Verkiezingsprogramma PVV in detail

Door mux op zaterdag 25 februari 2017 23:09 - Reacties (111)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 13.126

In dit artikel bekijken we, met behulp van de achtergrondinformatie in mijn andere artikelen, met een kritisch oog naar de punten in het verkiezingsprogramma van de PVV. Heeft de PVV ideeën over de volgende regeringsperiode die logisch, consistent en in het algemeen een goed idee zijn?

Haha, natuurlijk niet. Doe niet zo gek, man. Dit is het partijprogramma. Het héle partijprogramma:

https://tweakers.net/ext/f/sSIUllXfufEynAzXYGMztqqa/full.png

Toen ik deze artikelserie begon in September 2016 was de PVV de enige partij met ook maar een concept verkiezingsprogramma. Ik dacht oprecht dat dit verder uitgebreid zou worden naar een vol programma met regeringspunten in de loop van m'n schrijfwerk. Een representatieve regering moet namelijk tonen aan jou, de stemmer, dat ze in staat zijn in detail na te denken en te beslissen over complexe onderwerpen. De PVV is echter ook historisch, maar in meest extreme vorm met dit verkiezingsprogramma, ongeïnteresseerd in de details van regeren.

Helaas, dit is echt alles. Hiermee zullen we het moeten doen. Nou, schouders eronder, we gaan een poging wagen hier wat van te maken.

Achtergrond en inleiding

De PVV is de partij van Geert Wilders; een ex-VVD-kamerlid die zijn eigen partij oprichtte op 22 februari 2006, vrijwel exact 11 jaar geleden. De PVV heeft geen traditionele partijopbouw. Geert Wilders is de autarch van de partij, met absoluut auteurschap over het manifest, de partijleden en het partijprogramma.

Politiek is de PVV vooral zeer populistisch. Hieruit volgen traditionele populistische partijpunten; extreem-rechts op het gebied van immigratie en integratie, hard eurosceptisch, moreel-conservatief, economisch liberaal en op sommige sociale punten links. Hierdoor is de partij vergelijkbaar met UKIP in het Verenigd Koninkrijk en de FPÖ in Oostenrijk.

Als jonge, snelgroeiende partij met extreme standpunten heeft de partij het zwaar gehad in afgelopen verkiezingscycli. Meerdere fractieleden zijn opgestapt om verschillende redenen, een coalitie is stukgelopen op wat onstuimige budgetonderhandelingen en de partij is vaak negatief in het nieuws vanwege de uitspraken van zijn leider. Het komende kabinet zal ook vrijwel zeker geen PVV bevatten - alle grote partijen hebben al aangegeven geen coalitie aan te willen gaan met de partij, voornamelijk omdat de PVV nauwelijks bereid is compromissen te sluiten in een coalitie. Desondanks is Geert Wilders erg goed in zijn populistische boodschap en geniet de partij al ruwweg een decennium lang hoge scores in de peilingen en een significante kamerfractie.

Het partijprogramma

We behandelen alles ineens.
 • Nederland de-islamiseren. Voordat we op de sub-punten ingaan is het nuttig om dit punt objectief te beschouwen. Is Nederland islamitisch, of dreigt het islamitisch te worden? Het CBS komt ons tegemoet en: ja, soortvan. Als we kijken naar de cijfers voor kerkelijke gezindheid, dan zien we dat voor vrijwel iedere categorie jongere generaties minder kerkelijk zijn, behalve in de kolom islam. Daar zijn juist de meeste belijders onder 15- tot 18-jarigen. Echter, het totale aandeel islam is nog steeds niks op de totale bevolking, met net over de 1 miljoen islamieten in Nederland. Dat is bovendien aanzienlijk minder dan al onze buurlanden - sterker nog, dan de meerderheid van de EU-landen. België, Duitsland, Frankrijk, het VK, Italië, allemaal hebben ze procentueel hogere aandelen islam en allemaal is het een bijzonder klein percentage. Er is ook geen bewijs dat dit percentage significant zal stijgen in de toekomst; de groei is er grootendeels uit omdat de grootste bron van groei (islamitische immigranten die kinderen krijgen) op z'n eind is. Directe immigratie is niet significant. Volgens de PVV levert de-islamisering ons maar liefst 7,2 miljard op. Wow, hoe?
  • Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen; grenzen dicht. Op zichzelf genomen is dit een vreemd punt. Er zijn maar een paar islamitische landen in de wereld. Bedoelt Wilders landen met een moslim-meerderheid? Wat als de immigrant zelf niet islamitisch is? De zinsneden 'Nul asielzoekers' en 'grenzen dicht' zeggen echter wat anders: we willen helemaal geen asielzoekers meer. Helemaal geen humanitaire immigratie? Willen we dan ook vrij vervoer van goederen stoppen? Kijk, dit is het probleem van zo'n ongedetailleerd partijprogramma - het werpt alleen maar meer vragen op dan het beantwoordt. Daarnaast lost dit niet het hoofdpunt op; directe immigratie zorgt niet voor 'islamisering'. We hebben het over zeer kleine asielzoekersstromen op onze totale bevolking.
  • Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. AZC's dicht. Kijk, dit is duidelijk. Helaas is het totaal onwettig. Bummer. Een verleende verblijfsvergunning is een rechtsgeldig document op het moment van verlening en kan niet zonder goede reden worden ingetrokken onder die wetgeving. Als je dit wel doet als land, komen we diep in de clinch met onze allereigenste internationale hoven in Den Haag. En met de EU- en VN-hoven voor de Rechten van de Mens. Asielzoekerscentra dichtdoen is echter geen probleem, we moeten dan alleen andere plekken zoeken voor de asielzoekers. Wellicht in wat leegstaande kantoorpanden?
  • Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies. Duidelijk. Dus traditionele Christelijke hoofddeksels, die nagenoeg identiek zijn aan de Islamitische variant, wel? Het is namelijk bij wet verboden om dit soort discriminatie te doen. Het moet dan gelden voor álle hoofddeksels.
  • Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde. Verstoring van de openbare orde is reeds strafbaar.
  • Preventief opsluiten radicale moslims. Zonder het plegen van een strafbaar feit is vrijheidsberoving een staatsmisdrijf. Dit is onuitvoerbaar zonder ons volledig terug te trekken uit iedere internationale samenwerking.
  • Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten. Iedereen is per grondwet gelijk voor de wet. Ook dit is onuitvoerbaar.
  • Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland. Dit heet geforceerde denaturalisatie ('verbanning') en is ongrondwettig. Daarnaast voorkomt het het kunnen vervolgen van deze personen, dus dit lijkt me juist contraproductief. Je wilt toch ISIS-strijders die in Nederland worden geronseld kunnen vervolgen?
  • Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran. Sluiting van deze instituten is op zich te doen, ik vraag me alleen af of het effectief is. Daarmee druk je geloofsbelijdenis alleen maar ondergronds en radicaliseer je mensen. Het verbod op de koran is beperking van de vrijheid van meningsuiting, hoewel uitvoerbaar gezien er een precedent is (Mein Kampf - een boek dat met instemming van de PVV wordt verboden).
 • Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU. Helaas, helaas, Nederland is net zo afhankelijk van de rest van de wereld als we uit de EU stappen als dat we binnen de EU zijn. We zijn een handelsland. We produceren nada, we zijn op geen enkele manier zelfvoorzienend - afgezien van tomaten en aardgas. Nauwe banden met onze grootste handelspartners zijn dus zeer belangrijk, en de EU is één van de beste verbanden waar je in kunt zitten als je ook maar een iota geeft om het milieu, sociale wetgeving en eerlijke handel. Veel beter dan een WTO, TTIP-verband of individuele handelsverdragen. Ik zie niet in hoe dit onze onafhankelijkheid bevordert. Interessant om te zien dat dit ons geen geld kost trouwens!
 • Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht. Betekent dit ook de volledige afschaffing van de parlementaire democratie, of houden we het alleen bij bindende referenda? Interessant experiment, dit is nog nooit geprobeerd. Misschien eerst een pilot?
 • Eigen risico zorg geheel afschaffen. Prima punt. Bekostiging lijkt ook op orde.
 • Huren omlaag...... Hoe? Hoeveel? Waarom kost dit 1 miljard? Is dit een directe subsidie? Naar wie?
 • AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren. Vrijwel gelijkgezind met de SP, hoewel het door missende ombuigingen iets duurder uitvalt bij de PVV.
 • Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz.. De 'enzovoorts' maakt het af - bedoelt hij daarmee de 'linkse hobby's'? Heb ik dit goed ingeschat? Dus ook van die geldverspillende zaken als zorg en sociale verzekeringen kunnen we afschaffen. Mooi, dat levert letterlijk 100 miljard op voor de staatskas! Die 10 miljard is behoorlijk conservatief. Misschien heeft hij de lagere belastingen er al bij gerekend.
 • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed. Uitstekend idee, doen! Enige probleem is dat dit wel erg hard clasht met het vorige punt, waar het complete zorgstelsel werd afgeschaft.
 • Fors extra geld voor defensie en politie. Iets minder dan de VVD voorstelt.
 • Lagere inkomstenbelasting. Mooi, ik hoef die belastingen allemaal niet
 • Halvering motorrijtuigenbelasting. Nice, een daadwerkelijk getal. 50% minder MRB. Helpt dit tegen immigratie van moslims?
In het totaal genomen zijn de fiscale effecten volgens Geert Wilders zelf quitte. Het CPB heeft hier niet aan mogen rekenen, ik gok omdat er niet meer over is nagedacht dan dit A4'tje.

Conclusie

Tja, kan ik het beter zeggen dan Lubach?

Echte conclusie

Ik weet niet zo goed wat ik nou van mijn medemens moet denken die hierop stemt. Het voelt oprecht alsof er totaal buitenaardse wezens rondlopen in Nederland die - in best grote getale! - hun vertrouwen uitspreken in een totaal ondemocratische partij die het respect niet weet op te brengen om eens fatsoenlijk na te denken over een echt regeringsplan.

Want dat is het toch echt. Respectloos. Ik zou alle respect hebben voor een partij die hun hele partijprogramma effectief en volledig weet te reduceren naar een paar pagina's. Een 167 pagina's tellend partijprogramma zoals dat van de D'66 wordt werkelijk door niemand doorgelezen Maar als je als partij hoog in de peilingen staat, het beste deel van twee decennia al in de politiek rondloopt en dan nog steeds geen fatsoenlijk uitgewerkt, doordacht plan hebt voor het land? Dan ben je objectief ongeschikt om in een regering te zitten. Waarom denken mensen dat het een goed idee is om hierop te stemmen? Het ontgaat mij volledig.

En begin nu niet over de 'elite' of 'simpele mensen die de politiek niet vertrouwen'. Onzin. Ik loop lang genoeg rond in Nederland om te weten dat zelfs de simpelste mensen meer nuance en begrip hebben voor de wereld om hun heen dan wat ik uit het partijprogramma van de PVV trek. Uitgezonderd een aantal hardcore neonazi's die je overal wel zult vinden zijn er weinig mensen die écht geloven in een volledig asielzoekersverbod. Een verdomd grote meerderheid van de mensen in Nederland zien het nut van subsidies op windturbines, de publieke omroep en dergelijken in. Dit zijn geen controversiële zaken. Het is niet elitair om genuanceerd te zijn.

Dit is een écht dieptepunt van de politiek. Ik schaam me te pletter om mij richting buitenlanders te moeten verantwoorden voor Geert Wilders. Begrijp me niet verkeerd; ik ben helemaal vóór een divers politiek landschap inclusief de extremen. Ik wil maximale vrijheid van meningsuiting. Ik heb zelfs mijn twijfels over delen van ons asielzoekersbeleid. Maar waar ik een probleem mee heb is de onbeschaamde minachting van de PVV voor de intelligentie van het stemgerechtigde publiek.

Volgende: Verkiezingsprogramma SP in detail 03-'17 Verkiezingsprogramma SP in detail
Volgende: Verkiezingsprogramma PvdA in detail 02-'17 Verkiezingsprogramma PvdA in detail

Reacties


Door Tweakers user Soldaatje, zondag 26 februari 2017 00:06

Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland. Dit heet geforceerde denaturalisatie ('verbanning') en is ongrondwettig. Daarnaast voorkomt het het kunnen vervolgen van deze personen, dus dit lijkt me juist contraproductief. Je wilt toch ISIS-strijders die in Nederland worden geronseld kunnen vervolgen?
Er worden nu ook al Syrië-gangers vervolgd en veroordeeld, ook al zijn ze nog daar.
Ook is onlangs het Europees Parlement geregeld dat Syrië-gangers met doel terrorisme-trainingen te nemen strafbaar is.
http://www.elsevier.nl/bu...st-van-jihadisten-453488/

Door Tweakers user Liveshort, zondag 26 februari 2017 00:51

Soldaatje schreef op zondag 26 februari 2017 @ 00:06:
[...]

Er worden nu ook al Syrië-gangers vervolgd en veroordeeld, ook al zijn ze nog daar.
Ook is onlangs het Europees Parlement geregeld dat Syrië-gangers met doel terrorisme-trainingen te nemen strafbaar is.
http://www.elsevier.nl/bu...st-van-jihadisten-453488/
Was het niet dat het paspoort ongeldig werd verklaard oid, zodat ze direct bij terugkomst in Nederland opgepakt konden worden? Dat is toch net iets anders dan daadwerkelijk het staatsburgerschap afpakken toch?

Door Tweakers user i-chat, zondag 26 februari 2017 00:54

Ik had het NIET beter kunnen verwoorden,

Maar helaas, de scepticus in mij zegt dat er een dag komt dat wilders wint, Echt wint, onontkoombaar wint, een ramp, in welke oorlog was geert corperaal aan welk front heeft hij gevochten. gifgas ergens in rusland, rondolen in vietnam, 20 jaar in een 'jappen kamp' of wacht zo oud is hij helemaal niet.

een mislukt naz...... nee zo oud is hij ook niet, de man is gek, geestelijk totaal van het padje, ik denk shutter isle maar dan erger.

Door Tweakers user Soldaatje, zondag 26 februari 2017 06:35

Liveshort schreef op zondag 26 februari 2017 @ 00:51:
[...]


Was het niet dat het paspoort ongeldig werd verklaard oid, zodat ze direct bij terugkomst in Nederland opgepakt konden worden? Dat is toch net iets anders dan daadwerkelijk het staatsburgerschap afpakken toch?
Ik weet niet wat de PVV precies wil, dat staat inderdaad niet in het A4-tje, maar misschien is het nu wel gerealiseerd wat ze wilen, aangezien het A4-tje van augustus vorig jaar is.
Als ze nu afreizen naar Syrië om terrorist te worden of deelnemen aan gewapende strijd dan kunnen ze wel terugkomen maar gaan waarschijnlijk meteen de cel in of moeten onderduiken ergens.

Door Tweakers user H!GHGuY, zondag 26 februari 2017 09:10

Dit is een écht dieptepunt van de politiek.
En daar zit de echte reden voor de PVV stemmers. Het zijn gewoon foert-stemmen aan de reguliere partijen. Een soort anti-stem tegen het establishment.

We ain't seen nothing yet:
- De Wever
- Brexit
- Trump
- Le Pen
- Wilders

Interesting times...

Door Tweakers user mux, zondag 26 februari 2017 09:34

Soldaatje schreef op zondag 26 februari 2017 @ 00:06:
Er worden nu ook al Syrië-gangers vervolgd en veroordeeld, ook al zijn ze nog daar.
Ook is onlangs het Europees Parlement geregeld dat Syrië-gangers met doel terrorisme-trainingen te nemen strafbaar is.
http://www.elsevier.nl/bu...st-van-jihadisten-453488/
Op deze manier geformuleerd is het uiteraard prima. Die mensen komen gewoon in de rechtsgang terecht en worden veroordeeld op basis van de wet.

Het is echter wél een probleem zoals het momenteel verwoord staat in het verkiezingsprogramma van de PVV: automatische denaturalisatie. Dat is wat er ontwettig is.

Door Tweakers user ybos, zondag 26 februari 2017 10:22

Iedere pvv stemmer dit stukje verplicht laten voorlezen, (want zelf lezen doen ze waarschijnlijk niet...)
Denk dat een groot deel dan niet meer weet wat te stemmen :X

Door Tweakers user Insp, zondag 26 februari 2017 11:11

Gave stukken Mux!
Ga je alle partijen bij langs? of alleen de huidige?

Zelf twijfel ik om op 1 van de nieuwe partijen te gaan stemmen.
Als je naar mijn mening schreeuwd dat je met de huidige politiek niet eens bent, je beter op een nieuwe partij kunt stemmen. Wat democratisch een betere keus is (mits dit genoeg mensen doen). Maar dat is mijn mening.

[Reactie gewijzigd op zondag 26 februari 2017 11:12]


Door Tweakers user we_are_borg, zondag 26 februari 2017 13:16

Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU
Hoe je er ook naar kijkt het kost altijd geld er in blijven kost geld er uit gaan ook. Dan wordt het kijken wat kost ons minder en eruit gaan kan veel minder kosten aangezien je dan niet meer gerant staat voor het ECB. Wat namelijk veel mensen niet weten is dat de economische crisis een tweede boekhouding heeft alles wat te maken heeft met gerant staan voor de EU hoeft namelijk niet in de hoofdboekhouding te staan. Dit houd in dat we onder de 60% van BBP zitten (bijna dan).
Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz
Denk even aan Sociale Werkplaatsen of mensen die te maken hebben met de participatiewet.

Ontwikkelingshulp is mislukt we zijn al 10 tallen jaren bezig en de meeste landen zijn niet vooruit gegaan. We kunnen wel geld erin blijven pompen maar op een gegeven moment moet je stoppen als het niets oplevert. Wat voor sommige mensen moeilijk is aangezien je nu nog kan zeggen ik heb wat geprobeerd, dat het niets oplost is het tweede.

Windmolens ik kan begrijpen dat Wilders hier vanaf wilt geef de mensen de macht en zet in op zonnepanelen dan worden meer huishoudens zelfstandig.

Kunst ben ik neutraal over ik heb geen echte smaak in dit maar kunst voor sommige mensen kan ideeën opwekken.

Innovatie ik denk niet dat we zonder kunnen.

Omroepen we kunnen met wat minder af, daarbij dragen omroepen bij aan politiek de meeste zijn links. Het is onwenselijk dat een omroep een partij kiest zij horen neutraal te zijn en alles van elke kant te belichten, helaas doen ze dit niet.

Ik zelf wel ik stem of SP of PVV, waarbij PVV meer voorop staat, omdat ik de huidige politiek meer dan zat ben vooral PvdA en VVD. De SP zou kunnen maar Roemer heeft gewoon geen overtuigingskracht hij staat erbij als een zoutzak en doet heel weinig behalve roepen over hun zorgplan, wat maar één standpunt is van de vel die je moet uitdragen.

Door Tweakers user mindcrash, zondag 26 februari 2017 16:59

En daarom is Forum voor Democratie een prima alternatief voor de PVV voor degenen die vinden dat het helemaal verkeerd gaat in Nederland en dat het tijd is voor verandering. Baudet en Hiddema komen namelijk wel met oplossingen waar over is nagedacht.

Er is een reden waarom Wilders nog wel aandacht krijgt in de media, maar Baudet praktisch niet. Forum wordt immers door de intellectuele draagkracht erachter als een grotere bedreiging van de PVV, zo niet de enige grote bedreiging, gezien van de status quo.

Zie bijvoorbeeld de voorgestelde wet Bescherming Nederlandse Waarden wat praktisch gezien een tweesnijdend zwaard is:

* Zodra de wet is voorgesteld kan de loyaliteit van de politiek aan Nederland worden gemeten. Iedereen die tegen stemt is immers tegen de waarden die we in Nederland belangrijk vinden.
* Zodra de wet is ingevoerd levert deze voldoende middelen om een hoop problematiek in de samenleving aan te pakken.

[Reactie gewijzigd op zondag 26 februari 2017 17:14]


Door Tweakers user BugBoy, zondag 26 februari 2017 17:55

Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten. Iedereen is per grondwet gelijk voor de wet. Ook dit is onuitvoerbaar.
Het staat Nederland in principe vrij om iemand het Nederlandse paspoort af te nemen. Wat echter niet mag (volgens internationale verdragen) is iemand statenloos maken. Iemand met een Marokkaans en Nederlands paspoort zou je theoretisch het Nederlandse paspoort kunnen afnemen, want die blijft Marokkaan. Daarom werkt dit ook alleen maar bij dubbele nationaliteiten, maar dat maakt het niet perse discriminatie.

Een veel groter probleem is het terugsturen. Marokko (en veel andere Afrikaanse landen) liggen dwars bij de terugkeer van hun mensen als die een crimineel verleden hebben.

Overigens vind ik het ook zeer discutabel om iemand het paspoort af te nemen. Wat doe je met de tweede generatie? Vaak verblijft die voor 95% van de tijd in Nederland, maar heeft ook een Marokkaans paspoort. Is het dan fair om die persoon terug te sturen naar Marokko als die een crimineel feit pleegt? Wat kan Marokko er aan doen? Zo'n gast is voor het grootste gedeelte in ons land opgevoed...

Door Tweakers user BugBoy, zondag 26 februari 2017 17:58

Preventief opsluiten radicale moslims. Zonder het plegen van een strafbaar feit is vrijheidsberoving een staatsmisdrijf. Dit is onuitvoerbaar zonder ons volledig terug te trekken uit iedere internationale samenwerking.
Aanzetten tot haat is wel degelijk een strafbaar feit. Als je predikt dat je ongelovigen moet stenigen en homo's mag ombrengen dan kun je daar wel degelijk tegen optreden. Het probleem is dat de straffen relatief licht zijn voor dit soort uitspraken.

Door Tweakers user BugBoy, zondag 26 februari 2017 18:04

mux schreef op zondag 26 februari 2017 @ 09:34:
Het is echter wél een probleem zoals het momenteel verwoord staat in het verkiezingsprogramma van de PVV: automatische denaturalisatie. Dat is wat er ontwettig is.
Als iemand alleen het Nederlandse paspoort heeft, dan kan je die persoon niet denaturaliseren omdat die dan statenloos zou worden en dat mag niet volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Overigens wordt de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" door een aantal moslim-landen niet erkend (o.a. Saoedi-Arabië - een bevriende staat), omdat die deels strijdig is met de islam. In de westerse wereld wordt deze verklaring gezien als basis voor de mensenrechten, maar daar wordt in de islamitische wereld wat anders over gedacht. Dat "universele" is dus helaas niet helemaal het geval.

Door Tweakers user BugBoy, zondag 26 februari 2017 18:10

Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht. Betekent dit ook de volledige afschaffing van de parlementaire democratie, of houden we het alleen bij bindende referenda? Interessant experiment, dit is nog nooit geprobeerd. Misschien eerst een pilot?
We hebben wat mij betreft die pilot gehad met het Oekraïne referendum. Ik geloof dat de gemiddelde Nederlander niet goed een besluit kan nemen, omdat die de materie niet goed genoeg kent. Ik ga er (wellicht heel naïef) vanuit dat een politicus dit beter kan.

Ik had mij best verdiept in het Oekraïne verdrag (zeker meer dan de gemiddelde Nederlander) en vond het lastig om voor of tegen te zijn. Het is heel lastig om gebaseerd op alleen de feiten een mening te vormen. Je leest vooral veel opiniestukken om de consequenties te bepalen. Maar die zijn zo gekleurd, dat je er eigenlijk niet wijs uit wordt.

Kies gewoon op grote lijnen de volksvertegenwoordigers en laat die 4 jaar hun werk doen. Daarna volgt de afrekening. In Nederland hebben we vaak toch coalities, dus heel extreem wordt het toch vaak niet. Mocht het helemaal fout dreigen te lopen bij grote issues, dan valt een kabinet meestal en mag je naar de stembus.

Door Tweakers user BugBoy, zondag 26 februari 2017 18:11

Eigen risico zorg geheel afschaffen. Prima punt. Bekostiging lijkt ook op orde.
Bekostiging is wellicht op orde, maar gaat ten koste van andere zaken. Dat kun je dus heel moeilijk stellen zonder te weten waar je op inlevert. Er zijn ook genoeg redenen waarom je er aan wilt vasthouden (bijv. overconsumptie van zorg vermijden).

Door Tweakers user MenN, zondag 26 februari 2017 18:18

De PVV is inderdaad ronduit een belediging voor een democratische rechtstaat. Een mafkees die roept tegen de elite te zijn maar tegelijkertijd er als een van de langst zittende kamerleden voor de volle 100% erbij hoort, geen interesse toont in fatsoenlijk bestuur en daarnaast geen enkele intentie heeft om dit te veranderen aangezien zijn beveiliging er vanaf hangt.

Het wordt hoognodig eens tijd dat mensen weer eens een realistisch beeld van de politiek krijgen. Je hoort het elke keer weer "de politicus levert niet wat die beloofd. Zakkevuller!" maar wat verwachten ze dan? In een democratische rechtstaat waar coalities nodig zijn om te regeren moet je als partij en politicus leren te geven en nemen. Je streeft dus een doel na om dit met je gegeven zetels voor elkaar te krijgen.

Maar schijnbaar is dat teveel gevraagd van de keizer tegenwoordig en verwacht men resultaten zoals alleen een absolute heerser die zou kunnen bewerkstelligen. Elk resultaat minder dan dat wordt dan afgedaan als leugenaar en zakkenvuller.

Je hoort vaak dat men PVV stemt uit protest (wat dat dan ook precies mag zijn) en dat gedacht wordt dat het tegengif hiervoor is om mensen van het PVV gedachtengoed te krijgen. Maar ik denk dat de enige oplossing hiervoor is om menen gewoon bij te brengen dat politiek niet draait om het recht van de sterkste of de gene die maar het meest hard of lomp roept, maar dat het in essentie draait om geven en nemen, dat het logisch is dat politieke partijen die elkaar tijdens debatten scherp bekritiseren toch gaan samenwerken. Dat heet bestuurlijke verantwoording, een realistische blik op de wereld en ook nog eens een mooi voorbeeld voor de rest van het land om te gaan samenwerken met mensen die een ander standpunt hebben dan jij.

Het ergste komt nog wanneer die PVV stemmer over 4 jaar teleurgesteld wordt wanneer Geert ook niet doet wat hij beloofd. Maarja dan is het natuurlijk altijd de schuld van de linkse partijen, want ja dat is lekker makkelijk.

Door Tweakers user BugBoy, zondag 26 februari 2017 20:15

Ik denk dat er een aantal redenen zijn dat mensen het vertrouwen in politici kwijtraken:
 • Voor de verkiezingen worden vaak intenties uitgesproken, die vaak als belofte worden opgevat. Bij het vormen van een coalitie moet er water bij de wijn gedaan worden en dan lijkt het soms dat er beloftes worden gebroken en soms is dat ook gewoon echt zo. Je ziet dat de VVD hier de vorige keer mee in de fout is gegaan en die zijn er nu ook veel voorzichtiger in hun woordkeuze.
 • Een gewoon tweedekamer lid krijgt een "schadeloosstelling" van ruim €100.000 euro (3x modaal) en daarbij nog allerlei onkostenregelingen. Voor een minister of staatssecretaris kan ik me daarbij nog wat voorstellen. Dat is best een zware baan. Maar voor iemand in de tweedekamer is dat goed betaald. Tel daarbij de riante wachtgeldregeling en je bent verzekerd van een ton in het eerste jaar en zeker nog 70K-80K in de 4 jaar daarna.
 • De schrijnende gevallen van wachtgeld (bijv. Hachchi) en het declaratiegedrag van met name EU politici zijn een doorn in het oog van veel mensen. Als je zelf hard moet werken en je hoort dat een Hachchi 4 jaar geld meekrijgt en dat zelf helemaal terecht vind, dan snap ik dat er een gevoel van onrecht ontstaat.
 • Politici zijn er vaak meester in om om de hete brij te praten. Logisch, want elke foute uitspraak wordt ze hard aangerekend, maar het geeft een onbehaaglijk gevoel.
 • De coalitie heeft het vaak veel lastiger dan de oppositie, omdat die laatste kunnen roepen wat ze willen zonder voor de gevolgen op te draaien. Daarom hebben de regerende partijen het vaak zwaar. Dit verklaart denk ik het succes van de PVV. Als oppositie benoem je wel problemen, maar wordt je niet afgerekend op de oplossingen (die ze vaak niet aandragen). Populisten doen het daarom erg goed in de oppositie, maar krijgen het moeilijke in de regering.
 • Ik geloof dat veel politici inderdaad niet dicht genoeg bij de burger staan en vaak vanuit een erg idiologisch wereldbeeld hun mening vormen. Als je tussen een stel tokkies woont kijk je anders tegen de wereld aan dan als je in een villawijk woont.
 • Voorheen nam je kennis via de krant, televisie en radio. Wellicht dat onze media wat linksgekleurd was, maar over het algemeen werken er fatsoenlijke journalisten die in ieder geval de nodige feiten controleerden en ook aan hoor en wederhoor deden. Nu knalt iemand gewoon een fake bericht op Facebook/Twitter/Instagram en hordes mensen die het geloven.
Het probleem is dat de politiek maar heel langzaam veranderd. De nieuwe media zijn een godsgeschenk voor de populisten, omdat ze kunnen roepen wat ze willen zonder onderbouwing. Een hele grote doelgroep kijkt/lees geen diepgravende programma's meer, dus dat het niet klopt krijgen ze niet te horen (of willen ze niet horen). Je ziet dat de gevestigde partijen het hier moeilijk mee hebben. Te populistisch is lastig, want daar wordt je bij regeren keihard op afgerekend. Te regentesk en je staat ook aan de zijlijn. Vandaar het wat onwennige gedoe in de media.

Ik denk dat we een heleboel geblaat al tegen zouden kunnen gaan door het hebben van een kiesdrempel. Dat voorkomt ook de enorme versnippering van partijen zoals Denk, Artikel1, 50+, OP, VNL, DBB, Nieuwe wegen, forum voor democratie, LB, ...

Door Tweakers user Joolee, zondag 26 februari 2017 21:18

BugBoy schreef op zondag 26 februari 2017 @ 18:10:
[...]

We hebben wat mij betreft die pilot gehad met het Oekraïne referendum. Ik geloof dat de gemiddelde Nederlander niet goed een besluit kan nemen, omdat die de materie niet goed genoeg kent. Ik ga er (wellicht heel naïef) vanuit dat een politicus dit beter kan.
Bedenk wel dat heel veel mensen niet zozeer tegen het Oekraïnereferendum stemde maar tegen de leugenachtige en bedriegende manier waar op dat referendum werd gepusht door partijen die zich de afgelopen jaren al niet als betrouwbaar hebben getoond. Dat referendum ging voor half Nederland om een hoop zaken maar niet zozeer om Oekraïne zelf. Mede zal dat ook juist zijn gekomen omdat er heel weinig directe democratie is. De laatste keer was het referendum voor de Europese grondwet, en ook daarbij heeft de politiek laten zien dat de wens van het volk geen enkele waarde heeft. Als er meer van dergelijke referenda worden gehouden en de politiek laat zien dat ze daar ook echt waarde aan hechten, verwacht ik dat het stemgedrag van mensen ook daadwerkelijk over het betreffende issue zullen gaan en er veel minder 'proteststemmen' zullen zijn.

Ik heb zelf tegen het verdrag gestemd. Niet zozeer omdat ik tegen een verdrag met Oekraïne was maar omdat de politiek gewoon niet eerlijk was over de inhoud van dat verdrag. (En ook omdat ik zelf vond dat de toezeggingen in het verdrag veel te ver gingen.) Als het kabinet na de stemming had gezegd; we waarderen de input maar leggen deze naast ons neer, omdat we oprecht denken dat we het beter weten, was ik een stuk minder ontstelt geweest dan met het gedraai en gelieg van Rutte nu het geval is.
BugBoy schreef op zondag 26 februari 2017 @ 20:15:
[...]

Ik denk dat er een aantal redenen zijn dat mensen het vertrouwen in politici kwijtraken:
[..]
Vergeet ook niet de bewijsbare leugens en verbloemingen die aan 'het volk' worden verteld door zittende kamerleden. Wanneer je ook de grote hoeveelheid schandalen die zijn voorgekomen en vooral het uitblijven van echte consequenties voor de ministers meerekent, is het niet heel vreemd dat mensen het vertrouwen in zittende partijen absoluut kwijt zijn.

Al met al is het bestuur van NLD de afgelopen jaren zeker niet heel slecht geweest. Het is meer de communicatie en gedrag van de Ministers die het vertrouwen in de politiek heel erg hebben geschaad.

[Reactie gewijzigd op zondag 26 februari 2017 21:21]


Door Tweakers user Jeroenneman, maandag 27 februari 2017 00:03

we_are_borg schreef op zondag 26 februari 2017 @ 13:16:
[...]


Hoe je er ook naar kijkt het kost altijd geld er in blijven kost geld er uit gaan ook. Dan wordt het kijken wat kost ons minder en eruit gaan kan veel minder kosten aangezien je dan niet meer gerant staat voor het ECB. Wat namelijk veel mensen niet weten is dat de economische crisis een tweede boekhouding heeft alles wat te maken heeft met gerant staan voor de EU hoeft namelijk niet in de hoofdboekhouding te staan. Dit houd in dat we onder de 60% van BBP zitten (bijna dan).


[...]


Denk even aan Sociale Werkplaatsen of mensen die te maken hebben met de participatiewet.

Ontwikkelingshulp is mislukt we zijn al 10 tallen jaren bezig en de meeste landen zijn niet vooruit gegaan. We kunnen wel geld erin blijven pompen maar op een gegeven moment moet je stoppen als het niets oplevert. Wat voor sommige mensen moeilijk is aangezien je nu nog kan zeggen ik heb wat geprobeerd, dat het niets oplost is het tweede.

Windmolens ik kan begrijpen dat Wilders hier vanaf wilt geef de mensen de macht en zet in op zonnepanelen dan worden meer huishoudens zelfstandig.

Kunst ben ik neutraal over ik heb geen echte smaak in dit maar kunst voor sommige mensen kan ideeën opwekken.

Innovatie ik denk niet dat we zonder kunnen.

Omroepen we kunnen met wat minder af, daarbij dragen omroepen bij aan politiek de meeste zijn links. Het is onwenselijk dat een omroep een partij kiest zij horen neutraal te zijn en alles van elke kant te belichten, helaas doen ze dit niet.

Ik zelf wel ik stem of SP of PVV, waarbij PVV meer voorop staat, omdat ik de huidige politiek meer dan zat ben vooral PvdA en VVD. De SP zou kunnen maar Roemer heeft gewoon geen overtuigingskracht hij staat erbij als een zoutzak en doet heel weinig behalve roepen over hun zorgplan, wat maar één standpunt is van de vel die je moet uitdragen.
Hilarisch.

Dus omdat de PVV je op één punt tegemoet komt (geen ontwikkelingshulp), neem je de onzin van de andere punten maar voor lief?

Klinkt een beetje alsof je zegt: "Ja, ik heb hier een volslagen idioot aangenomen in het bedrijf, want hij kan leuke moppen vertellen. Wat ie voor de rest gaat uitvoeren, geen idee. Dat kwam niet echt in het sollicitatiegesprek naar voren."

Als je toch deze hele blog hebt gelezen, is het dan nog niet duidelijk dat 90% van Wilders zijn punten gewoonweg bizar en niet haalbaar zijn? Is zo'n man aan het roer van Nederland "what it takes", zodat er geen ontwikkelingshulp meer is? (Alsof die centen dan 100% efficient in Nederland worden gestoken, right...)

Door Tweakers user Pietervs, maandag 27 februari 2017 00:31

H!GHGuY schreef op zondag 26 februari 2017 @ 09:10:
[...]

En daar zit de echte reden voor de PVV stemmers. Het zijn gewoon foert-stemmen aan de reguliere partijen. Een soort anti-stem tegen het establishment.

We ain't seen nothing yet:
- De Wever
- Brexit
- Trump
- Le Pen
- Wilders

Interesting times...
En het hilarische is: de Geblondeerde Fluim roept om het hardst dat hij tegen de elite is. Ondertussen maakt hij zelf al ruim 20 jaar deel uit van de Tweede Kamer en is daarmee dus gewoon onderdeel van datzelfde establishment waar hij zegt tegen te zijn.

En zijn aanhang roept "hoera"... of was het nou "hoezee"?

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 00:32

Jeroenneman schreef op maandag 27 februari 2017 @ 00:03:
[...]


Hilarisch.

Dus omdat de PVV je op één punt tegemoet komt (geen ontwikkelingshulp), neem je de onzin van de andere punten maar voor lief?

Klinkt een beetje alsof je zegt: "Ja, ik heb hier een volslagen idioot aangenomen in het bedrijf, want hij kan leuke moppen vertellen. Wat ie voor de rest gaat uitvoeren, geen idee. Dat kwam niet echt in het sollicitatiegesprek naar voren."

Als je toch deze hele blog hebt gelezen, is het dan nog niet duidelijk dat 90% van Wilders zijn punten gewoonweg bizar en niet haalbaar zijn? Is zo'n man aan het roer van Nederland "what it takes", zodat er geen ontwikkelingshulp meer is? (Alsof die centen dan 100% efficient in Nederland worden gestoken, right...)
Nee niet op één punt dat heb ik niet gezegt, de standpunten die in zijn verkiezings programma staan denk je echt dat hij het waar kan maken. Het is het zelfde bij de andere die veel grotere programma's hebben denk je echt dat die alles waar kunnen maken of dat er geen zaken in staan die tegen de huidige wet zijn. Maar ik heb nu momenteel liever Wilders dan weer PvdA en VVD, kan het goed gaan misschien kan het fout gaan tuurlijk kan altijd.

Ik heb kieswijzer en kieskompas doorlopen en beide geven PVV als eerste als tweede SP derde was CDA. De percentages waren 63%, 62% en 44%.

Door Tweakers user Pietervs, maandag 27 februari 2017 00:47

mindcrash schreef op zondag 26 februari 2017 @ 16:59:
<knip>


Zie bijvoorbeeld de voorgestelde wet Bescherming Nederlandse Waarden wat praktisch gezien een tweesnijdend zwaard is:

* Zodra de wet is voorgesteld kan de loyaliteit van de politiek aan Nederland worden gemeten. Iedereen die tegen stemt is immers tegen de waarden die we in Nederland belangrijk vinden.
* Zodra de wet is ingevoerd levert deze voldoende middelen om een hoop problematiek in de samenleving aan te pakken.
Als ik het zo lees, willen Baudet en kornuiten dus een "Mussert- of Moskou" dilemma voorleggen. Een walgelijke manier van politiek bedrijven, die ook geen recht doet aan waar het feitelijk om gaat.
Maar door alles compleet op de spits te drijven en mensen te dwingen voortdurend keuzes te maken tussen of zwart, of wit, zal de wereld niet beter maken. Integendeel: het zal nog polariserender werken als een roeptoeterende Geblondeerde Fluim die (afgezien van wat kanslozen) door niemand echt serieus genomen zou moeten worden.

Overigens, als ik het voorstel lees, valt er niks te meten.
Het gros van wat er in het voorstel staat, ligt al vast in diverse wetten (zoals de vrijheid van partnerkeuze en het feit dat de Nederlandse wet voorrang heeft op religieuze wetten en de rest van de 5 "fundamentele waarden"). De rest is onzin ("de holocaust wordt onderwezen": echt waar? Of bedoelen ze "er wordt onderwezen wat de holocaust is en welke gevolgen dit heeft gehad en nog heeft"?), onhaalbaar ("geen financiering uit buitenland": hoe wil je dit controleren?) of ronduit tegen de Grondwet (verbod op niqaabs etcetera).

Kortom: die "wet bnw" is een mooi stukje hol geblaat, zoals vaker te zien bij opkomende populistische partijen.

Door Tweakers user Jeroenneman, maandag 27 februari 2017 01:10

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 00:32:
[...]


Nee niet op één punt dat heb ik niet gezegt, de standpunten die in zijn verkiezings programma staan denk je echt dat hij het waar kan maken. Het is het zelfde bij de andere die veel grotere programma's hebben denk je echt dat die alles waar kunnen maken of dat er geen zaken in staan die tegen de huidige wet zijn. Maar ik heb nu momenteel liever Wilders dan weer PvdA en VVD, kan het goed gaan misschien kan het fout gaan tuurlijk kan altijd.

Ik heb kieswijzer en kieskompas doorlopen en beide geven PVV als eerste als tweede SP derde was CDA. De percentages waren 63%, 62% en 44%.
Maar ik heb nu momenteel liever Wilders dan weer PvdA en VVD, kan het goed gaan misschien kan het fout gaan tuurlijk kan altijd.

Soms lijkt het net alsof mensen niet doorhebben dat het hier gaat om bestuur van een land, en niet om een experimentje in de klas.

Het is het zelfde bij de andere die veel grotere programma's hebben denk je echt dat die alles waar kunnen maken of dat er geen zaken in staan die tegen de huidige wet zijn.

Uhh, volgens mij hebben andere partijen geen punten die tegen de grondwet ingaan... En natuurlijk kan een partij nooit alles waar maken. Maar Wilders gaat helemaal nul komma nul klaarkrijgen. Z'n hele partijprogramma is een A4, met bij sommige punten zelf "enz" erachter. Je hoeft maar een minuut naar Wilders te luisteren, en je prikt zo door de holle argumenten heen. Andere politici hebben tenminste nog "iets" van inhoud achter de facade. Wilders houdt zelfs dat niet vol.

Je zegt trouwens dat de omroep "links" is. Kun je dat ook onderbouwen? Volgens mij doen de omroepen prima hun werk, en zijn het vooral de wat extremere partijen die maar al te makkelijk in de slachtofferol willen kruipen. (Want tja, onzin wordt keihard bloot gelegd door iedere verslaggever. Niet zo leuk voor de Trump's en PVV'ers van deze wereld, die met leugens willen winnen)

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 06:49

Jeroenneman schreef op maandag 27 februari 2017 @ 01:10:
[...]


Maar ik heb nu momenteel liever Wilders dan weer PvdA en VVD, kan het goed gaan misschien kan het fout gaan tuurlijk kan altijd.

Soms lijkt het net alsof mensen niet doorhebben dat het hier gaat om bestuur van een land, en niet om een experimentje in de klas.

Het is het zelfde bij de andere die veel grotere programma's hebben denk je echt dat die alles waar kunnen maken of dat er geen zaken in staan die tegen de huidige wet zijn.

Uhh, volgens mij hebben andere partijen geen punten die tegen de grondwet ingaan... En natuurlijk kan een partij nooit alles waar maken. Maar Wilders gaat helemaal nul komma nul klaarkrijgen. Z'n hele partijprogramma is een A4, met bij sommige punten zelf "enz" erachter. Je hoeft maar een minuut naar Wilders te luisteren, en je prikt zo door de holle argumenten heen. Andere politici hebben tenminste nog "iets" van inhoud achter de facade. Wilders houdt zelfs dat niet vol.

Je zegt trouwens dat de omroep "links" is. Kun je dat ook onderbouwen? Volgens mij doen de omroepen prima hun werk, en zijn het vooral de wat extremere partijen die maar al te makkelijk in de slachtofferol willen kruipen. (Want tja, onzin wordt keihard bloot gelegd door iedere verslaggever. Niet zo leuk voor de Trump's en PVV'ers van deze wereld, die met leugens willen winnen)
Over de wet e.d. Lees http://www.rtlnieuws.nl/n...-dat-is-erg-om-deze-reden waarbij PVV de meeste heeft. Als je dus wilt uitvoeren moet je de wet of verdragen opzeggen.

Wilders is er nu voor om alles weer lekker wakker te schudden wat waarschijnlijk ook goed gaat lukken de mensen zijn het zat wat er allemaal gebeurd is. Kijk naar meneer Mark "teflon" Rutte liegt er op los en denk met een Sorry alles op te kunnen lossen. Kijk naar de MH17 de onderste steen zou boven komen wel niet dus, regering is totaal niet transperant hier over, mensen moeten naar een rechter om zelfs maar een klein beetje info te krijgen. Er wordt genoeg onzin verteld door de huidige regering maar mensen zien het gewoon weg niet, zijn meer met zaken bezig om andere partijen af te zeiken en dan bedoel ik niet alleen de PVV.

Kijk naar de media hoe er verslag wordt gedaan over rechtsepartijen hier in NL en buitenland het gebeurd niet alleen hier maar overal. Media hoort neutraal te zijn maar zijn dat al jaren niet meer. Kijk naar de minder minder uitspraak wat veel mensen vergeten was dat twee andere van een andere partij dit ook gedaan hebben, dit heeft in de krant gestaan een heel klein stukje was het, maar Wilder doet het en zie het effect.

Stemmen is trouwens altijd een gok welke partij aan de macht komt en ze zijn allemaal ergens een keer begonnen.

Door Tweakers user yousql, maandag 27 februari 2017 08:02

Misschien zou je in zo'n democratie met veel partijen, ook tegen een partij moeten kunnen stemmen? Nu stemmen mensen die boos zijn op de vvd, op de pvv. En sommige ook andersom.

Als je tegen kan stemmen, stonden de vvd en de pvv lijkt mij lager in de peilingen. En geeft het een beter beeld wat de stemmer eigenlijk wil.

Door Tweakers user MenN, maandag 27 februari 2017 09:17

BugBoy schreef op zondag 26 februari 2017 @ 20:15:
[...]

Ik denk dat er een aantal redenen zijn dat mensen het vertrouwen in politici kwijtraken:
 • Voor de verkiezingen worden vaak intenties uitgesproken, die vaak als belofte worden opgevat. Bij het vormen van een coalitie moet er water bij de wijn gedaan worden en dan lijkt het soms dat er beloftes worden gebroken en soms is dat ook gewoon echt zo. Je ziet dat de VVD hier de vorige keer mee in de fout is gegaan en die zijn er nu ook veel voorzichtiger in hun woordkeuze.
Dat is de essentie van coalities vormen. Je probeert je plannen te verwezenlijken maar soms moet je water bij de wijn doen. Als je dat niet snapt dan mis je de essentie van een democratisch systeem. Natuurlijk kan een politici niet 100% doen wat hij wil, daarvoor heb je een absolute meerderheid nodig. Daarom is het zo belangrijk dat kiezers weer een reëel beeld krijgen wat de politiek is en wat deze kan doen.
 • Een gewoon tweedekamer lid krijgt een "schadeloosstelling" van ruim €100.000 euro (3x modaal) en daarbij nog allerlei onkostenregelingen. Voor een minister of staatssecretaris kan ik me daarbij nog wat voorstellen. Dat is best een zware baan. Maar voor iemand in de tweedekamer is dat goed betaald. Tel daarbij de riante wachtgeldregeling en je bent verzekerd van een ton in het eerste jaar en zeker nog 70K-80K in de 4 jaar daarna.
Een kamerlid zijn is ook geen makkelijke baan hoor, je moet je in erg veel dossiers inlezen in bijzonder weinig tijd wil je echt een effectief kamerlid zijn. En dat betekend dus dat je echt niet alleen maar van 9-5 bezig bent. Natuurlijk zul je slechte kamerleden hebben die dat niet doen en de kantjes eraf lopen, maar dan doe je de meerderheid echt te kort.

Daarnaast is het ook niet verwonderlijk dat een kamerlid goed betaald wordt. Hij/zij moet niet financieel kwetsbaar zijn zodat lobby organisaties grip op dit kamerlid kunnen krijgen. Of kamerleden die allemaal kleine baantjes ernaast hebben. Daarnaast heb je, zeker als je niet de populaire partij bent, grote kans dat je na 4 jaar werkloos bent met weinig kans op snel weer een goede baan. Wil je dus de beste mensen in de kamer zul je er ook voor moeten zorgen dat deze mensen hiertoe bereid zijn. Dat betekend dus een goede regeling. Dat het wellicht allemaal wat minder kan, dat zou best kunnen. Maar je wil ook niet kamerleden voor 30k in de kamer zetten en dan wonderen/goede politiek verwachten.
 • De schrijnende gevallen van wachtgeld (bijv. Hachchi) en het declaratiegedrag van met name EU politici zijn een doorn in het oog van veel mensen. Als je zelf hard moet werken en je hoort dat een Hachchi 4 jaar geld meekrijgt en dat zelf helemaal terecht vind, dan snap ik dat er een gevoel van onrecht ontstaat.
Rotte appels moet je gewoon aanpakken, die regelingen zijn ook niet ingesteld met als doel geld harken, er zal vast een goede reden voor zijn geweest. Maar als zo'n regeling misbruikt wordt moet dat inderdaad afgelopen zijn.
 • Politici zijn er vaak meester in om om de hete brij te praten. Logisch, want elke foute uitspraak wordt ze hard aangerekend, maar het geeft een onbehaaglijk gevoel.
Wellicht is de wereld ook niet zo zwart wit als populisten en journalisten het vaak voordoen. Je kunt ook niet altijd bot een kant kiezen. Zeker niet nu dat de kiezer wordt geïnformeerd door een parlementaire pers die meer geïnteresseerd is in soundbites voor het journaal dan echt goed onderzoekswerk. Nuance is in tijde van social media en populisten iets wat helaas niet tot zijn recht komt.
 • De coalitie heeft het vaak veel lastiger dan de oppositie, omdat die laatste kunnen roepen wat ze willen zonder voor de gevolgen op te draaien. Daarom hebben de regerende partijen het vaak zwaar. Dit verklaart denk ik het succes van de PVV. Als oppositie benoem je wel problemen, maar wordt je niet afgerekend op de oplossingen (die ze vaak niet aandragen). Populisten doen het daarom erg goed in de oppositie, maar krijgen het moeilijke in de regering.
Ook hier weer het probleem van de verwachtingen die mensen hebben in de politiek. Je kan niet bergen verzetten in 4 jaar tijd, dus het kan goed dat resultaten tegenvallen. Maar dat wil men tegenwoordig niet meer zien. Dus het is dan lekker makkelijk om de regeringspartijen de schuld te geven en in de zoete maar gemakzuchtige praatjes van populistische oppositie partijen te geloven.
 • Ik geloof dat veel politici inderdaad niet dicht genoeg bij de burger staan en vaak vanuit een erg idiologisch wereldbeeld hun mening vormen. Als je tussen een stel tokkies woont kijk je anders tegen de wereld aan dan als je in een villawijk woont.
tja, dat is van alle tijden. Beteken niet dat de tokkie meer gelijk heeft dan de villa bewoner of omgekeerd.
 • Voorheen nam je kennis via de krant, televisie en radio. Wellicht dat onze media wat linksgekleurd was, maar over het algemeen werken er fatsoenlijke journalisten die in ieder geval de nodige feiten controleerden en ook aan hoor en wederhoor deden. Nu knalt iemand gewoon een fake bericht op Facebook/Twitter/Instagram en hordes mensen die het geloven.
Het probleem is dat de politiek maar heel langzaam veranderd. De nieuwe media zijn een godsgeschenk voor de populisten, omdat ze kunnen roepen wat ze willen zonder onderbouwing. Een hele grote doelgroep kijkt/lees geen diepgravende programma's meer, dus dat het niet klopt krijgen ze niet te horen (of willen ze niet horen). Je ziet dat de gevestigde partijen het hier moeilijk mee hebben. Te populistisch is lastig, want daar wordt je bij regeren keihard op afgerekend. Te regentesk en je staat ook aan de zijlijn. Vandaar het wat onwennige gedoe in de media.


Ik denk dat we een heleboel geblaat al tegen zouden kunnen gaan door het hebben van een kiesdrempel. Dat voorkomt ook de enorme versnippering van partijen zoals Denk, Artikel1, 50+, OP, VNL, DBB, Nieuwe wegen, forum voor democratie, LB, ...
Sorry maar we hebben toch al een kiesdrempel? Gewoon het aantal stemmen dat je nodig hebt voor 1 zetel. En aan de poort worden al veel nieuwkomers gezeefd doordat je ondersteuningsverklaringen nodig hebt plus een borg. Kijk maar naar het aantal nieuwe partijen dat echt meedoet, dat zijn er een stuk minder dan die aangegeven hadden mee te willen doen. En het is maar afwachten of er daadwerkelijk 1 van die partijen een zetel haalt.

[Reactie gewijzigd op maandag 27 februari 2017 10:29]


Door Tweakers user CivLord, maandag 27 februari 2017 09:21

we_are_borg schreef op zondag 26 februari 2017 @ 13:16:
[...]


Hoe je er ook naar kijkt het kost altijd geld er in blijven kost geld er uit gaan ook. Dan wordt het kijken wat kost ons minder en eruit gaan kan veel minder kosten aangezien je dan niet meer gerant staat voor het ECB. Wat namelijk veel mensen niet weten is dat de economische crisis een tweede boekhouding heeft alles wat te maken heeft met gerant staan voor de EU hoeft namelijk niet in de hoofdboekhouding te staan. Dit houd in dat we onder de 60% van BBP zitten (bijna dan).


[...]


Denk even aan Sociale Werkplaatsen of mensen die te maken hebben met de participatiewet.

Ontwikkelingshulp is mislukt we zijn al 10 tallen jaren bezig en de meeste landen zijn niet vooruit gegaan. We kunnen wel geld erin blijven pompen maar op een gegeven moment moet je stoppen als het niets oplevert. Wat voor sommige mensen moeilijk is aangezien je nu nog kan zeggen ik heb wat geprobeerd, dat het niets oplost is het tweede.

Windmolens ik kan begrijpen dat Wilders hier vanaf wilt geef de mensen de macht en zet in op zonnepanelen dan worden meer huishoudens zelfstandig.

Kunst ben ik neutraal over ik heb geen echte smaak in dit maar kunst voor sommige mensen kan ideeën opwekken.

Innovatie ik denk niet dat we zonder kunnen.

Omroepen we kunnen met wat minder af, daarbij dragen omroepen bij aan politiek de meeste zijn links. Het is onwenselijk dat een omroep een partij kiest zij horen neutraal te zijn en alles van elke kant te belichten, helaas doen ze dit niet.

Ik zelf wel ik stem of SP of PVV, waarbij PVV meer voorop staat, omdat ik de huidige politiek meer dan zat ben vooral PvdA en VVD. De SP zou kunnen maar Roemer heeft gewoon geen overtuigingskracht hij staat erbij als een zoutzak en doet heel weinig behalve roepen over hun zorgplan, wat maar één standpunt is van de vel die je moet uitdragen.
Typisch. Een voorstander van de PVV die moeite heeft met het formuleren van lopende zinnen.

Door Tweakers user Neo_TGP, maandag 27 februari 2017 09:55

De hele politiek is verkloot omdat (onder andere) de media ze forceert om alleen nog maar aan de korte termijn te denken omdat je anders 0 kans hebt om nog boven het geschreeuw van de populisten uit te komen.

Partijen als de PVV maken daar vervolgens gretig gebruik van, zij hebben een te korte historie om daarop afgerekend te worden en kunnen tot op heden altijd mooie verhalen ophangen en vervolgens iemand anders de schuld geven voor het niet uitvoeren daarvan. Ik denk ook helemaal niet dat de PVV erop uit is om ooit een absolute meerderheid te krijgen. Ze zouden dan grandioos door de mand vallen, dan moet je namelijk ineens doen wat je gezegd hebt en dan komt iedereen erachter dat ook bij deze clubs het gras niet zo groen is als ze doen voor komen.

Wat ik echter onvoorstelbaar vind is dat zo enorm veel mensen ook maar overwegen te stemmen voor iemand die openlijk afzet tegen de rechtelijke macht die ons land in balans houd en zelf gewoon een dictator is binnen zijn eigen partij (goed voorbeeld voor een land.). Als je vervolgens even mee neemt hoe die kerel zich gedraagt op onder andere Twitter dan kan er eigenlijk geen andere conclusie zijn dat hij het spoor echt volledig bijster is, al helemaal als je zijn stemmingmakerij met het "foutje" over de moordenaar van zijn idool even mee neemt.

Het enige wat ik kan bedenken is dat veel mensen de politiek zat zijn (wat vooral komt door de verwachtingen die gekweekt zijn door niet alleen de partijen zelf) en dus een "proteststem" uitbrengen. Maar de impact daarvan is onvoorstelbaar. Zoals iemand anders hier al aangeeft, het is geen experiment in de klas. Het betreft het welzijn van 17 miljoen mensen, en als die 17 miljoen mensen eens naar wat andere landen kijken moeten we toch echt concluderen dat we het hier zo slecht niet hebben, uiteraard zijn er schrijnende gevallen waar wat aan moet gebeuren, maar in hoofdlijnen gaat het hier bijzonder goed. En als we nu met zijn allen minder zeiken en zeuren, maar aan concrete oplossingen werken in plaats van altijd maar naar een ander te wijzen kan het alleen maar beter gaan.

Maar niet als we met zo'n losgeslagen fantast opgescheept worden. Het maakt me verder niet uit wat iedereen stemt, maar om nou te stemmen op iemand die zichzelf een realist noemt en vervolgens niet eens een doorgerekend plan kan laten maken gaat er bij mij echt niet in.

[Reactie gewijzigd op maandag 27 februari 2017 09:58]


Door Tweakers user Pietervs, maandag 27 februari 2017 10:23

CivLord schreef op maandag 27 februari 2017 @ 09:21:
[...]


Typisch. Een voorstander van de PVV die moeite heeft met het formuleren van lopende zinnen.
Ik ben het niet eens met we_are_borg, maar dit is wel bijzonder flauw. Iemand afserveren op zijn taalgebruik terwijl hij/zij de moeite neemt om zijn standpunt onder woorrden te brengen is een te gemakkelijke manier om iemand monddood te maken.
Ga liever in op zijn argumenten, en toon waar het rammelt, waarom je het niet met hem eens bent, zoals @Neo_TGP dat doet.

Door Tweakers user FrankHe, maandag 27 februari 2017 10:26

@mux, dank voor de mooie blog post. Eindconclusie, het PVV verkiezingsprogramma is een respectloze minachting van de kiezer. Je achterban schofferen met slechts een A4'tje is het meest duidelijke signaal dat je als partij kunt geven. Geert Wilders neemt het Nederlandse volk niet serieus, hij pist op z'n achterban en die achterban heeft het niet door.

De PVV heeft helemaal geen plan, ze willen geen regering vormen. Bij de vorige formatie is Wilders weggelopen van de onderhandelingstafel omdat de anderen niet deden wat hij wou. Dat heet het calimerocomplex, schattig doen maar ondertussen geen verantwoordelijkheid nemen en zelf rotzooi blijven trappen.

Wanneer je als partij werkelijk de ambitie hebt om te gaan regeren dan maak je daar serieus werk van. Je schrijft plannen uit, maakt berekeningen en laat deze doorrekenen door onafhankelijke derden. En meneer Geert ga nu niet beweren dat het Centraal Planbureau niet onafhankelijk is want dat zijn ze wel. Ze zijn erg eerlijk, dien je een berekening in die niet klopt dan zullen ze je vertellen dat je berekening niet klopt. Zo is het en niet ander. Klopt je berekening wel, proficiat je mag er het CPB stempel op zetten.

Met een stempel van het CPB, of iedere andere gerespecteerde onafhankelijke instantie, kan de kiezer er van uitgaan dat de berekening in orde is en hoeven we het als burger niet allemaal zelf door te gaan zitten rekenen. Want daarvoor hebben we niet de tijd en benodigde kennis.

Dat is democratie, we stellen vaardige mensen aan om namens ons intelligente en weloverwogen besluiten te nemen over ingewikkelde vragen. Democratie is ook dat je de afgevaardigde weer weg mag sturen wanneer je van mening bent dat ze er een potje van maken. Iemand die hard roept afgevaardigde te willen worden maar overduidelijk geen plan heeft en eigenlijk alleen maar onwaarheden staat te verkondigen is het niet waard om gekozen te worden. Dan moet je die afgevaardigde weer wegsturen en mag iemand anders op dat moment de rommel opruimen. Dat is niet heel erg effectief. Dus liever geen PVV want daar komt alleen maar ellende van. En oja, waarom wil geen enkele partij meer met de PVV regeren? De reden is dat Wilders zelf is weggelopen bij de vorige keer dat ze er wel serieus over dachten te gaan praten. Geert heeft zijn kans toen verspeeld en ik ben daar heel blij om. Hij heeft niets te zoeken in de Trêveszaal.

Door Tweakers user CivLord, maandag 27 februari 2017 10:47

Pietervs schreef op maandag 27 februari 2017 @ 10:23:
[...]

Ik ben het niet eens met we_are_borg, maar dit is wel bijzonder flauw. Iemand afserveren op zijn taalgebruik terwijl hij/zij de moeite neemt om zijn standpunt onder woorrden te brengen is een te gemakkelijke manier om iemand monddood te maken.
Ga liever in op zijn argumenten, en toon waar het rammelt, waarom je het niet met hem eens bent, zoals @Neo_TGP dat doet.
Ik geef toe dat mijn opmerking erg flauw is.
Ik serveer hem echter niet af op zijn taalgebruik. Ik constateer alleen maar dat degene die openlijk voor zijn steun aan de PVV uitkomt moeite heeft met het formuleren van lopende zinnen. Dat is iets dat ik bij meer PVV-stemmers constateer en voornamelijk bij PVV-stemmers.
Ik doel dan niet op schrijffouten of hier en daar een zin die niet helemaal lekker loopt.

[Reactie gewijzigd op maandag 27 februari 2017 10:47]


Door Tweakers user FrankHe, maandag 27 februari 2017 11:19

Neo_TGP schreef op maandag 27 februari 2017 @ 09:55:
Het enige wat ik kan bedenken is dat veel mensen de politiek zat zijn (wat vooral komt door de verwachtingen die gekweekt zijn door niet alleen de partijen zelf) en dus een "proteststem" uitbrengen. Maar de impact daarvan is onvoorstelbaar. Zoals iemand anders hier al aangeeft, het is geen experiment in de klas. Het betreft het welzijn van 17 miljoen mensen, en als die 17 miljoen mensen eens naar wat andere landen kijken moeten we toch echt concluderen dat we het hier zo slecht niet hebben, uiteraard zijn er schrijnende gevallen waar wat aan moet gebeuren, maar in hoofdlijnen gaat het hier bijzonder goed. En als we nu met zijn allen minder zeiken en zeuren, maar aan concrete oplossingen werken in plaats van altijd maar naar een ander te wijzen kan het alleen maar beter gaan.
Het heeft allemaal met verwachtingen te maken.

De politiek klopt zichzelf graag op de borst dat de economie dankzij het politieke beleid zoveel vooruit is gegaan. Dit is natuurlijk onzin. De internationale handel en landelijke economie kennen hun eigen dynamieken en zijn veel minder afhankelijk van politiek beleid dan we wel eens denken of zouden hopen. Het zou inderdaad fantastisch zijn als de de economie kunt 'repareren' door bepaalde regels te veranderen en hoppa de economie loopt beter. Nee zo werkt het niet, die dingen gaan langzamer en hangen samen met heel veel andere processen elders.

Kan een verkeerde politiek economische schade aanrichten, jazeker, schade maken gaat gemakkelijk en snel. Schade herstellen is ingewikkeld en kost veel tijd. Naar mijn mening is Wilders iemand die snel veel schade maakt. Waarom? Omdat hij loze kreten heeft en geen uitgewerkt plan. Je wilt iets verbieden maar vertelt er niet bij wat het plan is, Geert hoe dan?

De rechtstaat en de geciviliseerde maatschappij zijn verankert in internationale verdragen. Mensenrechten. oorlogsrecht, handelsverdragen. Echt vele tientallen duizenden verdragen tussen landen. En niet te vergeten onze eigen Nederlandse grondwet. Deze zorgen er allemaal voor dat we geen 'idiote' dingen kunnen doen die de PVV graag zou willen doen. Het A4'tje is technisch niet uitvoerbaar. Maar ga dat maar eens duidelijk maken aan mensen die denken dat een dictatuur mogelijk de oplossing is. De PVV is GEEN democratische partij, dictator Geert is alleenheerser. Die wil je niet aan het roer zetten van ons land. Zoals gezegd, die blonde krullenbol heeft een megalomaan calimerocomplex en dat is niet gezond.

Door Tweakers user Neo_TGP, maandag 27 februari 2017 11:24

CivLord schreef op maandag 27 februari 2017 @ 10:47:
[...]


Ik geef toe dat mijn opmerking erg flauw is.
Ik serveer hem echter niet af op zijn taalgebruik. Ik constateer alleen maar dat degene die openlijk voor zijn steun aan de PVV uitkomt moeite heeft met het formuleren van lopende zinnen. Dat is iets dat ik bij meer PVV-stemmers constateer en voornamelijk bij PVV-stemmers.
Ik doel dan niet op schrijffouten of hier en daar een zin die niet helemaal lekker loopt.
En juist doordat mensen die op Wilders stemmen de hele tijd op deze wijze in hokjes gedrukt worden valt er geen normale discussie te voeren over dit onderwerp.. Die mensen voelen zich niet serieus genomen door de "elite" in dit land en jij bevestigd dat gevoel nog maar weer eens even.

Door Tweakers user FrankHe, maandag 27 februari 2017 11:31

Neo_TGP schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:24:
[...]


En juist doordat mensen die op Wilders stemmen de hele tijd op deze wijze in hokjes gedrukt worden valt er geen normale discussie te voeren over dit onderwerp.. Die mensen voelen zich niet serieus genomen door de "elite" in dit land en jij bevestigd dat gevoel nog maar weer eens even.
Mensen is een hoek zetten is inderdaad niet fijn en weinig constructief. Zou jij kunnen toelichten wat voor jou "elite" precies inhoudt?

Door Tweakers user Neo_TGP, maandag 27 februari 2017 11:41

FrankHe schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:31:
[...]

Mensen is een hoek zetten is inderdaad niet fijn en weinig constructief. Zou jij kunnen toelichten wat voor jou "elite" precies inhoudt?
Het gaat niet om mijn definitie, maar om hoe de anderen dat zien, en tegenwoordig lijkt het in de media op: "de elite is iedereen die het beter heeft dan mij"

Door Tweakers user Jeroenneman, maandag 27 februari 2017 11:42

Neo_TGP schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:24:
[...]


En juist doordat mensen die op Wilders stemmen de hele tijd op deze wijze in hokjes gedrukt worden valt er geen normale discussie te voeren over dit onderwerp.. Die mensen voelen zich niet serieus genomen door de "elite" in dit land en jij bevestigd dat gevoel nog maar weer eens even.
Tja, het is inderdaad flauw om het zo open neer te kwakken, maar ik denk dat CivLord wel gelijk heeft. Als je de commentaren bij PVV posts leest, dan vraag ik me soms af waarom die mensen nog zeuren dat "die buitenlanders" maar eens Nederlands moeten leren. Zelf lijken ze de taal namelijk ook niet machtig.

PVV stemmen is een wanhoopspoging gevoedt door waanbeelden. Er zijn geen miljoenen vluchtelingen in Nederland. Je dochter wordt niet op iedere straathoek verkracht. Je kunt moslims niet deporteren naar het buitenland. Jij krijgt niet plotseling een baan aangeboden omdat er geen migranten meer binnenkomen.

De PVV stemmer denkt volgens mij echt dat er "opeens" een utopie ontstaat als je een schreeuwerd aanstelt als vertegenwoordiger. Ze projecteren alle gebreken in het eigen leven op de samenleving. Nederland staat in bijna elke lijst bovenaan. We zijn een enorm welvarend land, met goede zorg, een werkend rechtssysteem en enorme rijkdom. En die rijkdom is ook nog eens een stuk beter verdeeld dan in veel andere landen.

Maar ja, de kant en klaar maaltijd bij de Albert Heijn is nu weer 50 cent duurder geworden, en dat is potverdorie de schuld van Rutte en de linkse weggeefpartijen!!!111

Door Tweakers user Pietervs, maandag 27 februari 2017 11:48

CivLord schreef op maandag 27 februari 2017 @ 10:47:
[...]


Ik geef toe dat mijn opmerking erg flauw is.
Ik serveer hem echter niet af op zijn taalgebruik. Ik constateer alleen maar dat degene die openlijk voor zijn steun aan de PVV uitkomt moeite heeft met het formuleren van lopende zinnen. Dat is iets dat ik bij meer PVV-stemmers constateer en voornamelijk bij PVV-stemmers.
Ik doel dan niet op schrijffouten of hier en daar een zin die niet helemaal lekker loopt.
Ach ja, Nederlands is niet voor iedereen zijn "goeiste" vak ;)
Het valt me af en toe ook op hoor.
Tegelijkertijd, hoe vreselijk oneens ik het ook ben met Wilders (of, in het verleden Fortuyn of Janmaat): die gasten zorgen er tenminste wel voor, dat er meer mensen betrokken zijn/worden bij de democratie. Zelfs mijn ex heeft dit jaar de stemwijzer ingevuld (niet verrassend: ze kwam uit op de Partij voor de Dieren), en denkt er zelfs serieus over na om zelf naar de stembus te gaan (afgelopen 5 verkiezingen en het referendum heb ik een volmacht van haar gehad om voor haar te stemmen met als stemadvies: "doe maar wat" ).
FrankHe schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:19:
[...]

<knip>

De rechtstaat en de geciviliseerde maatschappij zijn verankert in internationale verdragen. Mensenrechten. oorlogsrecht, handelsverdragen. Echt vele tientallen duizenden verdragen tussen landen. En niet te vergeten onze eigen Nederlandse grondwet. Deze zorgen er allemaal voor dat we geen 'idiote' dingen kunnen doen die de PVV graag zou willen doen. Het A4'tje is technisch niet uitvoerbaar. Maar ga dat maar eens duidelijk maken aan mensen die denken dat een dictatuur mogelijk de oplossing is. De PVV is GEEN democratische partij, dictator Geert is alleenheerser. Die wil je niet aan het roer zetten van ons land. Zoals gezegd, die blonde krullenbol heeft een megalomaan calimerocomplex en dat is niet gezond.
En dat is dan weer de keerzijde: veel van de voormalige niet-stemmers interesseert het blijkbaar niet hoe de politiek werkt, als de bestaande "elite" (het establishment waar de Geblondeerde Fluim zo graag op afgeeft maar zelf volop toe behoort) maar weggaat. Wat er voor in de plaats moet komen, hoe het er dan uit ziet: het lijkt ze niet te boeien. Zoals een PVV-aanhanger tegen me zei: waarom moet ik inspraak hebben in een politieke partij? 8)7

En dat is volgens mij het recept voor het volgende fiasco: als dergelijke (semi-)fascistische partijen als de PVV daadwerkelijk aan de macht zouden komen, voelt de achterban zich nog steeds niet gehoord (want geen inspraak). Met als gevolg dat ze weer weglopen bij de politiek "want het maakt allemaal toch niks uit". Net zoals ze weglopen als de PVV en aanverwante clubjes niet in de regering komen: "zie je wel dat ze ons toch niet serieus nemen?"...

Het is een verlies-verlies-situatie. Extreemrechts macht geven moet je niet willen, hun achterban wegjagen bij de politiek ook niet.

Door Tweakers user CivLord, maandag 27 februari 2017 11:54

Neo_TGP schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:24:
[...]


En juist doordat mensen die op Wilders stemmen de hele tijd op deze wijze in hokjes gedrukt worden valt er geen normale discussie te voeren over dit onderwerp.. Die mensen voelen zich niet serieus genomen door de "elite" in dit land en jij bevestigd dat gevoel nog maar weer eens even.
Je zou gelijk hebben wanneer het slechts mijn mening zou zijn. Het is echter een feitelijke constatering.
Er zijn zat mensen die vanuit een politieke voorkeur een mening geven waar ik het persoonlijk niet mee eens ben. De meesten van hen kunnen die mening in normaal en begrijpelijk Nederlands verwoorden. De grote uitzondering zijn, naar mijn waarneming, PVV-aanhangers. Daar is niets elitairs aan.

Ik zou een goed geschreven betoog, met lopende volzinnen, door een PVV-aanhanger een verademing vinden, ook al zou ik het er niet mee eens zijn.

Door Tweakers user Neo_TGP, maandag 27 februari 2017 12:01

CivLord schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:54:
[...]


Je zou gelijk hebben wanneer het slechts mijn mening zou zijn. Het is echter een feitelijke constatering.
Er zijn zat mensen die vanuit een politieke voorkeur een mening geven waar ik het persoonlijk niet mee eens ben. De meesten van hen kunnen die mening in normaal en begrijpelijk Nederlands verwoorden. De grote uitzondering zijn, naar mijn waarneming, PVV-aanhangers. Daar is niets elitairs aan.

Ik zou een goed geschreven betoog, met lopende volzinnen, door een PVV-aanhanger een verademing vinden, ook al zou ik het er niet mee eens zijn.
Ja snap ik, in een ideale wereld werkt dat zo, maar dat veranderd niets aan het feit dat die mensen nu toch echt PVV gaan stemmen, of ze goed Nederlands kunnen of niet..

De conclusie die je wel zou kunnen trekken is dat er misschien wat mis is met ons onderwijssysteem.

Door Tweakers user Gopher, maandag 27 februari 2017 12:35

Neo_TGP schreef op maandag 27 februari 2017 @ 12:01:
[...]


Ja snap ik, in een ideale wereld werkt dat zo, maar dat veranderd niets aan het feit dat die mensen nu toch echt PVV gaan stemmen, of ze goed Nederlands kunnen of niet..

De conclusie die je wel zou kunnen trekken is dat er misschien wat mis is met ons onderwijssysteem.
Ik geloof niet per direct dat het aan 't onderwijssysteem perse ligt, maar aan de cultuur die we opgebouwd hebben.

Zo hoorde ik ook laatst iemand roepen: "Mensen zijn minder gelovig omdat we intellectueler worden" Ik neem aan dat hij intelligenter bedoelde. Dat is dus helaas niet zo. Men volgt nou eenmaal de kudde en de makkelijkste kanalen zijn TV & Social media. Als je niet kritisch kunt nadenken volg je emotie en emotie is iets waar de PVV op inspeelt.

Veel mensen zijn nou eenmaal bang van de islam, het enige wat je in 't nieuws ook tegenkomt zijn de aanslagen e.d. in mijn directe omgeving merk ik dat er stiekem ook best mensen zijn die niet perse te dom (hoewel dat wel makkeljk te roepen is en ik dat stiekem ook wel doe) maar te lui zijn om zichzelf te verdiepen in feiten & gevolgen van keuzes. Elke keer als ik een famillielid iets zie liken of delen van "nederland mijn vaderland" voel ik mijzelf weer teleurgesteld in de mensheid.

Dit is precies de rede waarom partijen zoals de PVV UKIP en Meneer Goudblond oranjegezicht aan de macht kunnen komen. Wij zijn als volk lui geworden en beter gaat 't binnenkort ook niet meer worden verwacht ik.

Door Tweakers user Mocro_Pimp®, maandag 27 februari 2017 13:52

Ik ben moslim. Ik geloof in het bestaan van God. Ik geloof dat de profeten Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed, en meer, allen dezelfde boodschap hadden.

Ik lees de koran. Ik bezoek de moskee. Thuis bid ik en soms als ik een lange dag heb en toch een rustig plekje buiten kan vinden, ook buiten.

Het verbieden van dit zal de overheid absoluut geen cent opleveren, want ik betaal hier ook geen cent voor en ik krijg hier ook geen geld voor. De moskee wordt onderhouden van giften uit de gemeenschap, verder dan ook niets.

Wat ik ernstig vind is dat de-islamiseren blijkbaar geroepen kan worden, maar als het over Joden zou gaan, het dan wel strafbaar is. En dat terwijl de Islamitische volkeren ook Semieten zijn.

Punt 1 van het verkiezingsprogramma, wat ook het eerste en grootste punt is, is naar mijn oordeel dan ook volkomen inhumaan, in strijdt met de grondwet en bovendien anti-semitisch (als in anti (tegen)- semitisch (semieten)).


Punt 2 is gewoon dom. We gaan dan terug in de tijd en als je naar Antwerpen wilt heb je geen zin om op de A16 in de rij te gaan staan voor de douane. Dat slaat gewoon nergens op.

De rest zijn leuke plannen, maar lijken me zeer onrealistisch.

Door Tweakers user FrankHe, maandag 27 februari 2017 14:55

Neo_TGP schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:41:
Het gaat niet om mijn definitie, maar om hoe de anderen dat zien, en tegenwoordig lijkt het in de media op: "de elite is iedereen die het beter heeft dan mij"
Jij houdt er wel een hele ruime definitie op na van elite. Wat je waarschijnlijk bedoeld te zeggen is dat er in Nederland onderscheid is tussen een onderklasse, middenklasse en bovenklasse. Dat klopt dit is overal in elk land zo. De onderklasse is waarschijnlijk het beste vertegenwoordigd bij SP of PVDA. Die zorgen voor nivellering, inkomensverschillen kleiner maken, door toeslagen voor de armen en belastingen voor de rijken. Een gratis stemadvies.

Door Tweakers user FrankHe, maandag 27 februari 2017 15:02

Vers van de pers. PVV politiek in een notendop. Geert Wilders gaat niet naar Nieuwsuur want dat vindt hij "niet leuk". Dat zou mooi wezen. Met alleen leuke dingen doen kun je geen land regeren. Je zult ook dingen moeten doen die je misschien niet leuk vindt. Praten met andere mensen, luisteren naar andere mensen. Coalitiebesprekingen voeren en onderhandelen, dat komt met geven en nemen. Verantwoording afleggen voor je keuzes en daarop afgerekend worden. Wij het volk geven je de macht en verwachten dat je daar goed mee omgaat. Doe je dat niet dan sturen we je weer weg. Dat is democratie. Mensen die hier niet aan mee willen doen noem ik ondemocraties.

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 15:34

Pietervs schreef op maandag 27 februari 2017 @ 10:23:
[...]

Ik ben het niet eens met we_are_borg, maar dit is wel bijzonder flauw. Iemand afserveren op zijn taalgebruik terwijl hij/zij de moeite neemt om zijn standpunt onder woorrden te brengen is een te gemakkelijke manier om iemand monddood te maken.
Ga liever in op zijn argumenten, en toon waar het rammelt, waarom je het niet met hem eens bent, zoals @Neo_TGP dat doet.
Zoals Neo_TGP het doet hoort het ook gewoon netjes discussie aan gaan. Ook interesseert het me namelijk niet met zins opbouw op internet, was dit voor managers dan had ik het zeer netjes gedaan.

@CiVlord

Ik kan ook heel flauw zijn door te stellen dat je of VVD of PvdA heb gestemd, de rede is dat je wijst op fouten maar nergens inhoudelijk op in gaat. VVD en PvdA veel zien wat er fout is maar weinig eraan doen.

Maar ook hier komt het goed naar voren dat als iemand voor PVV is hij/zij zeer snel gebrandmerkt is. Het lijkt wel dat iedereen tegen Wilders/PVV is terwijl dat niet waar is als hij zoveel zetels kan krijgen. Maar zoals ik zei ik ben er nog niet 100% uit de PVV en SP liggen in de uitslag van hulp van websites heel dicht bij elkaar.
Het probleem is dat als PVV de grootste wordt politiek gezien voor grote opschudding gaat zorgen. Stem ik SP weet ik bijna zeker dat Roemer niet in staat is om zijn standpunten te verdedigen terwijl Wilders wel goed stand houd. Ik weet pas op 15 maart wat ik ga stemmen maar kan nu al zeggen dat het geen VVD, PvdA, GL, CDA, D66 e.d. gaat worden.

Door Tweakers user Neo_TGP, maandag 27 februari 2017 16:12

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 15:34:
[...]
Het probleem is dat als PVV de grootste wordt politiek gezien voor grote opschudding gaat zorgen. Stem ik SP weet ik bijna zeker dat Roemer niet in staat is om zijn standpunten te verdedigen terwijl Wilders wel goed stand houd. Ik weet pas op 15 maart wat ik ga stemmen maar kan nu al zeggen dat het geen VVD, PvdA, GL, CDA, D66 e.d. gaat worden.
Het probleem met die "opschudding" is dat Wilders geen inhoudelijke invulling heeft voor de punten en problemen die hij (in een aantal gevallen terecht) aankaart. Het gevolg van die opschudding is dan chaos, en daar gaan we met zijn alleen niet beter van worden. Nogmaals, het is geen experiment, we hebben het over het welzijn van 17 miljoen inwoners.

Roemer mag dan niet de sterkste politicus zijn, hij wordt in ieder geval meer serieus genomen door de andere partijen dan Wilders.. Als je dan in die hoek uit komt en je wil dat er echt wat gedaan wordt met je kritieken denk ik dat dat je beste keuze zou zijn, in Nederland moeten de politieke partijen gezamenlijk tot een oplossing zien de komen en die kans acht ik bij een SP vele malen groter dan bij een PVV.

Door Tweakers user mddd, maandag 27 februari 2017 16:27

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 15:34:
Stem ik SP weet ik bijna zeker dat Roemer niet in staat is om zijn standpunten te verdedigen terwijl Wilders wel goed stand houd. Ik weet pas op 15 maart wat ik ga stemmen maar kan nu al zeggen dat het geen VVD, PvdA, GL, CDA, D66 e.d. gaat worden.
Maar dan meet je toch enorm met twee maten? Je stemt niet op Roemer (of anderen) omdat die zijn standpunten niet doorgevoerd zal krijgen. Maar dat is normaal - in een coalitiesysteem krijgt immers niemand zijn ideeën 1-op-1 doorgevoerd. Op welke manier is dit met Wilders dan anders? Krijgt die dan wél zijn ideeën doorgevoerd? De ene helft is onmogelijk want in strijd met de grondwet en internationale afspraken. De andere helft kan misschien wel, maar is zo extreem dat geen andere partij daarmee akkoord zal willen gaan. En hij heeft zichzelf enorm in een hoek gedrukt juist door te doen alsof hij de enige is die standvastig is en dus niet zal afzwakken. Dus uiteindelijk: hoe heb je dan met Wilders een grotere kans dat hij wat gedaan krijgt dan met Roemer (of welke andere politicus ook)?

[Reactie gewijzigd op maandag 27 februari 2017 16:31]


Door Tweakers user Pietervs, maandag 27 februari 2017 16:35

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 15:34:
[...]


Zoals Neo_TGP het doet hoort het ook gewoon netjes discussie aan gaan. Ook interesseert het me namelijk niet met zins opbouw op internet, was dit voor managers dan had ik het zeer netjes gedaan.

@CiVlord

Ik kan ook heel flauw zijn door te stellen dat je of VVD of PvdA heb gestemd, de rede is dat je wijst op fouten maar nergens inhoudelijk op in gaat. VVD en PvdA veel zien wat er fout is maar weinig eraan doen.

Maar ook hier komt het goed naar voren dat als iemand voor PVV is hij/zij zeer snel gebrandmerkt is. Het lijkt wel dat iedereen tegen Wilders/PVV is terwijl dat niet waar is als hij zoveel zetels kan krijgen. Maar zoals ik zei ik ben er nog niet 100% uit de PVV en SP liggen in de uitslag van hulp van websites heel dicht bij elkaar.
Het probleem is dat als PVV de grootste wordt politiek gezien voor grote opschudding gaat zorgen. Stem ik SP weet ik bijna zeker dat Roemer niet in staat is om zijn standpunten te verdedigen terwijl Wilders wel goed stand houd. Ik weet pas op 15 maart wat ik ga stemmen maar kan nu al zeggen dat het geen VVD, PvdA, GL, CDA, D66 e.d. gaat worden.
Wilders "houdt stand" door te weigeren deel te nemen aan debatten. Gevolg is dat hij niet aangesproken kan worden op de onzin die hij verkondigt. Ik kan dat geen standhouden noemen, het lijkt eerder het gooien van een brandbom om daarna hard weg te lopen.

En dat is het verschil met Roemer: ondanks dat hij geen sterke debater is, zal hij de standpunten van de SP verdedigen als hij er naar gevraagd wordt. Maar biedt zelf ook aan om de standpunten uit te komen leggen. En daar heb ik een stuk meer respect voor dan voor zo'n Wilders.

Door Tweakers user FrankHe, maandag 27 februari 2017 16:40

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 15:34:
[...]


Zoals Neo_TGP het doet hoort het ook gewoon netjes discussie aan gaan. Ook interesseert het me namelijk niet met zins opbouw op internet, was dit voor managers dan had ik het zeer netjes gedaan.

@CiVlord

Ik kan ook heel flauw zijn door te stellen dat je of VVD of PvdA heb gestemd, de rede is dat je wijst op fouten maar nergens inhoudelijk op in gaat. VVD en PvdA veel zien wat er fout is maar weinig eraan doen.

Maar ook hier komt het goed naar voren dat als iemand voor PVV is hij/zij zeer snel gebrandmerkt is. Het lijkt wel dat iedereen tegen Wilders/PVV is terwijl dat niet waar is als hij zoveel zetels kan krijgen. Maar zoals ik zei ik ben er nog niet 100% uit de PVV en SP liggen in de uitslag van hulp van websites heel dicht bij elkaar.
Het probleem is dat als PVV de grootste wordt politiek gezien voor grote opschudding gaat zorgen. Stem ik SP weet ik bijna zeker dat Roemer niet in staat is om zijn standpunten te verdedigen terwijl Wilders wel goed stand houd. Ik weet pas op 15 maart wat ik ga stemmen maar kan nu al zeggen dat het geen VVD, PvdA, GL, CDA, D66 e.d. gaat worden.
De PVV van Geert Wilders is bij de vorige kabinetsformatie van tafel weggelopen toen er serieus over een coalitie werd onderhandeld. Deze streek zijn de andere partijen nog niet vergeten. Ze kijken wel uit om meneer Geert nog een keer uit te nodigen, hij loopt toch weg. Net zoals hij wegloopt voor Nieuwsuur. Laffaart die hij is. Als het er op aankomt dan geeft Wilders niet thuis. Neem deze informatie ook even mee wanneer je de stemwijzer bekijkt.

Door Tweakers user AMD1800, maandag 27 februari 2017 16:44

ybos schreef op zondag 26 februari 2017 @ 10:22:
Iedere pvv stemmer dit stukje verplicht laten voorlezen, (want zelf lezen doen ze waarschijnlijk niet...)
Denk dat een groot deel dan niet meer weet wat te stemmen :X
Dat heeft in ieder geval niet altijd zin. Ik ken toevallig een PVV stemmer. Hij geeft aan dat zijn stem een proteststem is en dat hij daarnaast bang is dat onze normen en waarden, zoals het schudden van elkaars hand, naar de knoppen gaan als het zo door gaat. Dat laatste is wel enigzins voor te stellen, maar een constructieve oplossing biedt de PVV niet.

Ook voor de mensen in dit artikel heeft het geen zin denk ik.

Door Tweakers user Hkuit, maandag 27 februari 2017 16:45

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 15:34:
[...]


Zoals Neo_TGP het doet hoort het ook gewoon netjes discussie aan gaan. Ook interesseert het me namelijk niet met zins opbouw op internet, was dit voor managers dan had ik het zeer netjes gedaan.

@CiVlord

Ik kan ook heel flauw zijn door te stellen dat je of VVD of PvdA heb gestemd, de rede is dat je wijst op fouten maar nergens inhoudelijk op in gaat. VVD en PvdA veel zien wat er fout is maar weinig eraan doen.

Maar ook hier komt het goed naar voren dat als iemand voor PVV is hij/zij zeer snel gebrandmerkt is. Het lijkt wel dat iedereen tegen Wilders/PVV is terwijl dat niet waar is als hij zoveel zetels kan krijgen. Maar zoals ik zei ik ben er nog niet 100% uit de PVV en SP liggen in de uitslag van hulp van websites heel dicht bij elkaar.
Het probleem is dat als PVV de grootste wordt politiek gezien voor grote opschudding gaat zorgen. Stem ik SP weet ik bijna zeker dat Roemer niet in staat is om zijn standpunten te verdedigen terwijl Wilders wel goed stand houd. Ik weet pas op 15 maart wat ik ga stemmen maar kan nu al zeggen dat het geen VVD, PvdA, GL, CDA, D66 e.d. gaat worden.
Mag ik jou een advies geven?
Denk nog eens goed na en maak dan een keuze. Niet op 15 maart, maar deze week. De verkiezingen gaan over de toekomst van ons land, over een periode van minimaal 4 jaar; jouw stem over zoiets belangrijks moet je niet in de laatste week laten bepalen.
En als je dan uitkomt op 63% PVV en 62% SP, stem dan op SP. Dan stem je tenminste op een partij met fatsoen, die zich houdt aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Dan kun je trots zijn op je stem en dat kun je m.i. niet als je op Wilders stemt. Wat stel jij je voor bij "voor grote opschudding gaat zorgen"? Zal Nederland daar beter van worden? Kun je je de tijd van de LPF nog herinneren; die zouden ook wel even voor grote opschudding zorgen.... daar is Nederland dus geen klap beter van geworden.

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 17:10

Het probleem is dat SP niet voor opschudding gaat zorgen al worden de grootste partij. Daarin tegen PVV ja die wel, daarbij heeft Wilders al eens gezegt dat hij liever ook niet het A4tje wilde doen aangezien niemand iets kan beloven. Waar hij gelijk in heeft het is mooi dat partijen dromen maar het toch niet allemaal gebeuren kijk maar naar PvdA en VVD veel beloftes weinig waargemaakt.

Het probleem is hoe Wilders behandeld wordt als hij iets zegt wordt het 10 keer uitgemeten en eindeloos over gediscuseerd. Maar als Rutte of Samson iets zeggen worden er geen critische vragen gesteld.

Zoals gezegt maak 15 maart pas mijn keuze nu is het leuk om te dicusseren met mensen, ja we moeten critisch zijn maar soms so be it.

Door Tweakers user incaz, maandag 27 februari 2017 17:22

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 00:32:
[...]Maar ik heb nu momenteel liever Wilders dan weer PvdA en VVD, kan het goed gaan misschien kan het fout gaan tuurlijk kan altijd.
Wilders is ex-VVD en stemt ook nu nog over het algemeen gewoon met de VVD mee. Ook de meest aannemelijke coalitie is er een met de VVD. Ga er dus vanuit dat een stem op Wilders je gewoon meer VVD-beleid geeft.

Door Tweakers user Slurpie Blauw, maandag 27 februari 2017 17:23

Hkuit schreef op maandag 27 februari 2017 @ 16:45:
[...]


Mag ik jou een advies geven?
Denk nog eens goed na en maak dan een keuze. Niet op 15 maart, maar deze week. De verkiezingen gaan over de toekomst van ons land, over een periode van minimaal 4 jaar; jouw stem over zoiets belangrijks moet je niet in de laatste week laten bepalen.
En als je dan uitkomt op 63% PVV en 62% SP, stem dan op SP. Dan stem je tenminste op een partij met fatsoen, die zich houdt aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Dan kun je trots zijn op je stem en dat kun je m.i. niet als je op Wilders stemt. Wat stel jij je voor bij "voor grote opschudding gaat zorgen"? Zal Nederland daar beter van worden? Kun je je de tijd van de LPF nog herinneren; die zouden ook wel even voor grote opschudding zorgen.... daar is Nederland dus geen klap beter van geworden.
Alsof de VVD wel zo fatsoenlijk is, Rutte met zijn kruidenierskop die beloofde dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Allemaal leugens, lekker flip-floppen om maar stemmen te krijgen. Ze staan bovendien op kop wat betreft fraude en corruptie. En het is de grootste partij van Nederland.

http://www.nu.nl/politiek...tegriteitsschandalen.html

Door Tweakers user mddd, maandag 27 februari 2017 17:28

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 17:10:
Waar hij gelijk in heeft het is mooi dat partijen dromen maar het toch niet allemaal gebeuren kijk maar naar PvdA en VVD veel beloftes weinig waargemaakt.
Maar nogmaals, geef eens een goede reden waarom dat bij Wilders anders zou zijn? Ook hij belooft dingen. En ook hij heeft die nog nooit waargemaakt. Op het moment dat hij samen met een of meer andere partijen zou gaan regeren, dan moet hij ook concessies doen en dat betekent dus dat hij, net zo min als de anderen, zijn beloften waar kan maken.

Wilders is er heel goed om te doen alsof hij totaal anders is dan de rest. Hij is vooral anders in 1 ding: hij heeft nooit geprobeerd om constructief tot een oplossing te komen. Daardoor kan hij nergens voor verantwoordelijk worden gehouden. En dan kan hij dus ook nooit een loze belofte doen. Hij weet immers vooraf al dat hij die nooit waar hoeft te maken.

we_are_borg, stem vooral op waar jij je het beste bij voelt. Maar net als Hkuit hierboven vind ik het argument 'dan komt er tenminste opschudding' niet het sterkst. Kijk bijvoorbeeld naar Engeland en hun Brexit. Daar is voldoende opschudding. Maar wordt het land er nu beter van? Nee. De zorg is niet opeens beter en van alle beloften komt maar weinig terecht.

Door Tweakers user FrankHe, maandag 27 februari 2017 17:54

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 17:10:
Het probleem is dat SP niet voor opschudding gaat zorgen al worden de grootste partij. Daarin tegen PVV ja die wel, daarbij heeft Wilders al eens gezegt dat hij liever ook niet het A4tje wilde doen aangezien niemand iets kan beloven. Waar hij gelijk in heeft het is mooi dat partijen dromen maar het toch niet allemaal gebeuren kijk maar naar PvdA en VVD veel beloftes weinig waargemaakt.

Het probleem is hoe Wilders behandeld wordt als hij iets zegt wordt het 10 keer uitgemeten en eindeloos over gediscuseerd. Maar als Rutte of Samson iets zeggen worden er geen critische vragen gesteld.

Zoals gezegt maak 15 maart pas mijn keuze nu is het leuk om te dicusseren met mensen, ja we moeten critisch zijn maar soms so be it.
Kun je aangeven wat er precies wordt bedoeld met opschudding en op welke manier Nederland daar beter van gaat worden?

Door Tweakers user Nature, maandag 27 februari 2017 19:09

Er zijn wel meer moslimlanden, er zijn landen waar bekeren tot christen strafbaar is, sodomie strafbaar is. Deze wetten worden ingevoerd om wat er in de koraan staat, dan maakt het me niet uit hoeveel of waar in het land de meeste moslims zijn, dan is het een moslimland, de islam is wetgeving bovenal, in tal van voorbeelden tast het de lichamelijke en geestelijke integriteit aan, met lijfstraffen en vernedering, tot niet tot volle en vrije expressie komen.
Islamitische staat en Seculiere staat gaan niet samen. Tot de regel volgers van de islam, en de bewoners van de vrije wereld gaan niet samen..

Door Tweakers user Pietervs, maandag 27 februari 2017 19:14

Nature schreef op maandag 27 februari 2017 @ 19:09:
Er zijn wel meer moslimlanden, er zijn landen waar bekeren tot christen strafbaar is, sodomie strafbaar is. Deze wetten worden ingevoerd om wat er in de koraan staat, dan maakt het me niet uit hoeveel of waar in het land de meeste moslims zijn, dan is het een moslimland, de islam is wetgeving bovenal, in tal van voorbeelden tast het de lichamelijke en geestelijke integriteit aan, met lijfstraffen en vernedering, tot niet tot volle en vrije expressie komen.
Islamitische staat en Seculiere staat gaan niet samen. Tot de regel volgers van de islam, en de bewoners van de vrije wereld gaan niet samen..
Los van het waarheidsgehalte van je verhaal, vraag ik me af: wat heeft dat met Nederland te maken? We hebben een sterke democratie, en de enige moslimpartij die de vorige verkiezingen meedeed haalde zelfs niet eens een (1) zetel!

Ik vind die verwijzingen naar landen waar van alles mis gaat (en dat zijn er helaas nogal wat) een verbazingwekkend excuus om hier dan maar op een fascistische partij te stemmen: dat toont naar mijn smaak aan dat je geen enkel vertrouwen hebt in de democratie en bereid bent om je vrijheden op te geven voor een stukje schijnveiligheid.

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 19:33

mddd schreef op maandag 27 februari 2017 @ 17:28:
[...]


Maar nogmaals, geef eens een goede reden waarom dat bij Wilders anders zou zijn? Ook hij belooft dingen. En ook hij heeft die nog nooit waargemaakt. Op het moment dat hij samen met een of meer andere partijen zou gaan regeren, dan moet hij ook concessies doen en dat betekent dus dat hij, net zo min als de anderen, zijn beloften waar kan maken.

Wilders is er heel goed om te doen alsof hij totaal anders is dan de rest. Hij is vooral anders in 1 ding: hij heeft nooit geprobeerd om constructief tot een oplossing te komen. Daardoor kan hij nergens voor verantwoordelijk worden gehouden. En dan kan hij dus ook nooit een loze belofte doen. Hij weet immers vooraf al dat hij die nooit waar hoeft te maken.

we_are_borg, stem vooral op waar jij je het beste bij voelt. Maar net als Hkuit hierboven vind ik het argument 'dan komt er tenminste opschudding' niet het sterkst. Kijk bijvoorbeeld naar Engeland en hun Brexit. Daar is voldoende opschudding. Maar wordt het land er nu beter van? Nee. De zorg is niet opeens beter en van alle beloften komt maar weinig terecht.
Brexit is wat we hier ook nodig hebben toen we in de EEG zaten werd er genoeg geregeld laten we daar gewoon naar terug gaan. De Euro heeft gefaald we pompen er miljarden in en zien er weinig voor terug. Wat nog beter is je bent weer baas in eigenhuis.
Slurpie Blauw schreef op maandag 27 februari 2017 @ 17:23:
[...]


Alsof de VVD wel zo fatsoenlijk is, Rutte met zijn kruidenierskop die beloofde dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Allemaal leugens, lekker flip-floppen om maar stemmen te krijgen. Ze staan bovendien op kop wat betreft fraude en corruptie. En het is de grootste partij van Nederland.

http://www.nu.nl/politiek...tegriteitsschandalen.html
Rutte en Samson bedriegen en liegen met veel zaken, ze zijn net zoals de partijen die in de eerstekamer mee hebben geholpen om wetten door te drukken machts geil. Alles beloven om je zin door te drukken en veel weggeven.

De Islam is nog niet aan de veranderingen toe die de rest wel hebben doorgemaakt. Politiek gezien dien je te zeggen tot hier niet verder, je accepteer onze maatschappij of daar is de uitgang en dat geldt niet alleen voor de Islam maar voor alle nationaliteiten. Niet alle moslims zijn terroristen maar meeste terroristen zijn wel moslim. Waarom hoor je pas iets van moslims als het in de krant komt dat ze niets doen, moeten wij hun dan helpen. Het is zeer zeer jammer hoe het nu gaat in de wereld maar wij dienen ook uit te kijken dat we niet te veel onderdruk komen te staan. We kunnen niet alle problemen in deze wereld verhelpen de landen moeten zich zelf willen helpen.

Door Tweakers user Nature, maandag 27 februari 2017 19:34

Waar zeg ik voor de PVV te stemmen? Grappig voorbeeld free Palestine roepen ze? Verboden je tot Christen te bekeren. https://en.wikipedia.org/...stian_converts_from_Islam
Het toont mij alleen maar aan dat jij maar wat zegt, dag.

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 19:44

FrankHe schreef op maandag 27 februari 2017 @ 17:54:
[...]

Kun je aangeven wat er precies wordt bedoeld met opschudding en op welke manier Nederland daar beter van gaat worden?
Opschudding in de politiek net zoals met LPF na dat die groot werden is de politiek veranderd milder en beter. Nu met Balkende en Rutte en Samson is het weer tijd dat dit gebeurd. Wordt het beter misschien je kan nooit van te voren iets zeggen hierover dat is koffiedik kijken.

Ik ben diabetes patiënt ik ben hierdoor veel geld kwijt in het jaar denk even eigen bijdrage 385 euro (januari al opgebruikt) dieet reken even op 150 extra per maand. Ook krijg ik nog andere zaken op mijn dak wat veel kosten mee breng. Kijk naar ouderenzorg voedselbanken nu het verkiezingen zijnkan ineens wel zaken geregeld worden. Het is beschamend hoe wij met ouderen en zieken omgaan als meede mensen die het niet breed hebben.

Door Tweakers user Neo_TGP, maandag 27 februari 2017 19:58

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 19:33:
[...]

Brexit is wat we hier ook nodig hebben toen we in de EEG zaten werd er genoeg geregeld laten we daar gewoon naar terug gaan. De Euro heeft gefaald we pompen er miljarden in en zien er weinig voor terug. Wat nog beter is je bent weer baas in eigenhuis.

Waarom hoor je pas iets van moslims als het in de krant komt dat ze niets doen, moeten wij hun dan helpen. Het is zeer zeer jammer hoe het nu gaat in de wereld maar wij dienen ook uit te kijken dat we niet te veel onderdruk komen te staan. We kunnen niet alle problemen in deze wereld verhelpen de landen moeten zich zelf willen helpen.
Dat de EU gaat veranderen zit er ook nu al wel aan te komen, maar een harde exit zoals GB nu doet is zoals nu ook blijkt onverstandig, de onrust en onduidelijkheden die daar bij komen geven veel risico's voor de toekomst (En nee.. er hebben nog geen bedrijven GB verlaten, maar dat komt nog wel zo iets is nog best een hoop werk). En dat we meer terug moeten naar een samenwerkingsverband in plaats van een gezamelijke staat is ook al wel duidelijk.. Ik heb juist ook diep respect voor het feit dat ze dit nu beheerst proberen aan te pakken ondanks al het sentiment door het populisme.. (http://nos.nl/artikel/215...e-mening-van-juncker.html)

Onze eigen premier Mark Rutte loopt daarbij voorop. Hij ziet heel weinig in een diepgravende discussie over de EU. Rutte gelooft niet langer in de federalistische vlucht naar voren die Juncker in gedachten heeft en hij staat daarin zeker niet alleen. Een groep van Noord-Europese landen, onder leiding van Duitsland, zoekt elkaar steeds vaker op om samen op de Europese rem te trappen.

Rome is niet in één dag gebouwd, en zo zal de Europese samenwerking ook niet ineens super werken, zo iets is altijd zoeken, en vergeet niet dat we nog niet eens zo heel lang bezig zijn..

En voor wat betreft de veelal islamitische vluchtelingen die deze kant op komen.. Misschien hadden we ons minder moeten bemoeien in die regio's.. Dat is voornamelijk gekomen door onze onstilbare behoefte aan olie, de conflicten en mensen stromingen die dat met zich mee brengen worden maar zelden goed met elkaar in verband gebracht. En ja, die ontwikkelingen kan je ten dele ook onze huidige politiek ten lasten leggen, je kan je alleen afvragen hoeveel we ons als klein land tegen dat soort zaken hadden kunnen verzetten.

En dat brengt me dan weer bij Geert Wilders.. Hij verzet zich tegen de instroom van asielzoekers, maar doet verder niets om ons minder afhankelijk te maken van olie, sterker nog, hij werkt het onder andere door het niet steunen van windmolens alleen maar tegen. Daarnaast maakt een kat in het nauw rare sprongen, dus hele bevolkingsgroepen onder druk zetten vergroot alleen maar de kans op problemen. (neemt niet weg dat we wel op zoek moeten naar oplossingen voor zaken als het gebrek aan integratie, polarisatie is daar in ieder geval geen oplossing voor)

En dat is dan misschien mijn grootste bezwaar tegen een partij als de PVV.. Het is allemaal mooie woorden zonder plan. Iedereen kan een leuk verhaaltje vertellen, maar is is allemaal zo simpel nog niet. Je zal altijd concessies moeten doen, keuzes moeten maken en soms ook je aanhang teleur moeten stellen.

Als je dat kan, terwijl je daarbij je achterban nog recht in de ogen durft aan te kijken, dan ben je een goed politicus.. Je zit er voor het land, en voor het voortbestaan van het land, en dat vergt een lange termijn visie en dus af en toe ook minder toffe besluiten. En dat zijn allemaal dingen die ik niet zie bij een politicus zoals Wilders die al van een nieuwsuiting wegloopt en tot op heden nog niet meer gepresteerd heeft dan wijzen naar anderen.

Door Tweakers user Sissors, maandag 27 februari 2017 20:14

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 19:44:
[...]


Opschudding in de politiek net zoals met LPF na dat die groot werden is de politiek veranderd milder en beter. Nu met Balkende en Rutte en Samson is het weer tijd dat dit gebeurd. Wordt het beter misschien je kan nooit van te voren iets zeggen hierover dat is koffiedik kijken.

Ik ben diabetes patiënt ik ben hierdoor veel geld kwijt in het jaar denk even eigen bijdrage 385 euro (januari al opgebruikt) dieet reken even op 150 extra per maand. Ook krijg ik nog andere zaken op mijn dak wat veel kosten mee breng. Kijk naar ouderenzorg voedselbanken nu het verkiezingen zijnkan ineens wel zaken geregeld worden. Het is beschamend hoe wij met ouderen en zieken omgaan als meede mensen die het niet breed hebben.
Ik laat even je dieet erbuiten, ook mensen met bijvoorbeeld allergiën hebben daaraan extra kosten. Maar aan 'echte' ziektekosten kost jij vele duizenden Euro's elk jaar weer. Gezien je in januari al door je eigen risico heen bent, betekend het dat minstens 92% daarvan solidair door ons allemaal betaald wordt. En dan is jouw conclusie dat het beschamend is hoe we met zieken zoals jou omgaan? Terwijl Nederland het land is in Europa waar zieken (relatief) het minst hoeven te betalen? (Ja, inclusief landen zonder eigen risico, maar waar je uiteindelijk alsnog meer betaald).

[Reactie gewijzigd op maandag 27 februari 2017 20:14]


Door Tweakers user InGen10, maandag 27 februari 2017 20:26

Ik vraag mij soms werkelijk waar af of sommige mensen niet te ''dom'' kunnen zijn om te stemmen... Dat eindeloze gezeik over 'verbroken verkiezingsbeloften'' altijd weer: partijen hebben het niet alleen voor het zeggen en er moet nou eenmaal vaak water bij de wijn gedaan worden.

Ik was ook altijd een sterk voorstander van referenda. Maar die onnozele versie van mij zag niet in dat mensen geen idee hebben waar het eigenlijk over gaat en niet genoeg over de kwestie willen inlezen. Kijk maar naar het Oekraïne referendum welke eigenlijk helemaal niet over het associatieverdrag ging. Ik las en hoorde op het nieuws mensen die tegen gingen stemmen omdat ze bijvoorbeeld tegen de EU zijn, of vonden dat Oekraïne niet bij de EU mocht komen..
Ik begin er nu op terug te komen dat referenda een goed idee zijn. Ja, het is een goed idee als mensen een weloverwogen beslissing maken en weten waar op ze stemmen, dit is echter vaak niet het geval. Laat de politiek maar over aan politici die iets meer tijd hebben om zich in te lezen denk ik nu soms.
Het doet mij pijn om te zien dat sommige mensen geen enkel fatsoenlijk argument kunnen bedenken bij waarop ze stemmen.

en nu de PVV.. tja.. Dit ''verkiezingsprogramma'' is gewoon een belediging van het volk. Hoe durft hij überhaupt zoiets uit te brengen, een A4tje met zo ontzettend veel haat en vooroordelen.
Meneer Wilders is te lui om een fatsoenlijk verkiezingsprogramma te schrijven, hij gaat niet naar debatten omdat hij er geen zin in heeft, zijn beveiliging kost bakken met geld en het enigste waar hij aan bijdraagt is meer verdeeldheid en onrust in de bevolking. En daar kunnen wij ook wel wat minder van gebruiken.

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 21:22

Sissors schreef op maandag 27 februari 2017 @ 20:14:
[...]

Ik laat even je dieet erbuiten, ook mensen met bijvoorbeeld allergiën hebben daaraan extra kosten. Maar aan 'echte' ziektekosten kost jij vele duizenden Euro's elk jaar weer. Gezien je in januari al door je eigen risico heen bent, betekend het dat minstens 92% daarvan solidair door ons allemaal betaald wordt. En dan is jouw conclusie dat het beschamend is hoe we met zieken zoals jou omgaan? Terwijl Nederland het land is in Europa waar zieken (relatief) het minst hoeven te betalen? (Ja, inclusief landen zonder eigen risico, maar waar je uiteindelijk alsnog meer betaald).
Nederland is qua zorgkosten duur voor mensen die ziek zijn. Je kan het dieet erbuiten laten maar wel benodigd om niet zieker te worden. Zelfde voor mensen die allergie hebben die zijn ook veel geld kwijt, meer dan mijzelf. Ik zou ook maar eens gaan lezen de landen om ons heen zijn namelijk goedkoper behalve België, Frankrijk daarin tegen kan duurder zijn als je veel verdient wil je het zelfde betalen als hier ik betaal 138 euro dan verdien je over de 2000 euro. Frankrijk als ik daar zou wonen dan betaal ik een paar tientjes per maand, omdat ik ziek ben. Een gehandicapt iemand betaald daar niets.

Nederland is het enigste land waar ziek zijn extra belast wordt terwijl verzekeringen alleen goed werken als iedereen mee betaald. Iedereen de zelfde premie.

Even op een rij:
Duitsland
 • Er zijn niet één, maar twee soorten ‘basis’ zorgverzekeringen, namelijk een ziekenfonds en een particuliere verzekering.
 • 90 procent is aangesloten bij het ziekenfonds.
 • De particuliere verzekering is er alleen voor de hogere inkomens.
 • De particuliere polissen hebben een betere dekking dan de ziekenfondsen en zijn qua kosten sterk afhankelijk van de gezondheidssituatie, het geslacht en de leeftijd van de verzekerde.
 • Bekostiging van de ziekenfondsen (krankenkassen) vindt vrijwel uitsluitend plaats via inkomensafhankelijke premies (ongeveer 15 procent van het inkomen) van werknemers en werkgevers die ieder de helft van het bedrag betalen.
 • Er geldt geen premie voor het ziekenfonds.
 • Er is geen eigen risico, maar soms wel eigen bijdragen.
België
 • Er is minder marktwerking en er geldt een systeem van ziekenfondsen die verplichte zorgverzekeringen aanbiedt. De mutualiteiten bieden ook commerciële verzekeringen aan.
 • De fondsen worden vrijwel uitsluitend betaald door inkomstenbijdragen van werkgevers en werknemers en subsidies van de federale overheid.
 • Jongeren en gezinsleden zonder inkomen zijn meestal gratis meeverzekerd via de kostwinner
 • Geen zorgpremie, maar een lidmaatschapsbijdrage van ongeveer 8 euro per maand.
 • Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor ieder beroep (geneesmiddel, artsen, kinesisten, onderzoek, ziekenhuis) op zorg in het wettelijke systeem. De eigen bijdrage ligt meestal tussen 25% en 30% van de wettelijke vergoeding.
 • Duurdere medicijnen dan in Nederland
Engeland
 • De zorgverzekering wordt via de staat georganiseerd en is voor iedereen toegankelijk.
 • Het stelsel wordt volledig gefinancierd uit belastinggeld.
 • Er zijn geen premies of een eigen risico, zelfs voor mensen die geen baan hebben.
 • Veel mondzorg en ook fysiotherapie is ‘gratis’ via NHS-zorgaanbieders. In Nederland dien je daarentegen meestal een aanvullende verzekering af te sluiten.
 • Aanvullende zorg is beschikbaar, maar alleen via particuliere verzekeringen die maar door een klein deel van de bevolking worden gebruikt.
Frankrijk
 • Er is een verplichte ziekenfondsverzekering en meerdere optionele particuliere verzekeringen
 • Geen zorgpremie, want het stelsel wordt gefinancierd door werkgevers of via de overheid (belastinggelden).
 • Werknemers dragen daarnaast een deel van hun salaris (rond de 6 procent) af om de zorg te bekostigen.
 • Solidariteit in Frankrijk is groter dan in Nederland: als je ziek bent, betaal je minder zorgkosten
 • Voor veel zorgvormen geldt een eigen bijdrage, zelfs voor de huisarts of opname in het ziekenhuis.
 • 69 procent van de Fransen zijn tevreden over het zorgstelsel. Dat is meer dan in de rest van Europa.

Door Tweakers user Sissors, maandag 27 februari 2017 21:30

Even als voorbeeld, je schrijft dat de solidariteit in Frankrijk groter is, en daarna schrijf je dat je voor zelfs de huisarts, en ook een ziekenhuisopname moet betalen. Op welke manier is dat solidair?

Maar goed, nu kunnen we wel zelf alle stelsel vergelijken en hopen dat we alles meenemen, of we kunnen kijken naar een onderzoek wat dat voor ons heeft gedaan: https://www.nrc.nl/nieuws...-te-vroeg-1221359-a456318. En ja, dat is een paar jaar oud, dus doe eens heel gek, door hogere eigen risico staan we nu misschien wel boven Frankrijk. Maar overall is het gewoon hartstikke solidair hier, en is het veel goedkoper dan in omringende landen (relatief gezien).

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 21:55

Sissors schreef op maandag 27 februari 2017 @ 21:30:
Even als voorbeeld, je schrijft dat de solidariteit in Frankrijk groter is, en daarna schrijf je dat je voor zelfs de huisarts, en ook een ziekenhuisopname moet betalen. Op welke manier is dat solidair?

Maar goed, nu kunnen we wel zelf alle stelsel vergelijken en hopen dat we alles meenemen, of we kunnen kijken naar een onderzoek wat dat voor ons heeft gedaan: https://www.nrc.nl/nieuws...-te-vroeg-1221359-a456318. En ja, dat is een paar jaar oud, dus doe eens heel gek, door hogere eigen risico staan we nu misschien wel boven Frankrijk. Maar overall is het gewoon hartstikke solidair hier, en is het veel goedkoper dan in omringende landen (relatief gezien).
Link is 3 jaar oud zo goedkoop is het alleen niet meer. Daarbij is het wat je zelf betaald naast je zorgkosten niet hoeveel de zorgkosten zijn. Het kan dus zijn waar ik het meeste zelf betaal het als nog goedkoper is. Frankrijk is goedkoper als je chronisch ziek ben daar betalen de gezonde mensen iets meer om de chronisch zieken te ontlasten. In Frankrijk heb je geen premie alles loopt via werkgevers of overheid je betaal je ongeveer 6% kan dus duurder zijn dan hier.
Hier in Nederland betaal de werkgever zvw en wij nogmaals een premie en bij ziekte ook nog eens eigen bijdrage.

Door Tweakers user Sissors, maandag 27 februari 2017 22:12

Natuurlijk kan het als je in een derde wereldland woont dat je absolute kosten lager zijn ondanks dat er minder vergoed wordt. Maar laten we de vergelijking houden op eerste wereld landen.

Ook in Nederland betalen de gezonde mensen meer om chronisch zieken te ontlasten, anders zou het onbetaalbaar ervoor zijn. Het enige is dat er dan nog wat eigen risico is.

En of je het nu zelf betaald, de overheid uit belasting, of je werkgever (en het geld dus niet naar jou gaat), het resultaat is hetzelfde. Dat is nog één van mijn primaire problemen met het huidige zorgstelsel: Mensen denken dat die €100 per maand realistisch is, terwijl het nog heel veel hoger is wat er daadwerkelijk wordt betaald.

Maar goed, terug naar de link. Ik schreef zelf ook al dat hij inderdaad een paar jaar oud is, en dat sindsdien het eigen risico wat omhoog is gegaan. Maar ik geloof zonder een hele goede bron echt niet dat er grootschalige veranderingen zijn geweest waardoor we niet meer aan de onderkant van die ranglijst zitten.

Door Tweakers user we_are_borg, maandag 27 februari 2017 23:28

Ik betaal elke maand 32 euro meer dan iemand die niet ziek is. Als ik dat geld zelf kan uitgeven gaat het op aan goed eten wat weer een positief effect heeft op mijn diabetes. Waardoor ik met minder medicatie af kan die veel meer kost dan die 385 euro per jaar, het mes snij aan tweekanten. Reken mee mijn medicatie kost 229 per maand dus 2748 euro per jaar. Als ik die 385 euro niet meer hoeft te betalen kan ik de medicatie laten staan ik zou de samenleving 2363 euro per jaar opleveren. Daarbij zijn bijwerkingen en andere zaken verleden tijd, wat ook weer scheeld aan naar de dokter gaan minder bloedafnamen etc de besparing is groter dan wat de 385 opbreng. Daarbij moet ik gewoon goed uitkijken wat ik doe het kan zijn doordat mijnsuiker niet goed onder controle is ik meer naar specialisten moet wat nog meer kost. Als bij effect ben je ook minder ziek dus werkgever ook blij.

Door Tweakers user labtech, dinsdag 28 februari 2017 08:57

Ik had mijn conclusie op de dag dat dit gepresenteerd werd al getrokken. Wilders wil niet regeren, en zorgt ervoor dat er op basis van dit kladje er daadwerkelijk niemand met hem wil meeregeren. Kan hij weer lekker 4 jaar (of korter) langs de zijlijn staan schreeuwen. En z'n electoraat slikt het als zoete koek.

Door Tweakers user q-enf0rcer.1, dinsdag 28 februari 2017 10:45

Ik ben niet van plan op de PVV te stemmen, echter wil ik dit wel even kwijt. De PVV-stemmer is een heel andere type stemmer als de TS. Dit is de gewone praktische man of vrouw die geen uren besteed aan het doorlezen van programma's. Met die gedachten in het hoofd is het toch heel logisch dat de PVV met een verkiezingsprogramma op maat komt voor haar achterban? De eenvoud van dit programma is geniaal, zelfs ik heb het helemaal doorgelezen. Het enige wat de PVV wel zou moeten doen is ook een uitgebreide versie ergens onderin linken.

Door Tweakers user SinergyX, dinsdag 28 februari 2017 11:01

q-enf0rcer.1 schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 10:45:
Ik ben niet van plan op de PVV te stemmen, echter wil ik dit wel even kwijt. De PVV-stemmer is een heel andere type stemmer als de TS. Dit is de gewone praktische man of vrouw die geen uren besteed aan het doorlezen van programma's. Met die gedachten in het hoofd is het toch heel logisch dat de PVV met een verkiezingsprogramma op maat komt voor haar achterban? De eenvoud van dit programma is geniaal, zelfs ik heb het helemaal doorgelezen. Het enige wat de PVV wel zou moeten doen is ook een uitgebreide versie ergens onderin linken.
Maar dat maakt helemaal niet uit welke mensen dit zijn, die mensen moeten dan gewoon maar de tijd nemen om zich in te lezen, moeten maar gewoon niet stemmen, op elke PVV stemmer is er wel een pasklaar 'hokje' beschikbaar om ze daar neer te zetten.

Hoewel de 'veroordeling' van deze stemmers heerlijk hypocriet is, het is de humor van de overdreven 'anti' groep, dat elke verkiezing dit soort teksten weer verschijnen.

En best leuk als je er naar kijkt, Wilders pakt steeds een 'minderheid' aan, goed of slecht, maar de anti-PVV mensen pakken een kleine 1/3rde van alle kiesgerechtigde aan, weggezet als kortzichtig 'dom volk', wie is dan precies erger?

Door Tweakers user mddd, dinsdag 28 februari 2017 11:19

q-enf0rcer.1 schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 10:45:
Het enige wat de PVV wel zou moeten doen is ook een uitgebreide versie ergens onderin linken.
Waar het om gaat is dat er niet meer plannen zijn dan dit A4-tje. Wilders schrijft "islamisering terugdraaien: +7,2 miljard euro" of "geen geld meer naar van-alles-en-nog-wat: +10 miljard euro". En dat is het. Er bestaat geen verdere uitwerking, toelichting of wat dan ook.

Je plannen simpel uitleggen is alleen maar toe te juichen. Niemand vindt dat slecht. Maar je moet die plannen wel kunnen beoordelen en vergelijken met anderen. Je moet de impact ervan kunnen inschatten wanneer ze daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden.

Als we ergens konden lezen hoe dit bedrag tot stand komt dan zou je er over kunnen discussiëren (even los van de ontzettend discriminerende basis onder dit hele punt). Maar dat kan dus niet. Hier kun je dus niet op een volwassen niveau over praten, nadenken of onderhandelen.

Door Tweakers user Jeroenneman, dinsdag 28 februari 2017 11:58

SinergyX schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 11:01:
[...]

Maar dat maakt helemaal niet uit welke mensen dit zijn, die mensen moeten dan gewoon maar de tijd nemen om zich in te lezen, moeten maar gewoon niet stemmen, op elke PVV stemmer is er wel een pasklaar 'hokje' beschikbaar om ze daar neer te zetten.

Hoewel de 'veroordeling' van deze stemmers heerlijk hypocriet is, het is de humor van de overdreven 'anti' groep, dat elke verkiezing dit soort teksten weer verschijnen.

En best leuk als je er naar kijkt, Wilders pakt steeds een 'minderheid' aan, goed of slecht, maar de anti-PVV mensen pakken een kleine 1/3rde van alle kiesgerechtigde aan, weggezet als kortzichtig 'dom volk', wie is dan precies erger?
Tja, Wilders zet mensen zonder geldige reden weg als onderdeel van de groep terroristen.

PVV stemmen IS kortzichtig en dom. We kunnen er wel omheen blijven draaien, maar het hele plan van deze partij is een A4'tje... Als je daarop stemt, dan kan ik dat niets anders noemen, dan kortzichtig en dom. En bang.

Overigens is het niet zo verwonderlijk dat 1/3e van de kiesgerechtigden "dom" is.

“Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.”

― George Carlin


Zo is het nu eenmaal. Erg jammer, maar precies waarom populisme en hard schreeuwen blijkbaar beter werkt dan een onderbouwd plan, en fatsoen.

Door Tweakers user naftebakje, dinsdag 28 februari 2017 12:28

yousql schreef op maandag 27 februari 2017 @ 08:02:
Misschien zou je in zo'n democratie met veel partijen, ook tegen een partij moeten kunnen stemmen? Nu stemmen mensen die boos zijn op de vvd, op de pvv. En sommige ook andersom.

Als je tegen kan stemmen, stonden de vvd en de pvv lijkt mij lager in de peilingen. En geeft het een beter beeld wat de stemmer eigenlijk wil.
Dit vind ik ook al langer een tekortkoming aan huidige stemsystemen, dat je enkel voor kan stemmen.
Op die manier kan je idd de "proteststemmen" kanaliseren (proteststemmer voelt zich dan ook beter gehoord lijkt me), maar soms is het ook eenvoudiger om een partij te kiezen die je niet aan de macht wil, en zijn er meerdere waarin je je wel kan vinden.

Praktische invulling hiervan is wel nog een ander paar mouwen: wat met partijen die in het negatief gaan? Is een voor evenveel waard als een tegenstem? Wat als de "winnaar" ook het meest tegenstemmen heeft gehad?

Door Tweakers user mddd, dinsdag 28 februari 2017 12:43

naftebakje schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 12:28:
Dit vind ik ook al langer een tekortkoming aan huidige stemsystemen, dat je enkel voor kan stemmen. Op die manier kan je idd de "proteststemmen" kanaliseren (proteststemmer voelt zich dan ook beter gehoord lijkt me)
Interessante gedachte. Maar is dat nu werkelijk de oplossing? De meeste 'tegenstemmers' willen niet tegen 1 bepaalde partij stemmen maar tegen "het systeem" of "de gevestigde orde". Dat ga je dus niet oplossen door mensen een voor- en een tegenstem te geven.

Als we het dan toch over hervormingen hebben, zie ik er meer in om juist meerdere positieve stemmen te kunnen geven. Bijvoorbeeld dat je 10 punten mag verdelen over een aantal partijen. Of je 1e, 2e en 3e voorkeur kunt aangeven. Op die manier kunnen mensen zich genuanceerder uitspreken en krijg je minder effecten als "stem je op A dan krijg je automatisch B erbij".

Door Tweakers user Pietervs, dinsdag 28 februari 2017 12:56

Nature schreef op maandag 27 februari 2017 @ 19:34:
Waar zeg ik voor de PVV te stemmen? Grappig voorbeeld free Palestine roepen ze? Verboden je tot Christen te bekeren. https://en.wikipedia.org/...stian_converts_from_Islam
Het toont mij alleen maar aan dat jij maar wat zegt, dag.
Het feit dat er ergens iets verboden is, wil niet zeggen dat het ook gehandhaafd wordt. En zoals ik al zei: er is in veel landen een hoop mis. Dit is slechts 1 voorbeeld, ik weet zeker dat je zonder al te veel moeite nog 10 voorbeelden kan vinden van zaken die er mis zijn in moslimlanden.
Maar nogmaals: wat heeft dat te maken met Nederland? Is het vertrouwen in de Nederlandse democratie zo slecht dat extremistische partijen hier in het zadel geholpen moeten worden?
SinergyX schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 11:01:
[...]
<knipje>

En best leuk als je er naar kijkt, Wilders pakt steeds een 'minderheid' aan, goed of slecht, maar de anti-PVV mensen pakken een kleine 1/3rde van alle kiesgerechtigde aan, weggezet als kortzichtig 'dom volk', wie is dan precies erger?
1/3? Geen idee hoe jouw rekenmachine werkt, maar de PVV mag zich in de handjes knijpen als ze 1/4 van de stemmen krijgen (37 zetels).
Dat is ook een probleem die ik regelmatig bij PVV-stemmers (niet jij dus) tegenkom: ze menen dat ze namens "het volk" spreken. Dat doen ze niet: "het volk" bestaat uit 17 miljoen mensen, waarvan de meerderheid op andere partijen dan de PVV stemt. Er lijkt een stukje grootheidswaanzin te leven onder de PVV-aanhang, waar ik iedere keer weer met verbazing naar kijk.
Zo menen veel PVV-aanhangers nu al, dat ze gediscrimineerd worden want geen enkele partij wil met de PVV samen werken. Ook dat is niet waar: de meeste verstandige partijen sluiten de PVV inderdaad uit, maar vergeet niet dat er ook zoiets is als politiek opportunisme waarbij ik bijvoorbeeld de VVD en het CDA er toe in staat zie om weer met twee benen in een bootje met de PVV te stappen.
Gejank over discriminatie is dus precies dat: gejank, want 1. er wordt niet gediscrimineerd (partijen zijn vrij om wel of niet met andere partijen in zee te gaan), en 2. er zijn nog geen verkiezingen geweest, laat staan formaties waarbij de PVV is uitgesloten.

Door Tweakers user Nature, dinsdag 28 februari 2017 13:19

Heb je het artikel gelezen? Hij stelt dat er nagenoeg geen moslimlanden zijn hij linkt naar een kaartje met 5 moslimlanden er zijn er talloze meer , daar reagerde ik in de eerste instantie op.
Maar mooi bij gratie van de regering mag ik stiekem christen zijn, o wat fijn. 10 voorbeelden? Ik kan er honderden noemen.
Als je maar genoeg islam importeert dan word je islam en grenzen dicht voor islam is wat mij betreft niet verkeerd, het doet deugd aan de islamieten die hier al zijn en niet de aandacht krijgen die zij verdienen.

Door Tweakers user feddeb, dinsdag 28 februari 2017 13:35

Ik ben blij dat de meerderheid van de reageerders niets opheeft met de PVV en Wilders. Recent dieptepunt van de aanpak van Geert: op een grote Duitse TV-zender beweert hij dat Pim Fortuyn door een moslim extremist is vermoord.
Het is overduidelijk dat hij alles en iedereen opoffert - om te beginnen de waarheid - om onrust te veroorzaken voor eigen gewin. Logisch dat hij zich graag op social media beweegt, want daar worden z'n zoete broodjes met smaak verorberd. Dat maakt hem zo gevaarlijk.
En zorgelijk vind ik een ontwikkeling die ik hier nog niet las: partijen als de VVD en het CDA bewegen langzaam maar zeker in de richting van Wilders. Diverse analyses https://partijgedrag.nl/partijgelijkenis.php https://www.trouw.nl/demo...an-pvv-genaderd~ae247b72/ wijzen hierop. Wat oudere uitspraken van Wilders van leverden destijds een storm van protest op. Nu komen andere partijen ermee. Vaak wat milder geformuleerd, maar is het daarom misschien niet des te gevaarlijker?

Door Tweakers user CivLord, dinsdag 28 februari 2017 15:14

Nature schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 13:19:
Heb je het artikel gelezen? Hij stelt dat er nagenoeg geen moslimlanden zijn hij linkt naar een kaartje met 5 moslimlanden er zijn er talloze meer , daar reagerde ik in de eerste instantie op.
Maar mooi bij gratie van de regering mag ik stiekem christen zijn, o wat fijn. 10 voorbeelden? Ik kan er honderden noemen.
Als je maar genoeg islam importeert dan word je islam en grenzen dicht voor islam is wat mij betreft niet verkeerd, het doet deugd aan de islamieten die hier al zijn en niet de aandacht krijgen die zij verdienen.
Met de link is blijkbaar iets misgegaan, want het plaatje is van landen met een op de Sharia-gebaseerd rechtssysteem. De Sharia is in de basis een aantal richtlijnen die moeten gelden voor een fatsoenlijke samenleving. De precieze uitwerking is afhankelijk van de lokale interpretatie: zo zal in het ene land de interpretatie het vrijwel onmogelijk maken voor vrouwen om van hun man te scheiden terwijl een andere interpretatie het in een ander land voor vrouwen mogelijk maakt om te scheiden door in het bijzijn van drie getuigen te zeggen dat ze niet langer getrouwd is.
Dat het rechtssysteem van een land op de Sharia is gebaseerd, maakt een land niet meteen Islamitisch. Nederland is geen Joodse staat omdat een aantal van de tien geboden uit de bijbel in onze wetgeving zijn verwerkt en ook andere van onze normen en waarden uit de bijbel zijn overgenomen.

Islamitische landen zijn landen die zichzelf Islamitisch noemen, zoal de Islamitische Republiek Pakistan of de Islamitische Republiek Iran. Dit zijn landen die strikt volgens Islamitische principes geregeerd worden. Andere landen met een overwegend Islamitische bevolking hebben een normale seculiere regering. Deze landen Islamitisch nomen is net zo onzinnig als Nederland Christelijk noemen.
Overigens is de 'Islamitische' bevolking in die landen net zo Islamitisch als de Nederlanders Christelijk of Katholiek zijn: de meesten doen er buiten de hoogtijdagen weinig aan en trekken zich niet al te veel van het geloof aan.

Het is vaak pas in het buitenland, in Westerse landen waar ze met wantrouwen en minachting behandeld worden, waar ze zich weer richten op hun geloof omdat dat houvast en geborgenheid biedt.

(Overigens is dit ook weer een lichtend voorbeeld van mijn eerdere stelling over PVV aanhangers.)

Door stilgeen, dinsdag 28 februari 2017 15:18

Er is ook maar een reden te bedenken om te stemmen op de PVV en dat is Angst. Angst voor de groei van het aantal niet uit Nederland afkomstige medelanders. Angst is ook het enige argument voor een mens om zijn vrijheden op te geven. Alleen iemand die geen angst ondervind voor deze groep weet de nuance te maken en toont weerstand tegen de PVV. Een grote groep mensen komt nooit in aanraking met deze groep en toont angst voor wat eventueel kan komen. Een andere groep komt wel in aanraking met de groep en heeft angst voor de manier waarop deze groep zich samenschoolt. Denk achterstandswijken in de grote steden, zwarte scholen, moskeeën enz. enz. Angst is dus ook de enige logische reden waarom de partij het zo goed doet in de peilingen.

Door Tweakers user SinergyX, dinsdag 28 februari 2017 15:22

Jeroenneman schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 11:58:
1/3? Geen idee hoe jouw rekenmachine werkt, maar de PVV mag zich in de handjes knijpen als ze 1/4 van de stemmen krijgen (37 zetels).
Leuke van peilingen, er zijn al genoeg peilingen geweest waar PVV zelfs over de 40 zou gaan halen (Maurice de Hond), ik neem de hoge kant, jij de lage kant, blijft een marge.

En je mag continue argumenten of 'feiten' neergooien hoe dom of kortzichtig die mensen zijn, mij heb je er niet mee, ik voel me nooit zo snel aangesproken. Een ieder mag stemmen waarop hij/zij wil, hoef je het niet mee eens te zijn, maar het vervolgens afzeiken dat ze het doen, kom je ook geen kloot verder.

Politiek is al jaren niets meer dan 'ja maar' of 'nee omdat', grove fouten worden weggemoffeld (ons leuke meevaller-rekenfoutje), programma's worden al decennia lang niet eens gehaald, en als Nederland nu opeens 'wakker' wordt en PVV links laat liggen, komt er wel een nieuwe partij die de 'onvrede' van de mens weer oppakt (hoe anders hebben we nu DENK en Artikel 1?).

Door Tweakers user Nature, dinsdag 28 februari 2017 15:43

CivLord schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 15:14:
[...]


Met de link is blijkbaar iets misgegaan, want het plaatje is van landen met een op de Sharia-gebaseerd rechtssysteem. De Sharia is in de basis een aantal richtlijnen die moeten gelden voor een fatsoenlijke samenleving. De precieze uitwerking is afhankelijk van de lokale interpretatie: zo zal in het ene land de interpretatie het vrijwel onmogelijk maken voor vrouwen om van hun man te scheiden terwijl een andere interpretatie het in een ander land voor vrouwen mogelijk maakt om te scheiden door in het bijzijn van drie getuigen te zeggen dat ze niet langer getrouwd is.
Dat het rechtssysteem van een land op de Sharia is gebaseerd, maakt een land niet meteen Islamitisch. Nederland is geen Joodse staat omdat een aantal van de tien geboden uit de bijbel in onze wetgeving zijn verwerkt en ook andere van onze normen en waarden uit de bijbel zijn overgenomen.

Islamitische landen zijn landen die zichzelf Islamitisch noemen, zoal de Islamitische Republiek Pakistan of de Islamitische Republiek Iran. Dit zijn landen die strikt volgens Islamitische principes geregeerd worden. Andere landen met een overwegend Islamitische bevolking hebben een normale seculiere regering. Deze landen Islamitisch nomen is net zo onzinnig als Nederland Christelijk noemen.
Overigens is de 'Islamitische' bevolking in die landen net zo Islamitisch als de Nederlanders Christelijk of Katholiek zijn: de meesten doen er buiten de hoogtijdagen weinig aan en trekken zich niet al te veel van het geloof aan.

Het is vaak pas in het buitenland, in Westerse landen waar ze met wantrouwen en minachting behandeld worden, waar ze zich weer richten op hun geloof omdat dat houvast en geborgenheid biedt.

(Overigens is dit ook weer een lichtend voorbeeld van mijn eerdere stelling over PVV aanhangers.)
Als er wetten gelden in het rechtssysteem van het land die zij rechtstreeks uit de koran halen is het een islamitisch land, zo simpel.
In veel Islamitische landen mag je ook niet vallen op iemand van het andere geslacht http://www.welingelichtek...oden-om-homo-te-zijn.html
Ik ben islamofoob daar ben ik trots op omdat ik voor homo rechten ben en voor vrouwen emancipatie, algeheel ben ik compleet voor de universele rechten van de mens welk haaks staat op die van de islam die zoals die nu wordt gepraktiseerd die nog geen enkele verlichting heeft meegemaakt.
En islamieten trekken zich weinig van het geloof aan, waarom is dan wanneer gevraagd meer dan 70% voor de sharia.
Waar de islam heerst is geen vooruitgang geen vernieuwing er komt nies goeds vandaan, geen aanwinsten voor de wereld, geen bijdragen op wat voor front geen innovatie.
In moslim landen is het gemiddelde iq 80-85, iq is in kleine mate genetisch aangelegd maar in grote mate wordt het gevormd door externe stimulans, zijn mensen net in die geologische locatie dom laag-ontwikkeld of hebben ze iets anders gemeen... nee de islam is het, de walgelijke islam, ghetto islam.
Houvast geborgenheid ja hoor het is onze schuld wij met onze ontwikkelings hulp de sociale zekerheden die wij aanbieden, je hoeft het maar te vragen en wij geven het en dat is goed, maar stop met die bull-shit.

Door Tweakers user Sartsj, dinsdag 28 februari 2017 16:16

we_are_borg schreef op maandag 27 februari 2017 @ 21:22:
[...]


Nederland is qua zorgkosten duur voor mensen die ziek zijn. Je kan het dieet erbuiten laten maar wel benodigd om niet zieker te worden. Zelfde voor mensen die allergie hebben die zijn ook veel geld kwijt, meer dan mijzelf. Ik zou ook maar eens gaan lezen de landen om ons heen zijn namelijk goedkoper behalve België, Frankrijk daarin tegen kan duurder zijn als je veel verdient wil je het zelfde betalen als hier ik betaal 138 euro dan verdien je over de 2000 euro. Frankrijk als ik daar zou wonen dan betaal ik een paar tientjes per maand, omdat ik ziek ben. Een gehandicapt iemand betaald daar niets.

Nederland is het enigste land waar ziek zijn extra belast wordt terwijl verzekeringen alleen goed werken als iedereen mee betaald. Iedereen de zelfde premie.
Het klinkt alsof de zorg in Nederland je belangrijkste punt van zorg is. Ik snap heel goed dat je dan een schurfthekel hebt aan de VVD/Rutte en de PvdA (vanwege de afgelopen 4 jaar) Is het juist dan niet beter om op SP of GroenLinks te stemmen?

Beide partijen vinden het volgensmij erg belangrijk om de zorg betaalbaarder te maken voor iedereen, vooral de mensen met een kleinere portemonnee. Ook zijn beide partijen nou niet echt 'establishment'. Ze zitten zelden in de regering.

Een stem op die partijen levert je in ons coalitie stelsel veel meer op dan een stem op de PVV denk ik. Zeker gezien het feit dat zij ook nog eens concrete plannen hebben over hoe de zorg betaalbaarder te maken, in tegenstelling tot Wilders.

Door Tweakers user we_are_borg, dinsdag 28 februari 2017 16:53

Sartsj schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 16:16:
[...]


Het klinkt alsof de zorg in Nederland je belangrijkste punt van zorg is. Ik snap heel goed dat je dan een schurfthekel hebt aan de VVD/Rutte en de PvdA (vanwege de afgelopen 4 jaar) Is het juist dan niet beter om op SP of GroenLinks te stemmen?

Beide partijen vinden het volgensmij erg belangrijk om de zorg betaalbaarder te maken voor iedereen, vooral de mensen met een kleinere portemonnee. Ook zijn beide partijen nou niet echt 'establishment'. Ze zitten zelden in de regering.

Een stem op die partijen levert je in ons coalitie stelsel veel meer op dan een stem op de PVV denk ik. Zeker gezien het feit dat zij ook nog eens concrete plannen hebben over hoe de zorg betaalbaarder te maken, in tegenstelling tot Wilders.
Groenlinks nee dankje Jesse Klaver heeft geen eigen mening bijna alles wat hij zegt kom van andere af. Standpunten, taal gebruik en nu ook met vrouwen wat al in 2012 is gebruikt. GL heeft een mooi uitgebreid partij programma als hun dat willen uitvoeren dan ga je heel veel betalen aan belastingen.

Door Tweakers user mddd, dinsdag 28 februari 2017 17:29

we_are_borg schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 16:53:
GL heeft een mooi uitgebreid partij programma als hun dat willen uitvoeren dan ga je heel veel betalen aan belastingen.
Tja, als je goede zorg, goed onderwijs, een schoner milieu enzovoort wilt dan moet iemand dat betalen. Via de belastingen dus.

Ik krijg een beetje het gevoel dat jij een soort utopia wilt waar alles perfect geregeld is zonder dat iemand ervoor hoeft te betalen?

In tegenstelling tot wat Geert voorstelt, is er niet een soort magische methode om alles beter te maken zonder dat iemand daarvoor meer hoeft te gaan betalen. Geert zegt dat hij het geld gaat weghalen bij de moslims en bij "windmolens, musea etc. etc." (oftewel linkse hobbies) maar ik zal je een geheimpje vertellen : dat kan in werkelijkheid niet. Natuurlijk kun je her en der bezuinigen maar nooit zo extreem als hij zegt, en waar het wel kan gaat het ten koste van andere maatschappelijke voorzieningen.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 28 februari 2017 17:31]


Door Tweakers user we_are_borg, dinsdag 28 februari 2017 18:03

mddd schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 17:29:
[...]


Tja, als je goede zorg, goed onderwijs, een schoner milieu enzovoort wilt dan moet iemand dat betalen. Via de belastingen dus.

Ik krijg een beetje het gevoel dat jij een soort utopia wilt waar alles perfect geregeld is zonder dat iemand ervoor hoeft te betalen?

In tegenstelling tot wat Geert voorstelt, is er niet een soort magische methode om alles beter te maken zonder dat iemand daarvoor meer hoeft te gaan betalen. Geert zegt dat hij het geld gaat weghalen bij de moslims en bij "windmolens, musea etc. etc." (oftewel linkse hobbies) maar ik zal je een geheimpje vertellen : dat kan in werkelijkheid niet. Natuurlijk kun je her en der bezuinigen maar nooit zo extreem als hij zegt, en waar het wel kan gaat het ten koste van andere maatschappelijke voorzieningen.
Aan een utopia is de mensheid nog niet aan toe we zijn te veel gefocused op geld en bezit. Wat GL wilt is te duur kunnen we niet betalen waar willen ze het geld vandaan halen en nog sinterklaas blijven spelen. Windmolens mag dan wel groen zijn maar leverd niets op voor mensen zoals jij en ik, wij betalen namelijk het zelfde voor de stroom die ze opwekken. De subsidie kosten zijn enorm gooi die kosten in een fonds en laat mensen daar geld uittrekken voor alternative energie zonnepanelen, warmtepomp, isolatie etc. Mensen leveren factuur in en je krijgt het terug minus een eigen bijdrage laat we zeggen maximaal 500 euro. Als je kijk naar duitsland dan zet het zoden aan de dijk. Wilders weet donders goed dat niet alles stop gezet kan worden maar er zijn mensen die het geloven en die uitspraken zijn goedkoop, andere partijen gaan hier nooit mee akkoord. We kunnen niet ons rug naar mensen toekeren die uit een oorlogs gebied komen, maar als rust is wedergekeerd dan is het tijd om te vertrekken voor die mensen. Omroepen eerlijk gezegd wat voor goede programma's heb je momenteel op de publieke omroepen. Geef mij maar de BBC die maken ook nog eens goede programma's waarom niet naar zo omroep, de rest gaat maar commercieël worden.

Door Tweakers user Pietervs, dinsdag 28 februari 2017 19:09

Nature schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 13:19:
Heb je het artikel gelezen? Hij stelt dat er nagenoeg geen moslimlanden zijn hij linkt naar een kaartje met 5 moslimlanden er zijn er talloze meer , daar reagerde ik in de eerste instantie op.
Maar mooi bij gratie van de regering mag ik stiekem christen zijn, o wat fijn. 10 voorbeelden? Ik kan er honderden noemen.
Als je maar genoeg islam importeert dan word je islam en grenzen dicht voor islam is wat mij betreft niet verkeerd, het doet deugd aan de islamieten die hier al zijn en niet de aandacht krijgen die zij verdienen.
En DAT bedoel ik dus, met mijn vraag: heb je zo weinig vertrouwen in de democratie? Er zijn in Nederland grofweg 1 miljoen moslims, als die in 2012 allemaal op de enige moslimpartij hadden gestemd die mee deed, hadden er nu dus grofweg (1/17*150) 10 moslims in de kamer gezeten van 1 partij. Hoeveel moslimpartijen zitten er in de Tweede Kamer? NUL! Hoeveel moslimpartijen doen er in maart mee met de verkiezingen? Misschien dat je Denk als moslimpartij kan bestempelen, maar daar heb ik een tikje mijn twijfels bij: ze richten zich in principe op meer dan alleen de moslims (vandaar de mislukte vrijage met Sylvana). Maar de kans dat dat clubje na de volgende verkiezingen (normaal gesproken 2021) nog bestaat is niet zo heel groot.
En dat is Nederland: we hebben een verdomd sterke democratie, waar moslims blijkbaar ook maar wat graag deel van uit maken. Die niet zitten te wachten op een sharia en Erdogan-achtige structuren, gekken, fanatici en domoren uitgesloten natuurlijk. Maar die vind je bij iedere partij ;)
Nature schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 15:43:
[...]


Als er wetten gelden in het rechtssysteem van het land die zij rechtstreeks uit de koran halen is het een islamitisch land, zo simpel.
In veel Islamitische landen mag je ook niet vallen op iemand van het andere geslacht http://www.welingelichtek...oden-om-homo-te-zijn.html
Ik ben islamofoob daar ben ik trots op omdat ik voor homo rechten ben en voor vrouwen emancipatie, algeheel ben ik compleet voor de universele rechten van de mens welk haaks staat op die van de islam die zoals die nu wordt gepraktiseerd die nog geen enkele verlichting heeft meegemaakt.
En islamieten trekken zich weinig van het geloof aan, waarom is dan wanneer gevraagd meer dan 70% voor de sharia.
Waar de islam heerst is geen vooruitgang geen vernieuwing er komt nies goeds vandaan, geen aanwinsten voor de wereld, geen bijdragen op wat voor front geen innovatie.
In moslim landen is het gemiddelde iq 80-85, iq is in kleine mate genetisch aangelegd maar in grote mate wordt het gevormd door externe stimulans, zijn mensen net in die geologische locatie dom laag-ontwikkeld of hebben ze iets anders gemeen... nee de islam is het, de walgelijke islam, ghetto islam.
Houvast geborgenheid ja hoor het is onze schuld wij met onze ontwikkelings hulp de sociale zekerheden die wij aanbieden, je hoeft het maar te vragen en wij geven het en dat is goed, maar stop met die bull-shit.
Ik ga hier toch een Godwin tegenaan gooien.
Werkelijk ALLES wat je zegt werd in de jaren 30 beweerd over Joden, in Duitsland.
Ze brengen niks goeds? Het toont hoe vreselijk bperkt je wereldbeeld is: veel zaken waren er al in het MiddenOosten (reken- en bouwkunst, bijvoorbeeld), waar Europa alleen nog maar naar kon kijken op dat moment.

Wat betreft het lagere IQ: Je kan hooguit stellen dat de vlucht van de hogeropgeleiden uit arme landen zo groot is, dat het effect heeft op gemiddeldes. Het feit dat midden- en zuidAfrika nog lager scoren (niet-islamitisch) hoor ik je dan weer niet over, want dat past niet in jouw idee dat je alles wat naar islam ruikt moet discrimineren.

Als je je werkelijk zorgen maakt over IQ, blijf dan weg van rechtsextremistische sites als "welingelichtekringen": je IQ dropt daar met ieder "artikel" dat je leest. Het staat werkelijk vol met halve waarheden en hele leugens, precies waar politici als de Geblondeerde Fluim graag in rond vist.

Geologische locatie bepaald dat mensen een lager IQ hebben? Help me mee onthouden dat ik niet jouw kant uitkom, ik wil niet riskeren dat mijn IQ een aantal punten zakt!

[Reactie gewijzigd op dinsdag 28 februari 2017 19:26]


Door Tweakers user Nature, dinsdag 28 februari 2017 21:52

veel zaken waren er al ja voor de islam. Nee je godwin gaat nergens over.

Godwin gaat misschien op voor alle joden die worden weggepest uit europa door islamieten.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 28 februari 2017 22:08]


Door Tweakers user Pietervs, dinsdag 28 februari 2017 22:30

Nature schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 21:52:
veel zaken waren er al ja voor de islam. Nee je godwin gaat nergens over.

Godwin gaat misschien op voor alle joden die worden weggepest uit europa door islamieten.
Je snapt de Godwin niet, of wil hem niet snappen. Of hou je je bewust dom om er maar niet op in te hoeven gaan?

Hoe dan ook: roepen dat je trots bent omdat je islamofoob bent is een nieuwe voor me. Nooit gedacht dat ik iemand zou treffen die er trots op is, dat hij zijn medemensen kan discrimineren. Een twijfelachtige levenshouding waar mijns inziens niemand beter van zal worden, maar ik vrees dat ik niet de capaciteiten of mogelijkheden heb om je daarvan te overtuigen.

Voor jou hoop ik dat anderen jou beter zullen behandelen dan dat jij je medemens behandelt.

Door Tweakers user Nature, dinsdag 28 februari 2017 22:59

Waar discrimineer ik? Ik hoop met heel mijn hart dat zij zullen stoppen met moslim zijn.
En met geografische locatie bedoel ik niet dat zij minder intelligent zijn, er zijn in jouw godwin te hangen dan geen unter of uber menschen, er zijn mensen die leven onder verstikkende omstandigheden die hen weerhouden te floreren. Sommige landen liggen leterlijk naast elkaar waar de islamitische een ware hel is.
Maarja ga maar aan de atheïsten/christenen/homo's/transgenders in die landen vertellen dat het a-okay is!

Door Tweakers user Pietervs, woensdag 1 maart 2017 04:43

Je noemt jezelf islamofoob. Dat wil dus zeggen, dat je vindt dat degenen die de islam aanhangen minder zijn dan jij, achtergesteld mogen worden: de definitie van discriminatie.
Je roept wat over IQ, hebt aannames over hoe alle moslims tegenover homo's en vrouwen staan: generalisaties die makkelijk leiden tot discriminatie.

En zoals gezegd: ja, er is een hoop mis in een hoop landen. Het feit dat je daarom meent het recht te hebben om hier mensen te discrimineren op basis van hun religie toont echter aan, dat je niets beter bent dan de idioten die de wetten maken in die landen waar de meest basale mensenrechten (zoals vrijheid van religie) geschonden worden.

Door Tweakers user hackerhater, woensdag 1 maart 2017 10:10

Het is wel zo dat gebieden waar neef-nicht huwelijken veel voorkomen het gemiddelde IQ lager is. Iets met genetische afwijkingen en defecten.

Maar landen waar de hoogopgeleiden weggejaagd worden (Turkije!), dat heeft op de lange termijn ook geen goed effect op het gemiddelde IQ van het land.

Het heeft niks te maken met het geloof van mensen, maar de cultuur in bepaalde gebieden.

[Reactie gewijzigd op woensdag 1 maart 2017 10:14]


Door Tweakers user maartend, woensdag 1 maart 2017 11:07

Nature schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 21:52:
Godwin gaat misschien op voor alle joden die worden weggepest uit europa door islamieten.
Mag jij eens raden waardoor de Joden in de USA momenteel geterroriseerd worden?

Oops, lees net pas je volledige rant. Aan jou ga ik dus verder geen tijd besteden.

[Reactie gewijzigd op woensdag 1 maart 2017 11:09]


Door Tweakers user RoestVrijStaal, woensdag 1 maart 2017 11:55

Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht. Betekent dit ook de volledige afschaffing van de parlementaire democratie, of houden we het alleen bij bindende referenda? Interessant experiment, dit is nog nooit geprobeerd. Misschien eerst een pilot?
Hero Brinkman had die pilot al binnen de PVV in 2011 gestart. En dat slaagde niet.

De PVV is verre van democratisch. Wilders is het enige lid en de PVVers op de blauwe pluche zijn "placeholders" die mogen "meedenken". Ze hebben zelfs een "verbod" om met de pers te praten. Als de PVV al van binnen niet democratisch is, dan verwacht ik daar ook niet zoveel democratie van.

"Afschaffing van de parlementaire democratie" is dus Ja. "Burgers krijgen macht" is dus Nee.

Door Tweakers user Sissors, woensdag 1 maart 2017 12:12

we_are_borg schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 18:03:
[...]


Wilders weet donders goed dat niet alles stop gezet kan worden maar er zijn mensen die het geloven en die uitspraken zijn goedkoop, andere partijen gaan hier nooit mee akkoord. We kunnen niet ons rug naar mensen toekeren die uit een oorlogs gebied komen, maar als rust is wedergekeerd dan is het tijd om te vertrekken voor die mensen.
En we zijn weer hier beland. Je zag hetzelfde bij Trump aanhangers, en ook al eerder bij Wilders aanhangers. Ze beseffen zich prima dat op zijn minst een gedeelte van de standpunten van Wilders compleet idioot is. Maar ze rationaliseren het weg dat hij het zo niet bedoeld, het is alleen om stemmen van andere te trekken, etc. (En als dat over €1000 gaat, dan moet je het ineens wel weer letterlijk nemen). En dat lijkt me toch heerlijk als politicus: Je kan gewoon 20 dingen roepen, en je aanhang kiest er zelf uit wat ze leuk vinden, en hetgeen waar ze het mee oneens zijn, dat bedoelde hij niet zo.

Heb je al weleens overwogen dat hij het wel gewoon zo bedoeld. Dat dat gewoon hetgeen is waar je op stemt?
Nature schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 15:43:
[...]


Als er wetten gelden in het rechtssysteem van het land die zij rechtstreeks uit de koran halen is het een islamitisch land, zo simpel.
In veel Islamitische landen mag je ook niet vallen op iemand van het andere geslacht http://www.welingelichtek...oden-om-homo-te-zijn.html
Ik ben islamofoob daar ben ik trots op omdat ik voor homo rechten ben en voor vrouwen emancipatie, algeheel ben ik compleet voor de universele rechten van de mens welk haaks staat op die van de islam die zoals die nu wordt gepraktiseerd die nog geen enkele verlichting heeft meegemaakt.
Staat er niet ook iets van vrijheid van religie in die universele rechten? Misschien moet je schrijven dat je een beetje voor de universele rechten bent. Zeg maar, degene die binnen jouw wereldbeeld vallen.

Die link van jou is ook leuk, heb je hem zelf eens bekeken? Ik houd het op de bovenste 5 landen per continent:
Algeria: Inderdaad Islamitisch
Angola: Voornamelijk christelijk, totaal niet islamitisch
Botswana: Christelijk
Burundi: Christelijk, met een behoorlijk kleine islamitische minderheid.
Cameroon: Voornamelijk inheems en Christelijk, islamitische minderheid.

Afghanistan: Denk dat die wel duidelijk is :P, islamitisch
Bangladesh: Islamitisch primair
Bhutan: Boedisme primair, gevolgd door Hindoeisme.
Brunei: Islam primair
[Ik skip ISIS, dat is geen land]
India: Hindoeisme

Antigua & Barbuda: Christelijk
Barbados: Christelijk
Belize: Christelijk
Dominica: Christelijk
Grenada: Christelijk

Cook Islands: Christelijk
Indonesia: Islam
Kirbati: Christelijk
Nauru: Christelijk (granted met minder dan 10k inwoners is het nauwelijks een land :P)
Papua New Guinea: Christelijk

Ik ga nu eerlijk toegeven, een flink gedeelte van de Christelijke die hier langs zijn gekomen zijn nou niet bepaald de grootste landen. Dat gezegd zou het leuk zijn als je de volgende keer je eigen bronnen ook leest. En dan nu de vraag: Met deze informatie erbij, ben je nu Christenfoob ook geworden?

Door Tweakers user Ro-Maniak2, woensdag 1 maart 2017 13:10

Mooi gedaan! Opmerking:
Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran. Sluiting van deze instituten is op zich te doen, ik vraag me alleen af of het effectief is. Daarmee druk je geloofsbelijdenis alleen maar ondergronds en radicaliseer je mensen. Het verbod op de koran is beperking van de vrijheid van meningsuiting, hoewel uitvoerbaar gezien er een precedent is (Mein Kampf - een boek dat met instemming van de PVV wordt verboden).
Nee, dit is niet te doen want volledig in strijd met vrijheid van godsdienst, verbod op discriminatie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en zo nog wat grondrechten. (Alle?) Dus geldt hetzelfde voor als wat je opmerkt bij eerder punten mbt bijv hoofddeksels.

Door Tweakers user Harm_H, woensdag 1 maart 2017 13:19

Europa (in bijzonder Nederland) heeft nog nooit zo'n oude populatie gehad.

Ouderdom leidt tot gezondheidsklachten

Gezondsheidsklachten leiden tot onvrede

Uit onvrede, stemmen mensen op de PVV


Anderzijds stippen de huidige politieke partijen bepaalde angsten niet aan:
- etnische groepen integeren matig (both to blame)
- etnische groepen krijgen meer kinderen dan de 'autochtoon'
- onvrede met individualisering tegen een groep die saamhoriger is
- het stereotype nieuws: "zweedse live verkracht op facebook door 3 moslims"
- "zweedse agent ergert zich dat de meeste criminelen Mohammed heten"

In elk geval zijn er voldoende fatsoenlijke politieke partijen te stemmen met wel een degelijk politiek plan.

Door Tweakers user CivLord, woensdag 1 maart 2017 13:23

Het gemiddelde IQ van een grote groep is per definitie 100. (Zo is IQ nu eenmaal gedefinieerd.)

IQ's van landen met elkaar vergelijken is altijd tricky. De gemiddelde score van de standaard IQ test voor land A is per definitie 100 en de gemiddelde score van de standaard IQ test voor land B is per definitie 100. Wil je weten hoe het IQ van land A zich verhoudt tot dat van land B, moet je een voldoende grote groep uit de landen A en B dezelfde test laten doen en daar zit het grote probleem. Elke test heeft namelijk een bias op het land, taal, cultuur en onderwijssysteem van het land waar de test is ontworpen. Maak maar eens een standaard Nederlandse IQ test en een standaard Franse IQ test. Wanneer je in Nederland bent opgegroeid en gewoon Frans op de middelbare school hebt geleerd, dan zal je score voor de Nederlandse test veel hoger zijn dan voor de Franse test (zelfs wanneer je de test door Google translate zou halen). Zegt dat verschil iets over jouw intelligentie? Of over de gemiddelde intelligentie in Nederland of Frankrijk? Nee, helemaal niets.
De moedertaal van iemand is bepalend hoe goed iemand het taalgedeelte van een IQ-test maakt. Een Franse (of Engelse) test kun je niet zo maar vertalen in het Nederlands. De vorm van het rekenonderwijs is bepalend hoe snel en hoe goed de rekenonderdelen van de test te maken zijn.

Vaak wordt voor onderzoeken naar het IQ van verschillende landen dezelfde test gebruikt, bv. een standaard test die op Amerikaanse of Engelse scholen gegeven wordt, die dan aan scholieren gegeven wordt in andere landen. Met goed Engelstalig onderwijs zullen ze de vragen kunnen begrijpen, maar zullen ze toch een achterstand hebben op taalonderdelen as idioom, taalgebruik, woordbegrip en uitdrukkingen.
In de lijstjes met IQ-scores van verschillende landen die op internet circuleren zal je zien dat de hoogte van het IQ ongeveer overeenkomt met de kwaliteit van het Engelstalig onderwijs, waarbij 'bonuspunten' te verdienen zijn voor westerse landen met een verwante taal en vergelijkbare schoolsystemen en voor Aziatische landen met rigide schoolsystemen die zwaar leunen op 'stampen' van kennis totdat je erbij neer valt.
Het vergelijken van verschillende IQ-scores van landen is op z'n best het vergelijken van appels met peren, maar misschien komt vergelijken van appels met schroevendraaiers meer in de buurt.

Zelfs bij verschillen tussen groepen in hetzelfde taalgebied moet je eerst goed kijken of er geen andere oorzaak is dan intelligentie. @hackerhater suggereert dat gebieden met veel neef/ nicht huwelijken door inteelt een lagere IQ zouden hebben. Dat klinkt logisch en het is bekend dat in zulke gebieden bepaalde erfelijke afwijkingen soms vaker voorkomen. Maar het is te kort door de bocht om dat door te trekken naar een lage intelligentie.
In gebieden waar veel neef/ nicht huwelijken zijn is dat meestal omdat de gemeenschap daar geïsoleerd is waardoor het moeilijk is om partners buiten de gemeenschap te vinden of waar de gemeenschapszin zo nauw is dat er nauwelijks contact is met mogelijke partners buiten de eigen gemeenschap. Dat betekent ook dat alle contacten buiten de eigen gemeenschap beperkt zijn en dat wanneer er weinig hoger onderwijs binnen de gemeenschap beschikbaar is, er binnen de gemeenschap dus ook weinig hoger onderwijs genoten wordt.
Zo'n gesloten gemeenschap heeft ook vaak een eigen streektaal of dialect. Ze hebben hun eigen woorden en uitdrukkingen en zijn minder bekend met uitdrukkingen buiten hun gemeenschap en woorden en uitdrukken met dezelfde oorsprong kunnen binnen en buiten de gemeenschap een andere ontwikkeling hebben doorgemaakt en net iets anders zijn gaan betekenen. Hoewel tegenwoordig niet meer zo strikt, vindt je dergelijke gemeenschappen in Nederland in vissersdorpen zoals Volendam, Urk en Marken en op de Veluwe.
Een standaard IQ test van buiten de gemeenschap zal voor personen uit de gemeenschap gemiddeld een lager score geven omdat de taal en het scholingsniveau niet goed op elkaar aansluiten. En dat is geheel zonder enig al dan niet erfelijk verschil in intelligentie.

Door Tweakers user Nature, woensdag 1 maart 2017 14:01

Sissors schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 12:12:

Ik ga nu eerlijk toegeven, een flink gedeelte van de Christelijke die hier langs zijn gekomen zijn nou niet bepaald de grootste landen. Dat gezegd zou het leuk zijn als je de volgende keer je eigen bronnen ook leest. En dan nu de vraag: Met deze informatie erbij, ben je nu Christenfoob ook geworden?
Met die land link wil ik aantonen dat in alle islamitische landen homo seksualiteit verboden is, dat het in bepaalde kleine groep christelijke landen ook verboden is is niet goed maar het is weinig reprsentief (en ik heb het ook niet op christen landen alleen op seculiere landen)
Misschien dat iemand nog eens op tweakers een diy tijd machine uitvindt kan je ze zeggen tegen de mensen in Europa voor de verlichting: goh laat toch vallen joh al die vrije idealen en gedachtes, gevoelens, en je geliefde. Luister maar netjes ga in het gereel.

Als iets haaks staat op de universele rechten, dus alles waar de islam voor staat is het niet verenigbaar. Maar het lijkt eerder wanneer bepaalde mensen, goede mensen hoor maar zo naïef dat het enige is dat ze kunnen is ogen dicht doen het niet willen weten, en denken ''can't we all just get along?''
Het maakt me niets uit wat je denkt maar ik vind het ook een kut situatie en het is niet leuk te zien dat mensen zo lijden onder die haat ideologie, het heeft vergeleken met andere religies ook weinig met geloof te maken, het is het meest strikte wetgeving.
Mohammed was eerst een kleine struikrover later klom hij op met een groot leger en was hij een groot veroveraar, hij had meerdere vrouwen waaronder een meisje van 6 die hij op haar 9de begon te neuken, hij liet wonderen gebeuren alleen was er nooit iemand in de buurt om zete zien.
Misschien kan je eens een wat alternatieve reis doen naar Pakistan oid. met een man en doen of jullie homo zijn, wat ze erg leuk vinden is homo's van het dak gooien, maar pictures or it didn't happen!
Of loop door wat van de fijne wijken van ik weet niet, Gouda etc. met een keppeltje om de islamitische gastvrijheid te ervaren.
Je kan op een kratje staan in onze hoofdstad schofferende leuzen roepende over Jezus en zijn vader en zijn discipelen, flyers rond gooien met obscene afbeelding van hem, niemand doet je wat, mensen zullen denken dat je gek bent of niets beters te doen hebt, open er nog een blog/vlog bij en niets aan de hand.
Doe hetzelfde met mohammed nou je ligt in coma als je niet dood bent wanneer ze klaar met je zijn.

Door Tweakers user Sissors, woensdag 1 maart 2017 14:14

Nature schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 14:01:
[...]


Met die land link wil ik aantonen dat in alle islamitische landen homo seksualiteit verboden is
Onzin. Echt nogmaals, lees eens je eigen link. Je hebt je discriminerende ideeën gebaseerd op een link die je zelf helemaal niet hebt gelezen. Uit mijn hoofd kan ik namelijk al zo een groot Islamitisch land opnoemen wat er niet in voorkomt.
dat het in bepaalde kleine groep christelijke landen ook verboden is is niet goed maar het is weinig reprsentief
Het zijn tientallen Christelijke landen waar het verboden is. Uit mijn steekproef is zelfs de conclusie dat het merendeel van de landen op die lijst Christelijk zijn. En dan is jouw conclusie dat dat niet representatief is? Het is wel duidelijk dat feiten niet hetgeen is waar het je om gaat.
(en ik heb het ook niet op christen landen alleen op seculiere landen)
En toch ben je enkel Islamofoob, verklaar dat eens?
Als iets haaks staat op de universele rechten, dus alles waar de islam voor staat is het niet verenigbaar.
Je bedoelt zo ongeveer elke religie (uiteraard afhankelijk van hoe je de religie interpreteert). (Serieus heb je het oude testament weleens bekeken?).

De rest van je rant laat ik maar voor wat het is. Ik zal de laatste zijn die ontkent dat er geen problemen hier zijn met integratie, en dat de meeste Islamitische landen nou geen toonbeeld zijn van verlichte ideeën. Maar dat veranderd niet dat dit niet bepaald exclusief is voor Islamitische landen, en ik grootschalige discriminatie niet als oplossing voor iets zie.

[Reactie gewijzigd op woensdag 1 maart 2017 14:14]


Door Tweakers user we_are_borg, woensdag 1 maart 2017 17:25

Sissors schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 12:12:
[...]

En we zijn weer hier beland. Je zag hetzelfde bij Trump aanhangers, en ook al eerder bij Wilders aanhangers. Ze beseffen zich prima dat op zijn minst een gedeelte van de standpunten van Wilders compleet idioot is. Maar ze rationaliseren het weg dat hij het zo niet bedoeld, het is alleen om stemmen van andere te trekken, etc. (En als dat over €1000 gaat, dan moet je het ineens wel weer letterlijk nemen). En dat lijkt me toch heerlijk als politicus: Je kan gewoon 20 dingen roepen, en je aanhang kiest er zelf uit wat ze leuk vinden, en hetgeen waar ze het mee oneens zijn, dat bedoelde hij niet zo.

Heb je al weleens overwogen dat hij het wel gewoon zo bedoeld. Dat dat gewoon hetgeen is waar je op stemt?

......
Het grote verschil tussen Wilders en de 1000 euro van Rutte is het volgende. Wilders om te doen wat hij geschreven heeft op het A4 blaadje moet hij verdragen ongedaan maken en ook wetten veranderen. Laat we zeggen dat hij de grootste partij wordt en voor elkaar krijgt om een regering te vormen. Dan denk ik niet dat hij het voorelkaar gaat krijgen dat de regering en eerste kamer de veranderingen die nodig zijn om die door te voeren, denk niet dat andere partijen dat toe laten. In het geval van Rutte die kon met de hulp van de PvdA de belastingen voor werkende mensen verder verlagen, oke dan krijgen we de 1000 euro over een periode maar we zouden dan wat extra's krijgen. Maar in plaats van dat te doen crissis heffing op huur, woonforfait omhoog enz enz. De belasting druk is heel erg omhoog gegaan.

Ik ga in het weekend eens kijken naar SP verkiezings programma.

Door Tweakers user Sissors, woensdag 1 maart 2017 18:49

Dus je stemt op een partij omdat je hun programma onrealistisch vind? Tja dan hebben we echt verschillende ideeën over waarom je op een partij moet stemmen. Maar ook weleens overwogen dat hij niet alleen dus liegt over de punten waar jij het niet mee eens bent, maar dat hij ook liegt over de punten waar jij het wel mee eens bent?

Door Tweakers user evilution, woensdag 1 maart 2017 20:23

Tja, om Wilders z'n eigen terminologie te gebruiken, de PVV is een neppartij. Het is geen partij. Het heeft geen ledenstructuur en inspraakcultuur. De PVV is alleen Wilders, zijn visieloze waan van de dag en z'n jaknikkers die hij het parlement in weet te krijgen. En Bosma natuurlijk, beetje de Nederlandse Steve Bannon voor wat betreft er binnen de PVV van enige ideologie sprake is.

Door Tweakers user we_are_borg, woensdag 1 maart 2017 23:32

Sissors schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 18:49:
Dus je stemt op een partij omdat je hun programma onrealistisch vind? Tja dan hebben we echt verschillende ideeën over waarom je op een partij moet stemmen. Maar ook weleens overwogen dat hij niet alleen dus liegt over de punten waar jij het niet mee eens bent, maar dat hij ook liegt over de punten waar jij het wel mee eens bent?
Dus zoals alle politici liegt hij dat is echt wereld schokkend. Er is meer dan alleen een partijprogramma kijk naar de SP b.v. die stemmen met een partij programma in de hand maar in de tussen tijd krijgen ze niets voor elkaar. Zelfde dus als geen partij programma het is hetzelfde.

Maar weet je wat het is op wie je ook stemt en je ziet dat al jaren zodra ze aan de macht zijn dan zijn ze toch hun beloftes vergeten.

Door Tweakers user maniak, donderdag 2 maart 2017 17:32

De belangrijkste fundament van de democratie is de mogelijkheid tot correctie. Het geeft democratische volkeren de mogelijkheid om een fout te kunnen maken om deze later te corrigeren. Dat recht is voor iedereen, ook al stemt men op de PVV! Elke richting om dit recht te ontnemen is een regelrechte aanval op de democratie. Geluiden dat mensen met een bepaald IQ niet zouden mogen stemmen is hier een voorbeeld van.

De democratie staat onder druk. Links en rechts Nederland roepen steeds vaker op om de democratie deels op te heffen omdat men elkaars standpunten steeds minder "verdraagt". De derde stroming, de Islam, heeft tevens niets op met de huidige rechtstaat en democratie en verkiest liever de Sharia. De normale burger, idealistisch waar mogelijk en pragmatisch waar nodig, heeft het meest te verliezen.

Zelfs Piet Hein Donner (bron: http://www.volkskrant.nl/...aak-over-sharia~a2446559/ ) zei dat als de meerderheid wil dat de Sharia ingevoerd wordt dat het moet kunnen. Dat geeft aan dat wij nu een weerloze democratie hebben, onze democratie is niet bij wet beschermd.

Ik ben voorstander voor een weerbare democratie. Mensen moeten hun recht, om op de PVV te kunnen stemmen, kunnen uitvoeren. Elke burger en politici moet dit recht beschermen, ook al zijn ze het niet eens met de PVV!

Door Tweakers user Elite25, vrijdag 3 maart 2017 14:11

Sharia wetgeving voor de moslimgemeenschap en Nederlandse wetgeving voor de rest van de Nederlanders. Ik ben voor.. }>

Maar even serieus, PVV zit in een cordon sanitair, dus dat is kansloos en de rest van de grote partij-en maken ze schuldig aan niet democratisch te zijn door dat te doen.
Dus voor mij bljiven de kleine partijen over.. Ik zweef nog tussen VNL en FD. Stemwijzer zegt VNL, maar ik zie die Jan Roos als politicus niet echt zitten. Te veel een grapjas.

Door Tweakers user Pietervs, vrijdag 3 maart 2017 14:23

Elite25 schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 14:11:
<knipje>
Maar even serieus, PVV zit in een cordon sanitair, dus dat is kansloos en de rest van de grote partij-en maken ze schuldig aan niet democratisch te zijn door dat te doen.
Nee. Het feit dat er een partij is, betekent niet dat de andere partijen de plicht hebben om met die partij samen te werken, ongeacht de grootte van die partij. Dus de andere partijen gebruiken hun democratische recht om te kiezen met wie ze samen willen werken.

Vergeet niet dat in 2003 de PvdA de winnaar van de verkiezingen was, maar ook buiten de regering gehouden werd: dat is ook een manier waarop een democratie werkt. Je kan een meerderheid vormen, zonder dat je daarbij verplicht bent om partij X of Y erbij te betrekken.

Door Tweakers user Elite25, vrijdag 3 maart 2017 14:49

CDA was de winnaar volgens de links die je daar aanhaalt. Maar in het andere punt heb je wel gelijk. Je moet niets als partij, maar het is niet netjes van te voren uit te sluiten.

Door Tweakers user mavamal, vrijdag 3 maart 2017 15:53

Een winnaar in de verkiezingen is niet per se de grootste partij, maar de partij die de meeste vooruitgang boekte ten opzichte van de verkiezingen daarvoor.
Andersom hoeft een verliezer van de verkiezingen niet per se alle zetels kwijt te raken, gewoon de meeste terugloop volstaat.

Door Tweakers user CivLord, vrijdag 3 maart 2017 16:12

Elite25 schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 14:49:
CDA was de winnaar volgens de links die je daar aanhaalt. Maar in het andere punt heb je wel gelijk. Je moet niets als partij, maar het is niet netjes van te voren uit te sluiten.
Er is niets erg aan om de PVV uit te sluiten. De PVV is een erg polariserende partij. Wanneer je niet voor de PVV bent, ben je tegen, er is weinig grijs gebied tussen, dat je wel bij de meeste ander partijen hebt.
Ik denk dat je veilig kunt stellen dat zolang de PVV geen zelfstandige meerderheid haalt, de meerderheid van de kiezers tégen een coalitie met de PVV is. Het is dus volkomen democratisch om van te voren samenwerking met een partij als de PVV uit te sluiten.

Het wordt anders wanneer de PVV rond de 40% van de stemmen haalt, dan is het waarschijnlijk dat een meerderheid wel wat in de standpunten van de PVV ziet maar om andere redenen toch een andere partij gekozen heeft.
Maar dan nog zal het vormen van een coalitie onmogelijk zijn. Wilders heeft te veel stokpaardjes die onacceptabel zijn voor andere partijen en zijn onderhandelingstactiek is: 'slikken of stikken'.

Door xps, woensdag 15 maart 2017 18:32

De vijfde colonne is hier allang binnen. Met vlaggen zwaaiende zijn ze door hun ouders naar deze identiteit gevormd en in Nederland opgegroeid. 60% van deze jongeren is al voor hun 23e met de justitie in aanraking gekomen. Meer dan 60% van de mensen die in de gevangenis zit is allochtoon. Hele wijken worden geterroriseerd en via vlogs getoond hoe stoer het allemaal is. Deze mensen voelen zich ook nog eens gesteund door bv president erdogan die met zijn uitspraken de turken binnen onze samenleving nog verder van ons af zet.

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.