auto's, een van de primaire vormen van vervoer in de Nederlandse stad, gewoon niet meer mensen de stad in en uit kunnen vervoeren op een bepaald punt. Dit zorgt ervoor dat de stad onnodig groot wordt, er nog meer infrastructuur nodig is en de kosten van het leven omhoog gaan. Macro-infrastructureel gezien is het een stuk winstgevender om steden zoals Taipei, Hong Kong, New York te maken waar je het niet moet durven om de auto als primair vervoersmiddel te gebruiken.

Anyway, ik dwaal af. Ik zit zelf middenin de hele klimaathype door de keuze van mijn 'vakgebied' (hoewel ik nog student ben). Ik heb de afgelopen jaren het een en ander met waterstofkarts gedaan in het Delftse Formula Zero-team. Waterstof is natuurlijk een geweldige brandstof voor de toekomst. Immers, het is schoon (er komt alleen water uit de uitlaat), je kunt veel langer op een tank rijden dan elektrisch of andere alternatieven op benzine en... BRAAK. Kom op zeg, wie dit gelooft of deze redenering tot nu toe knikkend heeft gevolgd kan ik keihard uit de droom halen. De reden dat ik bij het team ben gegaan is wederom niet om de klimaathype, noch om energie-efficientie, noch om het reduceren van gebruik van fossiele brandstoffen, noch een groen karakter. Ik wilde weten hoe een brandstofcel nou echt werkte, en wat het toekomstpotentiaal van die dingen is. Het zijn wild interessante dingen want ze combineren scheikunde, natuurkunde en heel veel elektronica, allemaal gebieden waar ik erg in geinteresseerd ben.

Helaas kan mijn conclusie na meer dan 2 jaar bij het team en in de competitie enkel zijn: de brandstofcel is dood en onbruikbaar. Een brandstofcel is niet een simpel dingetje zoals een accu of enkele verbrandingskamer waar we aan gewend zijn. Een brandstofcel heeft een waterpomp (wet cell) voor koeling en membraanbescherming nodig, luchtfilter, luchtbevochtiger, hogedruk-waterstofsysteem (denk ook aan beschermingskleppen e.d.), hogedruktank (die in tegenstelling tot het algemene idee hierover absoluut NIET lineair schaalt met de capaciteit) en regelelektronica nodig. Een brandstofcel loopt op een moeilijk verkrijgbare brandstof die momenteel nog niet beschkbaar is. Een brandstofcel levert vrijwel noncapacitief (je zou kunnen zeggen hoogimpedant) stroom, hij kan dus geen stroompieken afvangen. Een brandstofcel kan niet snel throttlen. Dat samen betekent dat je altijd naast de brandstofcel een dc/dc converter en batterij en/of ultracondensatoren nodig hebt om piekvermogen te kunnen leveren. Dit is allemaal gigantisch complex en veel duurder om te produceren dan zelfs de zwaarste V12-motor met meervoudige injectie en wat dan niet. Voor mobiele toepassingen is dit gewoon geen alternatief. Batterijen zijn de toekomst.

Dwaal ik zomaar weer af. Volgende onderwerp: elektrische auto's. Er wordt aan alle kanten gedaan alsof elektrische auto's de toekomst zijn vanwege hun lage CO2-uitstoot... oh man oh man. Daar gaan we weer, hier komt de echte reden waarom je niks anders dan een elektrische auto wilt: Een elektromotor [ik heb het hier dan over BLDCs, BDCs en eventueel asynchrone motoren] die optimaal werkt op kruissnelheid (een auto gebruikt typisch 20-35 kW bij snelwegsnelheden) kan een tien keer zo hoog piekvermogen ontwikkelen. Dat wil zeggen dat elke fatsoenlijk ontworpen elektrische auto per definitie als een aston martin kan wegscheuren bij het stoplicht. Elektrische auto's zijn ultragemakkelijk te controleren, je kunt de motoren gemakkelijk aansturen op hun meest efficiente punt en nog mooier: je kunt extreem precies en stabiel je auto op snelheid krijgen en houden zonder tussenkomst van een mens. Dit zet de deur wagenwijd open om in de toekomst electronic vehicle following te kunnen implementeren - auto's die op de snelweg automagisch op 50cm van elkaar blijven rijden om wegbelasting te verminderen en filevorming te voorkomen. Dit is iets waar ik momenteel nog niemand over hoor, maar ik zeg het je: het gaat in de toekomst alle fileproblemen oplossen. De wegbelasting van een elektrische auto kan op die manier met een factor 10 worden verminderd - er kunnen dus theoretisch 10 keer zoveel autokilometers op hetzelfde stuk weg worden gemaakt. En het is nog beter voor de aerodynamica ook. Hoe kun je daar niet enthousiast van worden?

En dan het laatste: duurzame energie. Keer op keer hoor ik mensen zeggen dat we maar op kernenergie moeten overgaan. Kernenergie is prachtig, daar niet van, en een prima alternatief maar in de toekomst zie ik decentralisatie van elektriciteitsproductie echt wel komen. Windenergie heeft veel potentieel maar is in stadsomgevingen niet toepasbaar - het schaalt veel beter met grotere molens en constantere winden, dus de natuurlijke omgeving voor een windturbine is op zee. Zonnecellen daarentegen zijn prachtige apparaten die momenteel echter totale rotzooi zijn. Ze verdienen zichzelf niet terug en worden ruw inefficient geplaatst, waardoor er netto eigenlijk nog geen voordeel aan wordt onttrokken. Echter, naarmate PV-technieken minder silicium gaan gebruiken en efficienter worden gemaakt (bijvoorbeeld door recente thin film triple junction technieken, maar ook inefficiente supergoedkope alternatieven zoals organische panelen, die hetzelfde mechanisme als in bladeren gebruiken om elektriciteit op te wekken) en ze zowel economisch als energetisch voordeel opleveren zijn dit absolute no-brainers: er is geen reden om er niet een op je dak te plaatsen, want binnen een paar jaar heb je de investering eruit en daarna is het alleen maar winst. Op deze manier zul je effectief ook het elektriciteitsdistributienetwerk ontlasten, wat hard nodig gaat zijn met een grotere afhankelijkheid van elektriciteit voor grote energievreters zoals voertuigen. Dit zijn de fundamentele voordelen, en niet 'de CO2' want dat is een voordeel dat niet bewezen, niet rationeel en algemeen irritant is om te gebruiken.

En dit brengt me tot een iets meer filosofisch punt: het is kwaadaardig om goede dingen te doen om de verkeerde reden. Elektrische auto's zijn lief, zonnepanelen zijn lief, windmolentjes zijn lief, verbrandingsmotoren zijn stout, auto's zijn stout. Maar deze statements hebben niet als gemeenschappelijke reden dat ze 'de klimaatverandering tegengaan' of 'de CO2-uitstoot verminderen'. Ze hebben de reden dat er andere technologie bestaat, vandaag al, die NU AL beter is uit een technisch en praktisch oogpunt, welke verder fundamenteel beter is waardoor de andere technologie direct overbodig is* en welke in de toekomst netto vergeleken met genoemde technologie alleen maar beter wordt. Dat is de enige en correcte redenering om te volgen met dit soort dingen, anders ben je een eng linksmens.

*afgezien van dat het nu allemaal nog niet op grote schaal bestaat, waardoor het op het moment vaak nog duurder/onhandiger/etc. is

Volgende: Vervolg 'de ideale fiets' 11-'09 Vervolg 'de ideale fiets'
Volgende: Overtuiging 11-'09 Overtuiging

Reacties


Door Tweakers user durian, zondag 22 november 2009 12:37

Wow, een onsamenhangende stroom klachten, en dan als uitsmijter nog deze opmerking
Dat is de enige en correcte redenering om te volgen met dit soort dingen, anders ben je een eng linksmens.
die de paar zinnige uitspraken die misschien nog in de tekst verstopt zitten helemaal te niet doet. Blijkbaar worden TH studenten niet meer geleerd een redelijk betoog te houden...

Door Tweakers user Gammro, zondag 22 november 2009 12:38

Ik vindt dat je wel een punt hebt, wat mij betreft is het grote probleem ook niet de CO2 uitstoot, maar de grote afhankelijkheid van Olie, welke volgens een interne bron bij Royal shell met zon 30 jaar gewoonweg op is. Dan houden we nog wel Kolen en aardgas, maar Olie is toch de meest belangrijke grondstof op het moment, bedenk iets wat je doet en olie is op een manier nodig om dit te bereiken.
We kunnen maar beter voor alternatieven zoeken voor deze oprakende grondstof.

Ook zijn mensen hardstikke hypocriet wat betreft groene stroom, neem als voorbeeld de windmolens op zee, deze dingen kosten meer energie om ze te bouwen en te onderhouden dan dat ze in hun levensduur zullen opbrengen.

Door Tweakers user bas-r, zondag 22 november 2009 12:54

Last van monddiarree vandaag? Hup hup, snel naar de dokter!!

Door Tweakers user Robstar, zondag 22 november 2009 13:07

Ja, over die windmolens: Ik had ook begrepen dat windmolens teveel kosten om te bouwen en te onderhouden (slijtage!) om rendabel te zijn. En maar blijven bouwen om het imago op te krikken... zucht...

Veel interessanter, buiten zonne-energie, lijkt mij dingen als getijden-energie, waterstromingen e.d., en het osmose gemaal. Ook bekend bij TU Delft: http://scholierenlab.tude...a-semipermeabel-membraan/Vooral de laatste lijkt me geweldig voor Nederland. Het idee is dat zout en zoet water, als dat samenkomt, uitzet. Als je zout water door een speciaal membraan laat stromen dat geen zout door laat (maar wel zoet water), en dit membraan loopt door een bak zoet water (of rivier), dat het dan uitzet en dus gaat stromen. Naar boven bijvoorbeeld, de zee in. Daarmee hoef je dus niet meer te pompen (kost geen stroom) en het water dat gaat stromen kan ook nog energie opwekken.

[Reactie gewijzigd op zondag 22 november 2009 13:08]


Door Tweakers user DeX, zondag 22 november 2009 13:08

Dat is de enige en correcte redenering om te volgen met dit soort dingen, anders ben je een eng linksmens.
Waarom open je niet hiermee. Scheelt veel leeswerk namelijk. Mensen die mij vertellen hoe ik moet denken vind ik niet echt interessant en werken tegen hun eigen principes in: "nee je moet niet alles geloven wat je hoort/ziet, alleen wel geloven wat ik hoor/zie."
Last van monddiarree vandaag? Hup hup, snel naar de dokter!!
:Y)

Door Tweakers user Ruudjah, zondag 22 november 2009 13:33

Je hebt helemaal gelijk dat treinen op autosnelwegen de capaciteit kunnen ver-X-voudigen. Een automatisch stuursysteem die op de hoogte is van alle parameters (hoeveelheid auto's, waar ze rijden,hoe hard ze rijden, hoe de weg eruit ziet, waar de afslagen zijn, etc, etc) heeft de potentie om het fileprobleem drastisch te verkleinen of zelfs op te lossen.

Het zal dan ook denk ik een kwestie van tijd zijn voordat je bepaalde zones gaat krijgen waar de computer simpelweg de besturing overneemt en je veel efficienter naar de plaats van bestemming rijdt. Dat kan gewoon niet anders, we kunnen nu eenmaal geen 24-baans snelwegen aanleggen.

Door Tweakers user CodeCaster, zondag 22 november 2009 13:36

Welkom in de echte wereld. Je hoeft geen conspiracytheorieaanhanger te zijn om het reilen en zeilen van de overheid te bekritiseren, een beetje gezond verstand is al genoeg.

Je wordt voorgelogen en bedrogen waar je bij staat, maar de oorzaak hiervan is niet onkunde, en men is niet kortzichtig. Wij, de bevolking, hebben stokpaardjes nodig. Ook wij, ook de mensen die wat intelligenter zijn en die hun eigen onderzoek kunnen doen.

Wat als onze overheid totaal niets aan klimaatverandering probeert te doen? Ze doen volgens jou nu niet het juiste, maar ze doen tenminste íets. Dit geeft een hele hoop mensen troost en vertrouwen in een tijd dat er toch al kritisch naar de regering wordt gekeken.

Dit gaat voor heel veel dingen op. Ik zeg niet dat ik het eens ben met de inhoud van de beslissingen die er worden gemaakt, maar er worden tenminste beslissingen gemaakt.

Door Tweakers user Zpottr, zondag 22 november 2009 13:37

Man, man.

Je eerste paar paragrafen (tot en met "bullshit helpen") zijn zó onsamenhangend dat ik daar niet in kan lezen wat je mening nu eigenlijk is. Het is de brei boze woorden die je wel eens hoort als je in de kroeg wordt aangesproken door iemand die -steunend op je schouder- plots lijdt aan alcohol-geïnduceerde meningsvorming.

Dan je gezeur over de kilometerheffing: het is simpelweg onwaar dat die alleen wordt gemotiveerd vanuit CO2-uitstoot. De luchtkwaliteit in Nederland is om te huilen en een niet onaanzienlijk deel daarvan wordt (afhankelijk van lokatie) veroorzaakt door wegverkeer. Daarnaast zijn er motieven van vermindering van filedruk, verhoging van veiligheid (m.i. het zwakste argument) en mensen laten betalen naar rato van wat ze gebruiken. Ik zou hopen dat je op die TU van je een nette redenering leert opzetten, niet één klein stukje van een voorstel pakt, dat uitvergroot tot het hele issue, en daar tegenaan gaat schoppen. Ik ben mordicus tegen de voorgestelde heffing en met name de implementatie maar schreeuwers zoals jij kunnen we missen als kiespijn.

Dan wat paragrafen met jargon recht uit de collegezaal en wat elitair gewauwel waarin je doet alsof de rest van Nederland te dom is om te poepen. Heel goed jongen, zo wordt er wel naar je geluisterd.

De opmerkingen (lief, stout, linksmens) in je laatste paragraaf doet me weer vermoeden dat je net bij het Corps of Virgiel naar buiten bent gestrompeld dus misschien is het tijd dat je gewoon even je roes uit gaat slapen. Als dit de nieuwe wetenschappelijke elite is in Nederland zie ik het duister in.

Door Tweakers user Valkske, zondag 22 november 2009 14:02

Het is gewoon een ingewikkelde materie en ze moeten het ding een naam geven voor Jan Modaal die belastingen moet betalen om onze toekomste generaties niet voor voldongen feiten te plaatsen.
We moeten fossiele brandstoffen uitfaseren, die zijn binnenkort op, maar dat heeft op dit moment nog niet zoveel impact op ons dagelijks leven (cijfers van olievoorraden worden ook wel eens gemanipuleerd zeker, om paniek te vermijden?).
Klimaatsverandering klinkt dramatischer, en om gemakkelijkheidshalve een zondebok aan te wijzen, noemen ze het CO2.
Het is volgens mij meer een "leugen" om bestwil, ik maak er mij voor de rest niet zo druk om :)

Door Tweakers user TeXiCiTy, zondag 22 november 2009 14:17

Ik vind het zelf ook jammer dat alles op CO2 gegooid wordt, niemand die het proeft aan de lucht en de gemiddelde mens merkt alleen iets van de "klimaatverandering" als er op tv een ijsberg in het water stort. Er zijn daarbij zoveel onderzoeken gedaan door verschillende instanties dat zowel het bestaan als ontkennen van het probleem te onderbouwen is met tal van betrouwbare bronnen. Enerzijds hoop ik dat we in de standaard routine zitten, aan de andere kant vrees ik voor een run-away reactie als alle methaan etc uit de zeeën komt opborrelen.

Ik gooi het altijd maar op de bevordering van de levensstandaard wat nieuwe technieken betreft. Onafhankelijkheid van energieleveranciers, vrijheid van beweging door goedkoop transport en efficiënte infrastructuur, noem maar op. Met het huidige wereldmodel betalen we meer en meer aan primaire behoeftes; voedselprijzen en energieprijzen stijgen als een dolle. Door duurzame investeringen moet deze ongunstige wetmatigheid te bedwingen zijn.

Je pessimistische kijk op de zaken die deze blog kleurt, valt natuurlijk te bevechten. We zitten nu in een tijd dat alles rondom het thema hot is. Het is afwachten tot we de hubberts peak afglijden en duurzame technieken de enige hoop zijn om onze levensstandaard te behouden. Er is een breed scala aan technieken die een bijdrage kunnen geven en aan het begin van de ontwikkeling weet je nog niet hoe lang het duurt voor je een rendabel product hebt. Hoe lang heeft het geduurd tot zonnecellen binnen hun levensduur meer energie konden oogsten dan dat ze kostten om te maken? Hoe lang heeft het toen geduurd tot ze prijstechnisch binnen de levensduur zichzelf terugverdienden? Ik ben het niet eens met de manier waarop je hier op voorhand technieken afschrijft omdat ze nog niet volwassen zijn.

Ik heb veel vertrouwen in de volwassenheid van de PV markt anno 2010. De prijs per kWp daalt met ongeveer 3% per jaar, de stroomprijs steeg gemiddeld 7% per jaar en de subsidieloze terugverdientijd van een compleet PV-systeem inclusief installatie etc zal zo snel onder de 10 jaar komen te liggen. Hopelijk levert dit genoeg uitstel van executie om dekkende technologien te ontwikkelen die de huidige fossiele brandstoffen ECHT kunnen vervangen. De ontwikkelingen in gisten en algen beloven veel goeds voor de gaten die PV niet gaat vullen. De energiedichtheid van diesel, het niet concurreren met landbouwgrond en te distribueren door de leiders van de wereld (Shell etc).

- dream on -

Het is een mooi, veelbelovend vakgebied. Mss moet ik er zelf ook eens een verhaaltje over typen ipv een onsamenhangende reactie op een blog :*)

Door Tweakers user bulle bas, zondag 22 november 2009 14:19

↑ Oeh, er zijn wat linksmarcheerders in grote verwarring. Het is een onsamenhangend betoog van een corpslid blijkt nu.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het had een betoog moeten zijn zoals je die in de Volkskrant aantreft. Wat nu? Jezelf censureren!

[Reactie gewijzigd op zondag 22 november 2009 14:19]


Door Tweakers user SPee, zondag 22 november 2009 14:42

Zoals Gammro zie ik ook liever alternatieven voor Olie. We zijn er veel te veel afhankelijk van (gemaakt). Dus moeten we er spaarzaam mee omgaan en niet het grootste deel verspillen om van A naar B te gaan. Al dat vloeistof uit de aarde pompen levert later toch alleen maar problemen op (b.v. de aardbevingen/verzakkingen in Groningen e.o.).

En iemand die gelooft dat op een tijdschaal van een paar miljard jaar een centimeter verschil een jaar of 10 voorstelt is dom! (iig op de grafieken van Al Gore).

Verder zijn de zonnecellen en windenergie goede stappen om zuiniger om te gaan met aardse materialen. Dat neemt niet weg dat we op de goede weg zijn.
Bijvoorbeeld de luchtdruk; dat verschilt tussen de top en bodem van grote gebouwen sterk. Maak een buis die van beneden naar boven loopt en gebruik de wind die er doorheen loopt voor energie!

En over de auto is heel veel te zeggen. Zo is het 'treintje rijden' een goed voorbeeld voor beter weggebruik. Maar het kan ook nu vele malen beter. En de kilometerheffing mag dan wel worden neergezet voor de CO2, het gaat alleen maar om meer geld! :(
De energiezuinige auto's worden dan ook extra belast. En waar gaat het geld heen? Niet naar verbetering van de wegen of alternatieven om te reizen. In die grote steden die je noemt is het OV een goed alternatief om ergens te komen. Echter in NL is de reistijd bijna (minimaal) het dubbele dan met de auto. Alleen op hele drukke filelocaties is er klein verschil. Dus waarom zouden de mensen dan niet de auto kiezen?

[Reactie gewijzigd op zondag 22 november 2009 14:43]


Door Tweakers user burne, zondag 22 november 2009 19:31

Dit is allemaal gigantisch complex en veel duurder om te produceren dan zelfs de zwaarste V12-motor met meervoudige injectie en wat dan niet. Voor mobiele toepassingen is dit gewoon geen alternatief.
Mag ik even een gaatje schieten in je argument?

ONR vliegt rond met een fuelcell die vier keer het rendement van een benzinemotor van vergelijkbaar gewicht levert en zeven keer meer energie bevat dan een even zware accu. Het ding kan net niet 24 uur in de lucht blijven, iets wat met een even grote en zware van een benzinemotor voorzien exemplaar ondenkbaar is.

Als het op deze schaal al lukt moet groter zeker haalbaar zijn.

[Reactie gewijzigd op zondag 22 november 2009 19:32]


Door Tweakers user TIGER79, maandag 23 november 2009 11:34

hehe,
het is natuurlijk erg leuk voro je dat je met een zero emission kartje hebt mogen spelen, maar dat is maar een van de vele "groene" technologieën die op het moment (door)ontwikkeld worden... Toch proef ik uit je stuk dat je bij voorbaat bijna alle groene technologieën een beetje teniet doet... Dat is alsof je een keer een rotte appel hebt gegeten en daardoor steevast het besluit hebt genomen dat alle appels dan wel vies moeten smaken, kan toch niet anders ?
Zoals anderen voor mij hebben aangegeven is het een beetje een onsamenhangende stuk, maar als ik het goed begrijp ben jij weer zo iemand die vindt dat er een heisa bestaat over dat kleine beetje CO2 dat we de lucht inpompen, net als die heisa van die doktoren over die paar kankercelletjes in een enorm grote lichaam bijv...
Anyways, buiten het feit dat er momenteel veel meer geïnvesteerd (als in uitgegeven) wordt aan onderzoek voor vermindering van C02 uitstoot of alternatieve energiebronnen dan wat er (volgens jou) verdient wordt (mooi zo'n kilometerheffing hoor, maar daar wordt nu nog niets op verdiend, terwijl men al jaren investeert in onderzoek, buiten het feit dat zo'n kilometerheffing alleen in nederland straks geld gaat opleveren maar onderzoek mondiaal gebeurd ;) )... Oftewel C02 gebruiken om alleen geld te verdienen, daar moet je een linksmens voor zijn om dat te geloven ;) Of heel gelimiteerd om je heen kijken, dat kan natuurlijk ook...
Trouwens om de werking van een brandstofcel precies te weten kon je gewoon via internet opzoeken, of anders bij een bedrijf langsgaan ipv de kart-team te vervoegen... Het is namelijk niet echt geheime informatie meer, of denk je dat ze ons daar ook niet de waarheid over vertellen ? ;)

[Reactie gewijzigd op maandag 23 november 2009 11:35]


Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.