Verkiezingen 2017: Veiligheid en justitie

Door mux op dinsdag 17 januari 2017 13:50 - Reacties (9)
Categorie: Verkiezingen 2017, Views: 3.407

In veel opzichten is defensie en veiligheid een bezigheid van vervlogen tijden. We voeren al enkele decennia geen oorlog meer, en de bulk van de conflicten op ons continent zijn interne conflicten, geen oorlog. Ons ministerie van defensie - en alle daaruit voortvloeiende instituten voor veiligheid en (internationale) justitie - heeft dan ook een heel ander takenpakket vandaag dan waarvoor het origineel was opgezet.

Oorlog

Laten we het kort hebben over waarom je überhaupt een ministerie van oorlog - in moderne tijden defensie - wilt hebben. We weten dat historisch de mens grootendeels heeft geleefd op militaire traditie; In de prehistorie was de motivatie achter de meerderheid van onze technologische stappen niet voortplanting, voedsel of een dak boven ons hoofd, maar macht en strijd. Het begin van geschreven geschiedenis staat in het teken van oorlogen op een schaal die vandaag de dag ondenkbaar zouden zijn; legers van honderdduizenden mannen, ieder met aankleding en wapens die minstens een man-jaar aan werk of investering hebben gekost om te maken. In een tijd dat er nog maar 50-100 miljoen mensen op aarde rondliepen.

http://eh.net/encyclopedia-graphics/eloantra002.gif

Ik heb het hier eerder over gehad; één van de belangrijkste redenen om überhaupt te beginnen met het innen van belastingen en het organiseren van een samenleving op een hoger niveau dan dorpen of landerijen is het hebben van grote militaire uitgaven. In die zijn zijn financiële systemen en defensie zaken die met elkaar mee zijn geëvolueerd. Dit is vandaag de dag behoorlijk aan het veranderen.

Historisch was de groei van een samenleving grootendeels gelimiteerd door het kunnen verbouwen van voldoende voedsel. Voorbij de noodzaak voor voedsel was ook het verkrijgen van andere grondstoffen een belangrijke reden voor conflict en uitbreiding van staten. Vandaag de dag is dit niet meer zo. Met name met het opkomen van de natie-staat - een sterk georganiseerde, relatief homogene eenheid met een centraal gezag en erkende landsgrenzen - werd het steeds duidelijker wat van wie is. Door de opkomst van diensten- en handelgedreven economieën werd het steeds belangrijker om zekerheid te hebben en om mensenlevens te sparen. Innovaties in het genetisch modificeren van dieren en planten (domesticatie) zorgden ervoor dat historisch waardevolle gewassen met een beperkt leefklimaat opeens overal verbouwd konden worden, wat specifieke stukken land een stuk minder speciaal (en dus veroveringswaardig) maakte.

Dit alles heeft er feitelijk voor gezorgd dat er eigenlijk geen oorlogen meer nodig of wenselijk zijn. Het merendeel van conflicten gaat nu niet over het winnen van land en grondstoffen, maar over interne politiek en in sommige gevallen onenigheid over de locatie van landsgrenzen (dwars door etnische gebieden heen bijvoorbeeld). Daarnaast worden veel conflicten zonder bloedvergieten gevoerd; handelsspionage, economische sancties en cyberaanvallen zijn steeds meer de kerntaak van militaire apparaten.

Dit alles maakt het wat moeilijk om over defensie te praten. Veel historische en tot de verbeelding sprekende termen zoals oorlogsgereedschap (vliegdekschepen, gevechtsvliegtuigen), organisatie-eenheden (brigade, peloton) en tactiek is niet meer echt relevant. Als je daar wel in bent geïnteresseerd, heb ik hier een geweldig Youtube-kanaal voor je:Dus wat doet defensie wél?
Vandaag de dag zijn de taken van defensie, in willekeurige volgorde:
 • Inlichtingendiensten beheren. De meerderheid van veiligheidstaken komen neer op robuuste inlichtingen.
 • Meedoen in internationale vredesmissies. Hierover later meer.
 • Bijstand leveren aan interne problemen; natuurrampen, rellen, terrorisme
 • Oude conflicten van lang geleden afwikkelen.
 • Een afschrikmiddel zijn voor opportunistische vijanden
Verschillende militaire machten in de wereld hebben andere prioriteiten. Er zijn nog een aantal ‘klassieke’ oorlogsmachines, bijv. Noord-Korea en de VS. Er zijn inmiddels ook landen die hun hele defensietak hebben opgeheven en enkel nog een kleine aparte inlichtingendienst aanhouden, bijvoorbeeld Finland en Japan. Maar over het algemeen is de bovenstaande lijst in grote mate wat landen doen met hun defensiemachten.

Inlichtingendiensten hebben altijd al een sleutelrol gespeeld - ook in oorlogstijd (zie bijv. Enigma). Nu dat oorlogvoering steeds meer gericht wordt op handel, logistiek, infrastructuur en recent zelfs staatsgeorganiseerde cyberoorlogvoering, worden inlichtingendiensten steeds een centraler deel van de krijgsmacht. De voordelen zijn duidelijk; zonder fysieke interactie kan de economie, logistiek of politieke macht van de vijand worden aangevallen.

http://www.zekerwel.nl/images/Politiek/aivdstats.jpg

Onze fysieke krijgsmachten hebben al erg lang geen echte oorlogen meer hoeven voeren, maar het is zonde om miljarden euro’s aan materieel en getrainde professionals stil te laten zitten. Daarom worden ze vaak, onder de vlag van verschillende verdragsorganisaties en internationale verbanden, uitgezonden naar andere conflictgebieden waar we uit solidariteit humanitaire en soms militaire hulp bieden. In ruil hiervoor beloven de andere leden van deze organisaties ons ook bij te staan met hulp in tijden van nood. Impliciet zijn dit soort organisaties ook een onderhandelingsmiddel voor juridische, regeltechnische en economische samenwerking.

Intern hebben we weliswaar in lange tijd al geen echte conflicten meer gehad, rampen komen wel af en toe voor. De ingenieursafdeling van het leger - de genie - helpt dan vaak met het afdammen van overstromingen, opzetten van tijdelijke bruggen, enz. De luchtmacht en marine helpt met evacuaties en loodsen. Dit is in onze omgeving, zeker met aanstaande klimaatverandering, geen overbodige luxe.

Wanneer je de website van het Ministerie van Defensie nu zou bekijken, kan ik al gokken wat erop staat: een hoop nieuwsberichten over lang vervlogen conflicten in onze voormalige koloniën en afhankelijkheden. Ondanks dat dit nu vaak diplomatieke zaken zijn, is Defensie hier nauw bij betrokken. We geven nog steeds een hoop ontwikkelings-, defensie- en noodhulp aan onze reeds zelfstandige ex-koloniën, vele decennia na dato. Dit gaat vooral door defensie. Deels is dit omdat deze landen geen eigen professioneel leger kunnen bijhouden, maar deels ook omdat we dit hebben afgesproken bij afsplitsing.

Als laatste is een historische reden voor een klein staand leger altijd geweest dat dit opportunistische imperiale machten zou afschrikken. Gezien we in een wereld van brede globalisering en gigantische verdragsorganisaties leven, kan ik me niet meer voorstellen dat dit hier serieus wordt genomen. Desondanks is het nuttig dit te noemen, gezien het in sommige landen een legitieme reden voor defensie-uitgaven is.

Justitie

(Internationale) Veiligheid kun je niet alleen waarborgen met een krijgsmacht, je hebt ook effectieve bekrachtiging van wetten nodig. Ik ga nu even heel snel over deze concepten heen als ‘refresher’, en gooi zowel interne als internationale zaken op één hoop.

Wetten zijn sociale constructies
Eigenlijk het belangrijkste concept dat je bij iedere vorm van justitie moet indenken is dat wetten niks anders zijn dan afspraken binnen een samenleving. Er zijn geen inherent illegale dingen; dingen zijn alleen illegaal, crimineel of fout als we samen, met z’n allen, hebben besloten dat het zo is. Deze afspraken heten wetten. We maken ook afspraken over wat er moet gebeuren als deze wetten worden overtreden; dat is ons penitentiair systeem. De manier waarop we beslissen of iemand een wet heeft overtreden heet de rechtsgang.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat het letterlijk onmogelijk is om criminaliteit uit te bannen. Zolang er wetten zijn en zolang er mensen met menselijk gedrag zijn, zullen overtredingen mogelijk zijn.

Rechtsgang
Allereerst moet een strafbaar feit geconstateerd worden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door de politie, die in de rechtsgang zowel een handhavende als constaterende - en in sommige gevallen zelfs direct straffende - functie heeft. De politie heeft overigens arguably nog een belangrijkere functie: het totstandbrengen van een gevoel van veiligheid, dat wil zeggen: het geruststellen dat rechtmatig functionerende burgers effectief beschermd worden (door de staat) tegen strafbare feiten, zonder daarbij zelf onrechtmatig door de staat te worden bejegend.

Er zijn verschillende rechtssystemen, maar zo goed als de hele wereld heeft een juridisch systeem, dat wil zeggen: de verdachte en de aanklager doen allebei op gelijke voet hun woordje voor de rechter. Deze weegt de verhalen van beide kanten, bepaalt of de verdachte schuldig is en legt hem een straf op. Indien een straf is opgelegd, wordt deze uitgevoerd door het penitentiaire systeem.

Dit is niet universeel. En bovendien is dit maar een microscopisch klein deel van het verhaal. Allereerst zijn niet alle rechtsbanken gelijk geschapen; afhankelijk van je rechtssysteem kun je aparte rechtbanken hebben voor:
 • Civielrechtelijke zaken - vaak economische kwesties tussen burgers of burgers en de overheid, bijvoorbeeld schadevergoedingen.
 • Strafzaken - zaken waarin schuld moet worden vastgesteld met betrekking tot het breken van een wet
 • Bestuursrechtelijke zaken - zaken waarin een burger het oneens is met (een toepassing van) bestaande regels
 • Kantonrecht - een onderverdeling van civielrecht, vaak de meestvoorkomende, eenvoudige zaken
 • Snelrecht - in sommige situaties kan het voorkomen dat een stortvloed aan overtredingen naar de rechter wordt gestuurd (bijvoorbeeld bij rellen), hiervoor wordt voor de meestvoorkomende zaken dan een toegewijde rechtbank aangewezen die deze zaken versneld behandelt
 • Jeugdrecht - voor wetsovertredingen (en deels civiele zaken) met betrekking tot verdachten of verdedigers onder de 18 jaar
 • Economische delicten - overtreding van financiële of economische regelgeving, vaak betrekkend op zeer grote bedragen
 • Oorlogsrecht - waar oorlogsmisdaden (terrorisme, marteling, militaire tucht, defectie) worden behandeld
 • Internationaal recht - waar overtreding van internationale afspraken worden behandeld.
 • Juridisch recht - rechtssysteem-inception. Dit is meestal de ‘High Court’ of ‘Hoge Raad’ die beslissingen neemt over de rechtsgang zelf, zonder inhoudelijk op zaken in te gaan.
http://passie.horeca.nl/imported_data/noordhoff_22218_WR9G9CH1.gif

Ook binnen de rechtbank is het lang niet altijd hetzelfde. Sommige landen gebruiken het voorheen genoemde pure rechterssysteem, maar in veel landen bestaan jurysystemen, waarbij een willekeurige selectie van burgers wordt opgeroepen en gevraagd om over de schuld- en soms ook de strafhoogtevraag te beslissen. Dit jury-oordeel kan wel of niet bindend zijn.

Nadat een strafoordeel is geveld, kan de verdediging (de vertegenwoordiging van de verdachte plus de verdachte zelf) overwegen om in hoger beroep te gaan. Hierbij wordt een hogere rechter gevraagd om nog eens naar de zaak te kijken. Vaak is dit beperkt tot alleen hogere rechters (en kun je dus niet meer dan 3-5 keer in hoger beroep gaan, afhankelijk van hoeveel rechtslagen er zijn) en kan er soms alleen in hoger beroep worden gegaan met nieuw bewijs.

Rondom de rechtsgang zijn ook veel variaties mogelijk. In de meeste systemen heb je recht op representatie; dat wil zeggen dat als je niet in staat bent (bijv. om financiële redenen) om een advocaat te vinden, dat je een advocaat toegewezen krijgt die jouw zaak verdedigt. Ondanks dat de rechtsgang vrijwel altijd uitgaat van onschuldigheid tot het tegendeel bewezen is, moet je soms je rechtszitting afwachten onder huisarrest, in een tijdelijke cel (soms onder borgsom) of anderszins zonder volledige burgervrijheden.

Kort gezegd is dit hoe 95% van de landen in de wereld dit aanpakken. Er bestaan ook totaal andere systemen. Er zijn systemen zonder hoor en wederhoor, waarbij het recht direct kan worden toegepast wanneer iemand op heterdaad wordt betrapt. Dit is in veel juridische systemen ook het geval - dit heet een proces-verbaal. Het verschil met niet-juridische systemen is dat in dit geval de beslissing niet kan worden aangevochten.

Als laatste is het nog belangrijk onderscheid te maken tussen verschillende overtredingssoorten. Deze bepalen namelijk in grote mate wat er kan gebeuren met een verdachte. In Nederland maken we onderscheid tussen overtredingen en misdrijven. De eerste is enkel met een geldboete of in zeldzame gevallen een arbeidsstraf (plantsoenen schoffelen) te bestraffen, de laatste gaat gepaard met vrijheidsstraffen (gevangenisstraffen). Daarnaast bestaan er in sommige systemen ook nog middenvormen (‘misdrijven’), economische delicten, misdrijven tegen mensenrechten, misdrijven tegen soevereiniteit, enz.

Ook is het nuttig om immuniteit te noemen; in sommige rechtssystemen genieten speciale personen immuniteit, dat wil zeggen dat ze niet vervolgd worden voor de meeste overtredingen. Hier zijn meestal wel uitzonderingen op, met name misdaden tegen de menselijkheid (oorlogsmisdaden).

Penitentiaire systemen
Allereerst; straffen - vrijheidsberoving of boetes op persoonlijke naam - hebben alleen toepassing op zgn. natuurlijke personen: individuele mensen. Niet op bedrijven, verenigingen of alle andere niet-hoofdelijk-aansprakelijke instituten. Daarom zitten bijvoorbeeld de bankiers die de Grote Recessie hebben veroorzaakt niet in de gevangenis, en zullen ze dat ook nooit doen: hoewel er veel leed kan worden veroorzaakt door dit soort zaken, zijn ze niet hoofdelijk aansprakelijk en kan er dus nooit gevangenisstraf worden geëist.

Nu we dat uit de weg hebben, begrijpen we dat dit hoofdstuk over straffen gaat. Straffen zijn een unieke hoek van de samenleving; hoewel het idee van samenlevingen is dat we met samenwerking verder komen, is het uitoefenen van straffen iets dat overduidelijk vooral negatieve effecten heeft. De samenleving is tijd en geld kwijt en de gestrafte wordt… gestraft! Da’s niet leuk.

Waarom voeren we dan toch straffen uit? Dat kan een mix zijn van de volgende redenen:
 • Om de persoon een lesje te leren: dit moet je niet weer doen! (punitatief effect)
 • Om de rest van de samenleving te tonen dat crimineel gedrag van dit soort niet getolereerd wordt (afschrikkend effect)
 • Wanneer er niet alleen gestraft, maar ook geholpen wordt: om een crimineel het juiste pad te tonen en hierin te leiden (rehabilitatief effect)
http://www.rijnlandmodel.nl/allochtonen/bronnen/criminaliteit_cijfers_bron_langschalige-trend-sep-2013_2.jpg

Daarnaast zijn er ook economische motieven om wel of niet te straffen. Historisch gezien zijn straflocaties per definitie een stuk beter uitgerust dan typische zwerversverblijven, dus kan een gevangenis een sociaal vangnet vormen. In sommige landen wordt van gevangenen verwacht dat zij werk uitvoeren zonder betaling, dit is een goedkope vorm van arbeid. Daarnaast zijn er ook machtspolitieke motivaties; zo kunnen specifieke bevolkingsgroepen uit de maatschappij worden gehouden of worden onderdrukt door onevenredige straftoepassing. Dit vertel ik niet om depressief van te worden, maar om te laten zien dat penitentiaire instituten weliswaar onderdeel zijn van de rechtsgang, maar soms ook extra doelen dienen, niet allemaal even koosjer. Zelfs in zeer geavanceerde samenlevingen wordt dit vaak gedoogd vanwege het sociale stigma op criminaliteit.

Binnen criminologie en het strafrecht is men het niet volledig eens over wat nou het ‘beste’ is. Ik wil dit liever niet uitgebreid bespreken, maar gezien dit een belangrijke discussie is in de verkiezingen noem ik het kort. Puur punitatieve systemen - waarbij de nadruk wordt gelegd op het straffen van criminelen - zijn extreem ineffectief. Dit leidt tot draaideurcriminaliteit; wat verwacht je als je zowel je vrijheid als - waarschijnlijk - al je geld kwijtraakt? Dat je opeens een goedbetaalde baan vindt? Aan de keerzijde zijn rehabilitatieve systemen juist heel erg effectief in het systematisch reduceren van criminaliteit en het verbeteren van publieke veiligheid. Het nadeel: rehabilitatieve systemen zijn volgens sommige economen duurder dan punitatieve systemen.

http://www.occasionalplanet.org/wp-content/uploads/2015/11/prison-labor.jpg

Er is enige consensus dat de economische waarde van for-profit gevangenissen en de ‘slavenarbeid’ die er wordt gebruikt hoger is dan de economische waarde van gerehabiliteerde ex-criminelen minus de kosten van opsluiting en rehabilitatie. Hier staat echter tegenover dat in zeer rehabilitatieve systemen (zoals in Nederland) de gevangenispopulatie zo snel achteruit gaat dat er inmiddels gevangenissen gesloten worden, en dus op termijn minder mensen gerehabiliteerd hoeven te worden, wat deze kosten weer verlaagt. Omdat een echte schone vergelijking niet te maken is, is dit een doorgaand punt van discussie.

Hierbij moet opgemerkt worden dat sinds 2011 ook in Nederlandse gevangenissen gebruik wordt gemaakt van onderbetaalde arbeid door gedetineerden, hoewel dit een rehabilitatief karakter heeft.

Het Internationaal Gerechtshof

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Vredespaleis-voor.jpg

Als enige ‘speciale’ Nederlandse dingetje in deze blogpost moet ik wel het Internationaal Gerechtshof in Den Haag noemen. Internationaal recht is een bijzonder complex ding, gezien wetten en regels - niet alleen op strafrechtelijk gebied, maar ook op alle andere wetszaken - sterk variëren tussen landen. Je kunt bovendien mensen niet veroordelen voor zaken die legaal (of strafrechtelijk ongedefinieerd) zijn in hun eigen land. Het Internationaal Gerechtshof wordt dan ook voornamelijk gebruikt voor sterk grensoverschrijdende misdaad; oorlogsmisdaden en grove soevereiniteits- of economische delicten. Voor zeer grote zaken, bijvoorbeeld de oorlog in voormalig Joegoslavië, worden weer aparte gerechtsinstituten opgericht. Deze heten doorgaans ‘tribunalen’, bijvoorbeeld het Joegoslavië-tribunaal (dat ook in Den Haag gevestigd is). Het Internationaal Gerechtshof is het gerechtelijk orgaan van de Verenigde Naties en wordt voorgezeten door rechters uit verschillende lidstaten, waaronder meestal één Belgische en één Nederlandse rechter.

Conclusie

Er is eerlijk gezegd niet heel veel te vertellen over defensie, veiligheid en justitie. Defensie beslaat ook maar 1,4% van ons BNP en justitie beslaat slechts 0,5%. Hiervan is de politie veruit de grootste kostenpost; circa tweederde van die halve procent gaat daar naartoe. We leven in een relatief stabiel, veilig land met een naar verhouding solide rechtsgang.

Uiteraard zijn er wel dingen te verbeteren of veranderen. Ik ga daar expres in deze blogs nog niet op in; het is nu belangrijk om de basics te begrijpen, dan kunnen we daar in latere posts op doorgaan wanneer we de desbetreffende punten in de verkiezingsprogramma’s bespreken.

Volgende: [Video] DIY Powerbank for Cube i7 Stylus - PowerElectronicsBlog 01-'17 [Video] DIY Powerbank for Cube i7 Stylus - PowerElectronicsBlog
Volgende: Oproep: Onderwijsmanager of schrijver over onderwijs gezocht! 01-'17 Oproep: Onderwijsmanager of schrijver over onderwijs gezocht!

Reacties


Door Tweakers user onok, dinsdag 17 januari 2017 17:25

Mooie, informatieve post _/-\o_

Door Tweakers user OldSchoolPhoto, dinsdag 17 januari 2017 21:25

Die 1,4% BNP voor Defensie redden we niet meer, en daar zitten de pensioenen deels in, en die zou je (net als de een deel van de KMAR overigens) voor de vergelijking niet eens mee mogen rekenen.

We wonen idd in een veilig en stabiel land, maar niet in een veilige stabiele wereld. De wenselijkheid van een oorlog bij 1 partij is helaas niet factor die conflicten doet verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Door Tweakers user mux, woensdag 18 januari 2017 09:11

Op het gebied van staatsdefensie - dwz hulp bij en/of vechten in een staatsbreed conflict - is de trend duidelijk hard naar beneden aan het gaan. Er zijn natuurlijk binnen de westerse wereld nog steeds breed gerapporteerde conflicten in de wereld (Midden-Oosten, Zuid-Soedan, resulterende migratiecrisis, etc.), maar zelfs vergeleken met 10 jaar geleden is het totaal aantal mensen en de totale hoeveelheid geld in oorlog en conflicten nog steeds achteruit aan het gaan. De wereld wordt als geheel zeker veiliger. Er zijn in de forseeable future bovendien geen conflicten met geografische buren te verwachten waarbij wij geen hulp kunnen verwachten. Potentiële conflicten zullen ver van tevoren zichtbaar worden en opbouw van defensie zal in die tijd mogelijk zijn. We hebben het dan echt over een plotselinge complete ommekeer van banden met andere Europese landen.

Maar er zijn zeker nog steeds argumenten voor het aanhouden van een kleine defensiemacht en vooral voor het behouden van materieel en kennis. Defensie-uitgaven, zolang ze slim en intern worden gedaan, zijn een vorm van directe industriesubsidie met een relatief hoge fiscal multiplier, dwz iedere euro die de staat in defensie steekt, komt meermalen terug in de economie. Ook hebben we in ons land in het bijzonder een snelle responsmacht nodig in het geval van een uitzonderlijke natuurramp. Als laatste is militaire hulp één van de manieren waarop we outreach en ontwikkelingshulp verlenen - de uitgaven die we daaraan doen zijn beter besteed dan menig ander hulpprogramma, mede omdat veel van het geld weer terug in de eigen economie vloeit.

Door Tweakers user BJBoes, woensdag 18 januari 2017 11:34

Ik ben het eens met oldschoolphoto veilig en stabiel land alla prima maar veilig en stabiele wereld ???

BTW chapeau voor het stuk, vanuit een geschiedenis perspectief goed geschreven! Ik vraag me af wat de relevantie er echter van is als er daadwerkelijk wat gebeurt. En geloof me er is op dit moment heel veel wat gebeuren kan!

uit mijn hoofd ff gauw de laatste ontwikkelingen die echt niet langer stabiel meer zijn in de wereld:

- Rusland situatie, vriend Putin heeft er in de laatste jaren nauw niet bepaald een geheim van gemaakt en echte ouderwetse communist te zijn. Het liefst met het in ere herstellen van de oude USSR. Getuige ook het langzaam ( soms bijna per dag ) opschuiven van de lands grenzen van Georgië, de annexatie van de Krim ( voor hem iets dat moest gebeuren voor dat het associatie verdrag met Europa getekend werd, daarom in het mainstream nieuws. iets wat hij liever niet had gezien ) IVM strategische ligging! en het steekspel aan de grens van Wit Rusland. Putin is een gevaarlijke rakker maar niemand schijnt rekening met hem te houden! Dat terwijl het toch wel echt moet!

- Amerika situatie volgens de laatste berichten word er vrijdag een nieuwe "president" geïnaugureerd ( zo krijg het bijna niet uit mijn snufferd maar tis zo) . De blaag Donald Trump is vanaf vrijdag leider ( eigenlijk met lange IJ ) van een van de machtigste landen ter wereld! ( nee de VS is dat op papier niet meer dat weet ik wel .... maar militair gezien staat er niets in zelfs het kielzog van de VS ) Trump heeft er in verschillende speeches al geen geheim van gemaakt dat hij niet bepaald fan van de Navo is. zijn exacte uitspraken waren "het is achterhaald" en eerder "zolang de VS het enige land is dat daad werkelijk in zijn leger investeert, weet ik niet of de VS de navo op deze manier wel kan blijven ondersteunen" Zeer gevaarlijke woorden van een man die niet in de gaten blijkt te hebben welk een kracht het machtigste leger op aarde heeft in een coalitie met de verenigde landen van Europa! de VS is namelijk echt groot aandeel houder wanneer het gaat om het budget en inzetbare troepen die de navo rijk is! zou Amerika zich terug trekken uit de navo ... of aanzienlijk minder troepen leveren aan de navo. Dan heeft dat een directe impact op de stabiliteit van Europa en de grenzen daarvan ... met name aan Rusland, het midden oosten ... en zelfs Turkije!

- Europa en de landen die budget op defensie maar verder en verder weet te nivelleren tot bijna niets! Wat dat betreft kan je Trump geen ongelijk geven! Maar tis zo gevaarlijk ... tis hoog spel op het aller hoogste niveau met ... als het zo door gaat ver gaande gevolgen! Er moet iemand wakker worden in Europa en de rest ff wakker schudden, en daar bedoel ik niet perse Wilders mee ( AUB zeg )

persoonlijk vanuit mijn ogen zal ik dan ook echt wel tijdens de verkiezing kijken naar wat men te zeggen heeft over defensie ... en hoe men denkt dat in te vullen. Ik ben het er mee eens dat de fysieke oorlog zoals we die gekend hebben minder is geworden .. met name door technologische ontwikkelen misschien zelfs wel gestopt is miniem! Maar de dreiging is er niet minder op geworden ... sterker nog ... waarschijnlijk alleen maar groter!

[Reactie gewijzigd op woensdag 18 januari 2017 11:36]


Door Tweakers user mux, woensdag 18 januari 2017 12:23

Het ziet er misschien met een hedendaagse bril op (met name ook door de manier waarop de media het brengt) allemaal heel eng uit, maar de huidige situatie met Rusland en de VS is werkelijk geen millimeter anders dan het al decennialang is. Rusland is al sinds het opbreken van de USSR een permanente onwelwillige stiefvader over het blok, met alleen al in de laatste 30 jaar oorlogen, rusland-gefinancierde burgeroorlogen en economische conflicten met *alle* ex-USSR-landen. Geen uitzonderingen. Dan is het Georgië, dan is het Tadjikistan, dan is het Wit-Rusland, dan is het Oekraïne. Er is altijd wel wat. Dat maakt het niet minder erg, maar ik wil alleen maar zeggen: plotselinge annexatie van de Krim is niet onverwacht.

Hetzelfde geldt in grote mate voor de VS. Noem eens een president die geen grootschalige 'interventie' (noem het maar gewoon eenzijdige oorlog) onder zijn riem had? Vergis je niet, Obama is niet heilig in dezen - meer bommen en drones zijn ingezet onder zijn presidentschap dan ieder voorgaand presidentschap sinds de Vietnamoorlog. Trump en de republikeinen van dit moment zijn opvallend in de zin dat Trump helemaal geen doekjes meer windt om zijn onwetendheid, maar anderszins is de VS verantwoordelijk voor de val en vernietiging van dozijnen landen in de afgelopen eeuw. Het is zelfs niet nieuw dat ze moeilijk doen over de verdragsorganisaties; dit zagen we al in het Bush-tijdperk (waar we met z'n allen min of meer geforceerd werden om aan de JSF te contribueren, ook als landen het niet wilden).

Met een historische, objectieve bril op leven we zeker wel in een bijzonder veilige en stabiele wereld. Dat wil niet zeggen dat mensen niet heel goed zijn in elkaar bangmaken en belachelijke machtsspelletjes te spelen, of dat een derde wereldoorlog niet kan gebeuren. Laten we eerlijk zijn, de eerste wereldoorlog is niet met een bijzonder goede reden begonnen. Maar statistisch, puur op de getallen en op het aantal (potentiële) conflicten in de wereld gekeken, alsmede de motivatie voor oorlog, zitten we in een vredig tijdperk.

In deze blogs houd ik het het liefst bij de feiten, en dan ook het liefst bij kernfeiten - dingen die het belangrijkste zijn om te weten. Feit is: alles is continu veiliger aan het worden, defensie (en dan met name fysieke defensie) is steeds minder nodig en wenselijk. Vermeende dreigingen, dingen die er eng uitzien op het nieuws en populistische retoriek van politici zijn geen feiten maar, in zekere zin, propaganda en ruis. Nederland zit ingebed in het midden van Europa, op een plek waar we ook van Europese grensconflicten nog lange tijd geïsoleerd zijn, zelfs als dingen minder vredig worden in de toekomst. Voor ons, en voor onze verkiezingen dit jaar en jouw stem daarin, is dat wat je moet weten.

Als deze blogs over de VS, Groot-Brittanië, ex-USSR landen of Syrië gingen had ik veel meer reden om zaken negatiever te stellen en meer aandacht te geven aan veiligheid.

Laat ik hierbij ook voor alle duidelijkheid zeggen dat deze blogs niet mijn mening vertegenwoordigen. Net als bij andere blogs heb ik familie en vrienden in defensie, heb ik uitgebreid gelezen in en over militaire bronnen en heb ik verkiezingsprogramma's doorgenomen om te kijken welke issues worden opgebracht. Deze blogs zijn dan een soort samenvatting van deze informatie zoals ik het begrijp. Ik ben persoonlijk bijvoorbeeld erg bezorgd om het Trump-presidentschap en Brexit, alsmede wat andere politieke zaken in Europa, maar ik ga niet schrijven dat dit allemaal vreselijk is zonder onderbouwing. En, zodra ik op zoek ga naar onderbouwing voor deze zaken, zie ik juist aan alle kanten gelijke of nog veel ergere voorbeelden uit het verleden. En dat is uiteindelijk ook allemaal 'goed gekomen' (of, vaker, niet ten koste van Nederland gegaan, wat een heel erg egoïstisch standpunt is, maargoed).

Door Tweakers user BJBoes, woensdag 18 januari 2017 13:01

prima Mux .. kan je echter het niet onderbouwd wel ff weg halen in je reactie, het rusland gedeelte is namelijk verder van onderbouwd. als je daar je twijfels over hebt wil ik rustig vanuit niet mainstream media bronnen een paar linkjes aan je doorsturen.

Ik vind het fijn dat je het objectief wil houden en alleen de gevolgen voor nederland op de kaart wil zetten, feitelijk heb je gelijk, ware het niet dat nederlandse en europese politiek door middel van de constructie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn ( das nu helaas de keerzijde van dat wat europesche unie heet) Ik kan dat, en wil dat dus ook helemaal niet los meer van elkaar zien zolang het zo is zoals het is!

dan daarbij geef ik je gelijk we kunnen niet in de toekomst kijken met wat trump gaat doen en wat hij allemaal heeft gezegd! de schrik slaat je echter wel om het hart als je dergelijke berichten leest ... helemaal met actievelingen op het front zoals Putin

over de laatste zeg ik je dit. Je hebt helemaal gelijk over de afgelopen 4 decennia rusland Vs de VS! de "kou" is nooit helemaal uit de lucht geweest en zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren! echter is er in al die jaren nooit iemand zo fanatiek actief geweest als Putin, die ook daadwerkelijk daad bij woord stelt, aldus annexatie Krim en het opschuiven ven de grens van Georgië!

Ik krijg van dat soort zaken "jeuk" als ik ze zie, en bovendien aardig benauwd. Ik probeer hier niemand bang mee te maken, sterker nog liefst sta ik vooraan om mensen nu juist niet bang te maken. Maar ik wil wel mensen bewust maken van de tijd waar we nu in leven en de steeds vuiler wordende spelletjes die er gespeeld worden! Daar is naar mijn mening niets mis mee.

objectiviteit is altijd geboden ook bij zulks delicate onderwerpen, maar sommige zaken horen gewoon meegenomen te worden in de overwegingen die mensen tot een bepaalde keuze moeten laten leiden. des al niet te min nog steeds chapeau voor het geschreven stuk

[Reactie gewijzigd op woensdag 18 januari 2017 13:11]


Door Tweakers user GrooV, woensdag 18 januari 2017 13:05

Informatief artikel maar toch erg naïef om te denken dat er geen conflicten meer plaats kunnen vinden. Kijk maar naar Oekraïne, Egypte of Turkije. Allemaal landen die tot voor kort gewoon veilig waren en waar we zelfs handelsakkoorden mee hebben (of krijgen). Turkije is zelfs lid van de NAVO en daar is afgelopen jaar een staatsgreep geweest! Dit had het einde van de NAVO kunnen betekenen, en ook Trump is (terecht) aan het kijken naar de uitgaven en bijdragen voor de NAVO. Wij als Nederland (en ook belgië) betalen gewoon veel te weinig, een samenwerking kan alleen succesvol zijn als iedereen evenveel bijdraagt. Wij zijn meer afhankelijk van de NAVO dan dat de NAVO van ons is. Dat kan natuurlijk nooit gezond zijn

Sorry voor de Godwin maar in de 2e wereld oorlog dachten we ook dat we de dans zouden ontspringen en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Een land moet gewoon in staat zijn om zichzelf te verdedigen en niet 100% afhankelijk zijn van haar bondgenoten. Tuurlijk een invasie van Rusland kunnen we niet tegenhouden maar nu zijn we wel heel kansloos en machteloos.

Kijk alleen al hoe vaak we een Scramble alert hebben omdat de Russische bommenwerpers even boven ons land komen vliegen

[Reactie gewijzigd op woensdag 18 januari 2017 13:13]


Door Tweakers user mux, woensdag 18 januari 2017 14:15

Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat er *geen* conflicten meer zijn of plaats kunnen vinden. Ik zeg alleen dat we hier aardig geïsoleerd zitten en er geen goede redenen zijn om te denken dat er iets gaat gebeuren. Zowel systematisch als in ons hoekje van Europa is alles alleen maar veiliger aan het worden. Ook op wereldschaal gebeurt er weinig waar wij ons zorgen over hoeven te maken, zelfs economisch. Als het gaat om veiligheid.

Ik ben het verder helemaal eens dat NL eigenlijk te weinig bijdraagt aan onze bondgenoten. Maar de vraag is m.i. niet of wij meer moeten uitgeven, maar of het nog wel van deze tijd is om 2% BNP te vragen van landen in tijden van structurele vrede en relatieve stabiliteit.

Door Tweakers user Enai, donderdag 19 januari 2017 16:08

in tijden van structurele vrede en relatieve stabiliteit.
Herhaal dit eens op pakweg /r/latvia of /r/georgia. :/

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.